London inspirerer til kvalitetsløft i danske skoler og daginstitutioner

Uddannelse

02/04/2019 13:45

VIA University College

Kommuner tager på studieture til London for at lære af den måde, den britiske hovedstad har tacklet massive udfordringer med for lavt fagligt niveau, social arv og for dårlig trivsel i skoler og børnehaver.

Der er god inspiration at hente i London til at udvikle danske skoler og daginstitutioner. Dét kan Undervisnings- og Børneudvalget i Skanderborg Kommune skrive under på.

Udvalgets politiske medlemmer inklusive Skanderborgs nye borgmester samt fem ansatte fra skoleforvaltningen i Skanderborg Kommune er for nylig vendt hjem fra en tredages studierejse til den britiske hovedstad – arrangeret af efter- og videreuddannelsesområdet hos VIA University College.

Hvad er DenOffentlige for et medie?

Læs om, hvad der sker på DenOffentlige, og få ideer til, hvordan du kan være med.

Vi samler artikler om og fra DenOffentlige lige her.

En tilsvarende rejse har politikere og embedsmænd fra Aarhus Kommune været på, og flere kommuner har vist interesse for at tage samme tur for at blive inspireret til at styrke børne- og skoleområdet herhjemme og indfri målene om at mindske den sociale arv.

London er nemlig ’fremme i skoene’, når det handler om positiv udvikling af skoler og daginstitutioner. Således har man gennem en målrettet indsats i London formået at løfte det faglige niveau, og niveauforskellen mellem børn fra henholdsvis udsatte og velstillede familier er blevet mindsket. Et af de væsentligste redskaber har været faglige tværgående samarbejder.

Blair satte fokus på The London Challenge

Baggrunden for Londons fokus på styrket kvalitet er, at Tony Blair, da han kom til som premierminister i Storbritannien i 1997, satte fokus på dét, der blev kaldt ’The London Challenge’. Udfordringen var, at Londons skoler var Storbritanniens dårligste målt på elevernes standpunkt og udvikling. Særligt i de fattigste bydele med mange nationaliteter og børn af socialt udsatte forældre performede skolerne og daginstitutionerne dårligt i forhold til det faglige niveau samt trivsel, sprogudvikling og social mobilitet.

”For at løse udfordringerne indførte Tony Blair sloganet ’Education, Education, Education’, og der blev  investeret massivt i at løfte kompetencerne hos både børn, lærere og ledere. Man begyndte også at fokusere mindre på at tage hensyn til de særlige udfordringer hos børn fra fattige familier. I stedet blev der arbejdet på at give de udsatte børn evnerne til at ændre deres livsvilkår,” forklarer Søren Boy Larsen, der er uddannelsesleder hos VIA for ledelse i skole og dagtilbud og står i spidsen for VIAs studierejser til London.

Studieturene bliver tilrettelagt sammen med University College London, som VIA har tæt samarbejde med, og som har stået for at kompetenceudvikle tusindvis af pædagoger, lærere, skoleledere og daginstitutionsledere til at indfri målene i ’The London Challenge’. University College London er også kåret som verdens førende inden for efteruddannelse i uddannelsesledelse.

Studieture skræddersyes efter ønsker

”Helt konkret bliver studieturene til London planlagt på den måde, at jeg indledningsvist taler med repræsentanter for den delegation, der skal til London, om, hvad de gerne vil høre om og opleve på turen. Det sikrer, at studieturene understøtter kommunens strategiske og politiske prioriteringer. Dernæst får vi så fra VIAs side University College London til at indgå aftaler med de skoler og daginstitutioner, der skal besøges i løbet af de tre intensive dage,” fortæller Søren Boy Larsen.

Eksperter fra University College London holder også oplæg under studieturene, så de danske gæster bliver klædt på med forsknings- og baggrundsviden og får svar på spørgsmål.

Søren Boy Larsen tilføjer, at VIA har fået en super respons på konceptet fra de kommuner, der har deltaget.

Besøg hos skoler og daginstitutioner

Et af de områder i London, delegationen fra Skanderborg Kommune besøgte i marts, er Tower Hamlets. Der er tale om en fattig bydel med en stor koncentration af borgere fra Bangladesh, som var meget udfordret, da ’The London Challenge’ blev søsat.

