VIA University College er en professionshøjskole, som er fordelt på otte campusser placeret i Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Aarhus N og Aarhus C. VIA har mere end 40 professionsbacheloruddannelser og akademiuddannelser fordelt i hele den midtjyske region og forskningsmiljøer, som kobler sig til disse uddannelsesområder.

VIA er desuden blandt Nordens største udbydere af efter- og videreuddannelse inden for bl.a. ledelse, projektledelse, byggeri, energi, teknik og miljø, offentlig styring, sundhed og pædagogik og på årsbasis møder vores ca. 20.000 kursister en kombination af forskningsbaseret indsigt og konkret praktisk erfaring, som skal kunne tage i brug fra dag 1. VIA henvender sig både til det offentlige og det private arbejdsmarked - til enkeltpersoner med en bred pallette af kurser, konferencer individuelle diplom- eller akademiforløb og til virksomheder, kommuner og organisationer viden og praktiske erfaring via konsulentbistand, strategisk sparring og målrettet opkvalificering af både ledere og medarbejdere.

VIA laver anvendt forskning i tæt samarbejde med andre videnmiljøer, virksomheder og offentlige institutioner til gavn for vores uddannelser og det samfund, vi uddanner til.

Seneste artikler

Seneste blogindlæg

Seneste pressemedelelser

Seneste cases

Navnenoter