Ældre vælger private trods konkurser

Velfærd

22/6/16 10:53

Nick Allentoft

Trods et højt antal konkurser i den private hjemmepleje vælger flere ældre alligevel private leverandører, viser nye tal. DI opfordrer til, at borgerne i højere grad får valget.

Fritvalgsydelserne i hjemmeplejen omfatter i dag personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. Det bør udvides, så de ældre også kan vælge private til hjemmesygepleje, det indledende rehabiliteringsforløb og genoptræning, mener DI.

10 virksomheder inden for hjemmeplejen gik konkurs i 2015. Det viser en særkørsel, Danmarks Statistik har kørt for Dansk Industri. Konkurserne har fået meget medieomtale. Alligevel har de private plejeleverandører vundet 0,6 pct. af markedet i 2015, viser særkørslen.

DI - Dansk Industri

Erhvervslivets brancefællesskab, DI, er redaktør for eget indhold på DenOffentlige.

Læs flere historier, forslag og oplæg fra DI her.

- De private virksomheder har leveret flere plejetimer, selvom det samlede antal plejetimer faktisk er faldet. Der er altså flere og flere ældre borgere, der vælger en private leverandør, på trods af at der er sket en stigning i antallet af konkurser, siger branchedirektør Mette Rose Skaksen, DI Service. 

Læs også: DI anbefaler: Stil krav til leverandører af ældrepleje

Giv flere borgere valget

Hun er dog bekymret over det høje antal konkurser og opfordrer kommuner og regioner til at stille økonomiske og faglige krav til de private leverandører.

- Ingen – og især ikke de plejekrævende - er tjent med den usikkerhed, der følger med konkurser. Derfor bør det udbudsmateriale, kommuner og regioner udarbejder, indeholde konkrete krav, der minimerer sandsynligheden for, at det sker, siger Mette Rose Skaksen.

Hun opfordrer desuden til, at regeringen udvider de områder, hvor private kan levere pleje og omsorg. Fritvalgsydelserne i hjemmeplejen omfatter i dag personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. Det bør regeringen ifølge branchedirektøren udvide, så borgerne også kan vælge at få hjemmesygepleje, det indledende rehabiliteringsforløb og genoptræning fra private.

- Det frie valg af pleje og omsorg er en succes. Det så vi blandt andet i Sundheds- og Ældreministeriets tilfredshedsundersøgelse, der viste, at 70 pct. af de ældre mener, det er vigtigt at have et frit valg. Det valg bør vi give dem på flere områder, siger Mette Rose Skaksen.

Se hele analysen "De ældre vil gerne de private"

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce