Borgere ind i børnehaven: Frivillige tager ikke job fra pædagoger

Velfærd

28/05/2014 09:41

Strategihuset

Hvad sker der med tryghed, kvalitet og omsorg i dagtilbuddet, når frivillige inviteres ind i børnehaven? Og hvad stiller det af krav til institutionens ledelse og ansatte?

Under overskriften "Den Aktive Borger" har syv dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune i det seneste år arbejdet med at styrke samarbejdet mellem forældre, frivillige borgere og institutionernes ansatte. Onsdag den 4. juni fremlægger de deres erfaringer på et åbent seminar i Daginstitutionen Symfonien i Årslev.

Tager borgerne arbejdet fra de ansatte?

Skepsis og bekymring gik hånd i hånd med nysgerrighed og optimisme, da de syv dagtilbud i 2013 gik i gang med at planlægge, hvordan forældre og frivillige borgere kan spille en større rolle i institutionernes hverdag. For hvordan spiller sikkerhed for kvalitet og tryghed sammen med frivillighed og iværksættertrang, når dørene åbnes for frivillige borgere? Hvad kan frivillige bidrage med, og hvad er den pædagogiske kerneopgave som ikke bør overlades til andre? Og hvad sker der i det hele taget med pædagogrollen, når frivillige er med på sidelinjen?

Projektet rejste mange spørgsmål, men gav også mange svar. Både om muligheder og begrænsninger ved øget frivillighed. Og om hvordan processen kan gribes an, så både forældre og ansatte støtter op om ideen. Dem kan man læse mere om i en rapport, som de syv dagtilbud fremlægger onsdag den 4. juni.

Frivilligheden bør gro nedefra

Al forskning viser, at når medarbejdere er involverede i at sætte mål og definere løsninger, der giver mening for dem, så styrkes ejerskabet og engagementet – og dermed chancen for succes. I frivilligt arbejde gælder det imidlertid ikke kun for medarbejderne, men også for de borgere, der er udtænkt til at spille en mere aktiv rolle i institutionernes hverdag. Uden ejerskab, intet engagement. Intet engagement, ingen deltagelse.

Læs også: Slip borgerne løs - nu med penge

Derfor lagde projektet fra start vægt på, at medarbejdere og forældre i fællesskab fik rum til at definere, hvordan projekt ’den aktive borger’ kunne se ud i deres institution. Hvad formålet med samarbejdet burde være, og hvilke bekymringer og visioner der burde tages højde får, for at samarbejdet kunne fungere i praksis. Faaborg-Midtfyns kommunes administration og politiske ledelse satte rammerne. Men forældre og ansatte definerede indholdet.

’Den aktive borger’ vil gerne give en hånd med – men vil ikke erstatte faguddannet personale

Forældre og lokalsamfund vil gerne give en frivillig hånd, hvis det er klart, hvad de skal bidrage med og hvorfor.

Projektet viste, at forældre og borgeren gerne vil bidrage med den viden og de interesser de har – for eksempel inden for natur, sport og musik. At de gerne vil komme og lave mad med børnene, bygge sæbekassebiler eller have besøg af børnehaven på deres arbejdsplads. Men også at de ikke ser sig selv som en del af normeringen. Den pædagogiske kerneydelse: ansvaret for omsorg, læring og udvikling for institutionens børn, vil forældre gerne bidrage til, men ikke påtage sig ansvaret for. Det ansvar bør og skal ligge hos faguddannet personale.

Aktive borgere styrker den faglige bevidsthed hos de ansatte

Øget deltagelse af forældre og frivillige giver adgang til mere viden og flere oplevelser for institutionens børn. Men den sætter også gang i en refleksionsproces hos de ansatte, og bidrager dermed til at styrke den faglige bevidsthed.

Hvilken adfærd ønsker vi som ansatte af os selv og de forældre og andre borgere, der er en del af institutionens hverdag? Hvordan forebygger vi, at forældre og frivillige opfører sig i modstrid med vores pædagogiske retningslinjer? Og hvordan passer vi forældres og frivilliges forslag og bidrag ind i vores daglige arbejde? Det var nogle af de spørgsmål, som meldte sig, da forældre og personale gik i gang med projektet.

For flere af de institutioner der deltog, resulterede diskussionerne i at ledelse og medarbejdere i fællesskab udviklede ’velkomstpjecer’, der beskriver institutionens profil og pædagogiske praksis, og de forventninger institutionerne har til forældre og andre frivillige borgere. Pjecerne blev dermed både en ’proces’ for faglig refleksion og et produkt, som institutionens kunne dele med forældre og andre interesserede.

Rapporten ’Borgerdeltagelse i dagtilbuddet - Erfaringer fra syv daginstitutioners arbejde med Projekt Den Aktive Borger", beskriver processen bag projektet i sin helhed, den læring og de erfaringer de syv dagtilbud gjorde sig undervejs.

Rapporten fremlægges onsdag den 4. juni kl 13.00 i Daginstitutonen Symfonien i Årslev. Kontakt Strategihuset på [email protected], hvis du vil vide mere om rapporten eller deltage i seminaret.

Mest Læste

Annonce