VIA University College

VIA University College

Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Telefon: 87 55 00 00 Website: https://www.via.dk/ E-mail:

VIA University College er en professionshøjskole, som er fordelt på otte campusser placeret i Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Aarhus N og Aarhus C. VIA har mere end 40 professionsbacheloruddannelser og akademiuddannelser fordelt i hele den midtjyske region og forskningsmiljøer, som kobler sig til disse uddannelsesområder.

VIA er desuden blandt Nordens største udbydere af efter- og videreuddannelse inden for bl.a. ledelse, projektledelse, byggeri, energi, teknik og miljø, offentlig styring, sundhed og pædagogik og på årsbasis møder vores ca. 20.000 kursister en kombination af forskningsbaseret indsigt og konkret praktisk erfaring, som skal kunne tage i brug fra dag 1. VIA henvender sig både til det offentlige og det private arbejdsmarked - til enkeltpersoner med en bred pallette af kurser, konferencer individuelle diplom- eller akademiforløb og til virksomheder, kommuner og organisationer viden og praktiske erfaring via konsulentbistand, strategisk sparring og målrettet opkvalificering af både ledere og medarbejdere.

VIA laver anvendt forskning i tæt samarbejde med andre videnmiljøer, virksomheder og offentlige institutioner til gavn for vores uddannelser og det samfund, vi uddanner til.

Blogs

 • Anbefalinger uden anvisninger er en invitation til at handle
  22.06.18 Ledelse

  Ledelseskommissionens anbefalinger slår toner an som kan skabe forandring i den offentlige sektor, men det kræver decentralisering og tillid til ledere og medarbejdere. Det er anbefalinger uden anvisninger, og det kan enten kritiseres eller betragtes som en mulighed for selv at tage stafetten og handle lokalt.

Artikler

 • London inspirerer til kvalitetsløft i danske skoler og daginstitutioner
  02.04.19 Uddannelse

  Kommuner tager på studieture til London for at lære af den måde, den britiske hovedstad har tacklet massive udfordringer med for lavt fagligt niveau, social arv og for dårlig trivsel i skoler og børnehaver.

 • VIA hjælper norske biblioteker i gang med samskabelse
  04.02.19 Velfærd

  Toårigt projekt klæder norske ledere og medarbejdere på til samskabelse med borgere og civilsamfundet i det hele taget.

 • Inddragelse eller involvering - hvordan når vi borgerne i samskabende processer?
  19.12.18 Velfærd

  Der er forskel på at inddrage og involvere. Ledelseskonsulent Jens Ulrich peger her på de centrale forskelle, som kan være relevante at huske på, når man arbejder med borger-relationer.

 • Jobcentre vil styrke samarbejde med virksomheder
  04.11.18 Uddannelse

  De kommunale jobcentre efteruddanner i stigende grad medarbejderne med kompetencer til styrket virksomhedssamarbejde. Målet er at blive bedre kvalificeret til at hjælpe ledige, der har udfordringer med at komme i beskæftigelse.

 • Hvor skal morgendagens ledere til skoler komme fra?
  26.10.18 Ledelse

  En række kommuner bøvler med at rekruttere tilstrækkeligt mange og tilstrækkeligt dygtige medarbejdere til lederstillinger på folkeskoler. Flere kommuner løser udfordringen gennem målrettet kompetenceudvikling af lærere til ledere.

 • Kommunalt ansatte har behov for kompetencer som playmakere
  14.10.18 Velfærd

  Stadig flere kommuner samarbejder med frivillige om at skabe livskvalitet og gode løsninger på udfordringer for eksempelvis ensomme og udsatte borgere. Paradigmeskiftet kræver nye kompetencer hos de kommunalt ansatte.

 • Ledelse der udvikler praksis
  21.08.18 Ledelse

  Lederens (vigtigste) opgave er at inspirere medarbejderne til at undersøge, om tingene kan gøres på mere meningsfulde måder.

 • Facilitering er noget du skal lære - sådan gør du!
  09.05.18 Ledelse

  Facilitering kan noget stærkt i forhold til traditionelle proces- og ledelsesværktøjer, og det er ikke rocket science - men det kræver teknik og menneskelig forståelse. Så hvordan faciliterer du i praksis?

 • Fra lærer til leder: Australien henter viden i Danmark
  24.04.18 Ledelse

  Skolerne mangler dygtige ledere – både i Danmark og Down Under. Men VIA Efter- og videreuddannelse hjælper gennem et skræddersyet uddannelsesprogram med at løse rekrutteringsproblemet. Derfor har direktøren for den australske skolelederforening været på besøg i Aarhus – på udkig efter inspiration.

 • Fællesskabelse – Tre modeller til at afklare hvorfor, hvordan og med hvem
  23.03.18 Velfærd

  Etableringen af lokale fællesskaber er på dagsordenen i mange kommuner. Men hvilken rolle er den optimale for kommunerne at spille i fællesskabelse?

 • Ledelse af samskabelse er en ny ledelsesdisciplin
  07.03.18 Ledelse

  Samskabelse er blevet det nye orienteringspunkt for rigtig mange offentlige organisationer. Det skyldes en udbredt konsensus om, at velfærdsopgaverne ikke kan løses inden for de vante organisatoriske rammer, men må løses i tæt kontakt med de parter, som opgaverne vedrører. Denne nye tilgang til opgaveløsning kræver nye kompetencer.

 • Hvornår giver samskabelse mening?
  27.02.18 Velfærd

  Skal samskabelse finde sted, når offentlige organisationer definerer opgaver, udvikler løsninger eller først i selve opgavevaretagelsen?

Pressemeddelelser

TILMELD NYHEDSBREV