Administrationsbachelorer skal have indflydelse på deres studieform

Velfærd

11/09/2017 22:00

Professionshøjskolen Absalon

Et helt nyt design på administrationsbacheloruddannelsen vil fra sommeren 2018 se dagens lys. Uddannelsen skal være så fleksibel, at man kan følge uddannelsen, selvom man ikke bor i nærheden af Næstved.
Kan en temadag i Næstved erstattes med at løse en opgave om dagens tema? Kan man være med til en forelæsning, selv om man følger med på en stream fra hjemmet eller fra en “hub” for fjernuddannelser langt fra uddannelsesstedet? Og kan man tage sin eksamen over Skype? Mulighederne for at bruge teknologi i uddannelsessektoren ændrer sig hastigt i disse år, og derfor vil teknologi og tilstedeværelse blive en vigtig del af diskussionen i forbindelse med en kommende revision af administrationsbacheloruddannelsen, der skal være afsluttet ved studiestart 2018.   Fleksibel læring for alle Uddannelsesleder Mirjam Gork-Jensen står i spidsen for arbejdet, som hun mener kan danne forbillede for reformer af andre uddannelser:

UCSJ University College Sjælland / Absalon

Professionshøjskolen Absalon hed tidligere University College Sjælland. Skolen er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og deler viden om uddannelse, herunder bl.a digital læring.

Læs mere mere fra Absalon her

”Vi er nu kommet til et sted i vores udvikling, hvor vi har rigtigt godt styr på, hvordan vi med digitale redskaber kan skabe læringsforløb i høj kvalitet til flere typer af studerende. Uddannelsens undervisere er gode til at inddrage digitale redskaber og har efterhånden opnået god erfaring med digitalt understøttet undervisning. Vi tager det bedste fra både den mere traditionelle fremmøde undervisning og e-læring og kombinerer det i ét stærkt og fleksibelt design", fortæller hun.    Lektor på uddannelsen Torben Kastrup er enig. Han oplever, at de studerende i langt højere grad end tidligere efterspørger individualiserede løsninger fx i form af mere individuel feedback og vejledning og mere differentieret undervisning.   "Allerede nu arbejder vi med flipped learning, hvor den studerende lægger en stor arbejdsindsats inden mødet med underviserne. Det betyder, at man kan fokusere på de mere komplekse dele af stoffet, når undervisere og studerende mødes”, siger han.   Studerende er positive Lige nu er arbejdet med uddannelsesdesignet gået i gang med etableringen af en projektgruppe, der både omfatter undervisere og studerende. I den sammenhæng får de studerende en vigtig rolle, fortæller uddannelsesleder Mirjam Gork-Jensen:
”De studerende sidder med en stor del af svaret, fordi de mærker, hvad der motiverer dem mest. Derfor har de en central placering i de innovative processer, som vi nu skal i gang med”, siger hun og fortæller, at arbejdet pågår med øget intensitet i løbet af efteråret. En af de studerende i designgruppen bliver e-læringsstuderende Louise Neubert Eskildsen, der ser meget positivt på de nye tiltag.  "Vi lærer forskelligt, og vi er forskellige steder i livet. Jeg bor fx et godt stykke fra campus, jeg arbejder og har et barn. Jeg har derfor brug for en fleksibel uddannelse, der ikke går på kompromis med fagligheden. Måske jeg og mine medstuderende i fremtiden kan mødes andre steder end på campus - fx i tilknytning til en lokalt forankret uddannelseshub. Det kunne være spændende at arbejde med", siger hun.  En anden studerende i gruppen bliver Conny Saabye Bøgsted Kær, der mener at man i konceptet skal have stor fokus på både fleksibiliteten og det sociale. “Det er meget motiverende at deltage fysisk i undervisningen og have underviserne tæt på, men i nogle situationer vil jeg gerne kunne prioritere at arbejde mere hjemmefra. Allerede nu har jeg på studiet oplevet, at digitaliseringen giver nogle muligheder, som vi godt kan udnytte endnu bedre. Det er vigtigt, at vi finder et koncept for en fagligt stærk uddannelse og samtidig understøtter et godt socialt fællesskab - fysisk på campus - og virtuelt".   Fremmøde og nærvær Mirjam Gork-Jensen er dog overbevist om, at det fysiske fremmøde fortsat vil blive en vigtig del af undervisningen på administrationsbacheloruddannelsen.  "Det fysiske møde mellem studerende og undervisere kan noget særligt og er meget motiverende for en stor gruppe af de studerende, så det skal vi naturligvis holde fast i. Derfor vil der også i fremtiden være mange til undervisning i Næstved. Men det virtuelle møde kan dog i nogle situationer være et godt alternativ eller supplement", siger hun og understreger at transportafstanden vil være en faktor i den studerendes individuelle valg, når det skal besluttes, om man hellere skal bruge to timer på landevejen eller tage to timers virtuelt studie.  "Bor man eksempelvis i Odsherred Kommune, vil man nok overveje, hvordan man bedst bruger sin tid, men det ændrer ikke på, at der er tidspunkter, hvor man har størst udbytte af at møde andre fysisk", siger hun.   Uddannelsescentre er fremtiden Mirjam Gork-Jensen tilføjer, at det sociale møde med andre studerende også kan ske på decentrale uddannelsessteder, hvor man kan møde andre studerende nærområdet og måske deltage i den samme virtuelle forelæsning.   Mirjam Gork-Jensen siger: "Når vi på denne måde retænker måden at drive uddannelse på, skal vi også retænke måden at være studerende på, siger uddannelseslederen, der vurderer, at fleksibiliteten i det nye design giver de studerende mulighed for at arbejde mere intensivt og målrettet.  "De studerende får grundlæggende mere for pengene, og der bliver mere tid til en tæt dialog med underviserne, fordi en del af arbejdet med det faglige stof er rykket fra tavle-forelæsning til de studerendes eget og aktive arbejde med stoffet, vurderer Mirjam Gork Jensen, der finder det helt centralt, at det lykkes at videreføre det gode studiemiljø, som uddannelsen er kendt for i dag. "Det vil jo være de samme undervisere, det samme engagement og den samme høje faglighed, der driver værket, så vi vil holde godt fast i de studerende og hjælpe dem til at blive lige så engagerede som de nuværende er det. Så vi glæder os til at komme i gang med det spændende arbejde", siger uddannelseslederen, der ser frem til en spændende proces, der kulminerer til december, hvor alle uddannelsens nuværende studerende og undervisere samles om et såkaldt Hackaton – et koncept, der er inspireret af IT-branchen. Her skal studerende og undervisere sammen arbejde med prototyping og konceptudvikling på den nye uddannelse.    Det nye uddannelsesdesign vil være færdigt inden 15. marts 2018, hvor der er optagelsesfrist til kvote 2.

Mest Læste

Annonce