VIA University College

VIA University College uddanner blandt andet fremtidens ingeniører, designere, lærere, pædagoger og sygeplejersker. Den har over 40 uddannelser på otte campusser i Region Midtjylland. VIA er udgiver på DenOffentlige, og du kan læse mere fra dem lige her.  

I dag har Tower Hamlets 98 skoler skabt et tværgående samarbejde, som skaber positive resultater, fordi de medvirkende lærere og ledere får inspiration af hinanden. Blandt andet har de skoler i samarbejdet, der døjer med lav performance, sparringspartnere og mentorer hos skoler med succes. Samarbejdet har sort på hvidt fremmet kvaliteten af undervisningen og læringsudbyttet for skoleeleverne generelt.

Børne- og Undervisningsudvalget fra Skanderborg Kommune besøgte også blandt andet den multikulturelle London-bydel Camden.

I Camden har skoler og daginstitutioner formået at løfte fagligheden markant efter kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere, og der er skabt et formelt samarbejde, som indebærer, at de involverede jævnligt besøger hinanden og dermed får tips og tricks til forbedringer på egen institution.

Stort potentiale i en dansk kontekst

Trine Frengler, der er formand for Undervisnings- og Børneudvalget i Skanderborg Kommune, fortæller, at studieturen til London i marts har gjort stort indtryk.

”Vi har velfungerende skoler og daginstitutioner i Skanderborg Kommune, og vi står slet ikke over for så massive udfordringer som i London. Derfor kan og skal vi ikke kopiere Londons model direkte. Men jeg er meget optaget af den måde, skoler og daginstitutioner i London tænker i fællesskaber og arbejder ud fra devisen, at hvis én skole eller daginstitution har et problem, så har alle i fællesskabet et problem. Dén tankegang tænker jeg også kan være relevant i Skanderborg Kommune,” fremhæver Trine Frengler og fortsætter:

”Jeg ser det som vigtigt, at vores skoler og daginstitutioner hjælper og inspirerer hinanden på tværs og arbejder med en kultur med åbenhed i forhold til at se ind i hinanden og i fællesskab identificere, hvor vi ikke er så stærke. Alt kan jo blive bedre, og vi skal blive ved med at have fokus på positiv udvikling – blandt andet for at efterleve skolereformens krav om, at hvert enkelt barn skal blive så dygtigt som muligt, for at mindske den sociale arv hos udsatte og for at have trivslen i højsædet”, understreger formanden for Undervisnings- og Børneudvalget i Skanderborg Kommune, som selv har en baggrund som pædagog.

Torben Steen, der er chef for skoler og specialtilbud i Skanderborg Kommune og var deltager og medarrangør på studieturen til London, glæder sig over udbyttet.

”De politiske intentioner med turen blev helt sikkert indfriet, og jeg ser det som en stor styrke, at turen blev skræddersyet til et politisk udvalg, der beskæftiger sig med skole og undervisning. Indholdet ville have været anderledes – men stadig toprelevant – hvis målgruppen for studieturen eksempeltvist var pædagogiske medarbejdere eller faglige ledere,” fremhæver Torben Steen.

VIA følger op med kurser og implementering

Konceptet til politiske udvalg indebærer, at VIA ud over at tilrettelægge indholdet i studierejser, der går i fodsporene på ’The London Challenge’, også tilbyder kurser og øvrige efteruddannelsesaktiviteter som opfølgning på turene.

Eksempeltvist hjælper VIA gerne skoler og daginstitutioner til konkret at få etableret faglige, tværgående samarbejdsmodeller i stil med dem, der fungerer med stor succes i London.

Netop lærere, pædagoger og ledere fra skoler og daginstitutioner har VIA i forvejen indgående erfaring med at kompetenceudvikle på sine kurser samt akademi- og diplomuddannelser.

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Søren Boy Larsen, uddannelsesleder hos VIA University College. Mobiltelefon: 87 55 19 78. E-mail: [email protected]

Trine Frengler, socialdemokratisk byrådsmedlem og formand for Undervisnings- og Børneudvalget i Skanderborg Kommune. Mobiltelefon: 61 12 20 94. E-mail: [email protected]

 

 

Mest Læste

Annonce