Ældre skal behandles med værdighed

Velfærd

22/08/2017 14:30

Chefkonsulent

Fejl begået af private virksomheder sker jo ikke, fordi de er private. Ligesom fejl begået af kommunen heller ikke sker, fordi den er en offentlig myndighed.

De fleste af os er enige om, at ældre medborgere skal behandles værdigt og ordentligt i hjemmeplejen. Og uanset om man kommer fra den kommunale hjemmepleje, den private hjemmepleje, fagbevægelsen, et politisk parti, kommunernes ældreråd eller Ældresagen, kan alle vel tilslutte sig det grundlæggende princip.

Når princippet skal omsættes til praktik og daglig hjælp til de ældre, er der desværre eksempler på, at det svigter. Der findes omkring 300 forskellige kommunale og private leverandører, som leverer hjemmehjælp i Danmark. Det skattefinansierede serviceniveau er fastsat politisk, men den konkrete ældrepleje bliver tilrettelagt forskelligt. Og nogle er dygtigere end andre. Når den kommunale hjemmepleje i Egedal overser en hjerneblødning hos en ældre borger, eller når medarbejderkulturen på et kommunalt plejecenter i Sorø er forrået, er det eksempler på, hvordan ældreplejen kan være uværdig og langt fra god nok. Det skal leverandørerne lære af, uanset om det er i kommunen eller en privat virksomhed, fejlene sker.

LÆS OGSÅ: Konkursdebat truer innovationen

Spørgsmålet er, hvordan vi undgår fejl og bliver bedre til at yde ældrepleje. Det er der mange bud på.

DI - Dansk Industri

Erhvervslivets brancefællesskab, DI, er redaktør for eget indhold på DenOffentlige.

Læs flere historier, forslag og oplæg fra DI her.

I DI peger vi på, at der er behov for at få etableret et uafhængigt tilsyn, som bl.a. fører tilsyn med både kommunale og private leverandører og sikrer, at de ældre får den hjælp og omsorg, de er berettiget til. Og så er der dem, der tegner et billede af, at det er den private hjemmeplejebranche, der er skruppelløs og i sig selv udgør et problem. Det er et unuanceret billede med et politisk afsæt, hvor det primære mål synes at være at undergrave eksistensen af privat ældrepleje og de ældres frie valg af leverandør. Man løser ikke enkelte problemer i et kommunalt tilbud ved at holde de private leverandører fra døren. For fejl begået af private virksomheder sker jo ikke, fordi de er private. Ligesom fejl begået af kommunen heller ikke sker, fordi den er en offentlig myndighed.

Skræmmebilleder forplumrer debatten og skygger for en god udvikling i ældreplejen, hvor ældre har mulighed for selv at vælge, hvem de vil lukke ind i deres hjem.

Mest Læste

Annonce