VUC løfter flere ind på erhvervsuddannelserne

Politik

08/06/2017 11:00

Carina Leth

4000. Så mange flere lykkedes det VUC i skoleåret 2015/2016 at på opkvalificeret til en erhvervsuddannelse. Det viser en ny undersøgelse, VUC har gennemført blandt landets VUC’er.

Antal personer opkvalificeret til EUD via VUC

2013-2014: 7661 kursister (index 100%)

2014-2015: 7773 kursister (index 101 %)

2015-2016: 11620 kursister (index 152 %)

Antal årskursister på Almen Voksenuddannelse på VUC

(en årskursist får 812,5 klokketimes undervisning):

2013-2014: 7595 kursister (index 100%)

2014-2015: 8861 kursister (index 117 %)

2015-2016: 9879 kursister (index 130 %)

  VUC Roskilde har også stor fremgang i forhold til at få kursisterne fra AVU til videreuddannelse. På to år uddanner VUC Roskilde 149 % flere til erhvervsskolerne.

Antal personer opkvalificeret til EUD via VUC

2013-2014: 347 kursister (index 100%)

2014-2015: 364 kursister (index 105 %)

2015-2016: 517 kursister (index 149 %)

Flere unge og voksne skal have en erhvervsuddannelse. Det er det centrale budskab i den erhvervsuddannelsesreform, der trådte i kraft 2015. VUC fik med reformen opgaven at opkvalificere de mange, der mangler et 2-tal i dansk og matematik.

”Vi glæder os over at vi kan dokumentere, at vi løfter den vigtige opgave, og får gjort kursisterne klar til en erhvervsuddannelse. Vi kan se en positiv udvikling i antallet af kursister, flere og flere læser hos os på AVU og opkvalificeres til videre uddannelse, særligt erhvervsuddannelse, siger Dorthe Jensen Lundqvist, rektor på VUC Roskilde.

Flere i arbejde efter AVU

Flere unge får et almindeligt arbejde eller går i gang med en uddannelse, efter at de har taget almen voksenuddannelse Det viser en ny analyse og rapport udarbejdet af Deloitte, bestilt af Rådet for Ungdomsuddannelser (RUU).

Baggrund: I analysen ”Kombineret kvantitativ og kvalitativ analyse af avu og produkti-onsskoleforløb” samles en række baggrundsdata om deltagerne på almen voksenuddannelse (avu) og produktionsskoleforløb, og det er tydeligt, at der er tale om en målgruppe med komplekse problemstillinger. For eksempel kommer mange fra uddannelsesfremmede hjem, andre kommer med lave karakterer fra folkeskolen, der er flere psykiske diagnoser end i den gennem-snitlige befolkning, og en del har overtrædelser af straffeloven med i baga-gen.

Samtidig viser rapporten, at det lykkes institutionerne at hjælpe denne gruppe unge videre i uddannelse eller beskæftigelse, idet andelen af unge, der fortsætter til uddannelse eller beskæftigelse, er stigende siden 2010.

Mest Læste

Annonce