Cykler skal skabe lighed i sundhed

Velfærd

30/08/2017 07:00

Professionshøjskolen Absalon

Aktiviteter på cykel er et godt redskab til at skabe sundhed og trivsel for børn og unge. Men hvad gør man, når ikke alle har en cykel? Et nyt forskningsprojekt på Lolland og Falster tager fat på problematikken på en helt ny måde.
Fire klassesæt med 30 cykler i hver lander om en uge på Lolland og Falster, hvor lærere, pædagoger og elever fra områdets folkeskoler glæder sig til at komme i gang med at bruge både cyklerne og alt det pædagogiske læringsmateriale, som er blevet udviklet til projektet. Gaven til skolerne kommer fra projektet ”Begge Hjul på Jorden”, som er forankret i Region Sjællands sundhedssatsning ”Broen til Bedre Sundhed”. Projektet er finansieret gennem en bevilling fra Trygfonden på 1,850.000 mio. og medfinansieret af Professionshøjskolen Absalon.

UCSJ University College Sjælland / Absalon

Professionshøjskolen Absalon hed tidligere University College Sjælland. Skolen er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og deler viden om uddannelse, herunder bl.a digital læring.

Læs mere mere fra Absalon her

Forskningsleder i projektet er Tania Dræbel, der er ph.d i sundhedsvidenskab og lektor på Professionshøjskolen Absalon. Hun har i 20 år forsket i ulighed i sundhed og arbejder i dag primært med forskning i Professionshøjskolen Absalons Center for sygepleje og bioanalyse. Hun finder projektet uhyre interessant, fordi det giver mulighed for at undersøge, om klassesæt med cykler kan give alle elever, uanset forudsætninger, en ny platform at udvikle sig ud fra. For at opnå det mål, kræver det en investering i cykler, udvikling af lettilgængeligt læringsmateriale, træning af basale cykelfærdigheder og færdselsregler og udvikling af metoder for, hvordan man færdes i det fri, fortæller Tania Dræbel:   ”Begge Hjul på Jorden” er udviklet sammen med Gitte Porsmose, projektleder fra “Broen til Bedre Sundhed”, i tæt samarbejde med Lolland og Guldborgsund kommuner og skoler, hvis behov og udfordringer har formet projektet. Da vi sammen med gik i gang med at undersøge muligheden for et projekt, var idéen egentlig at bruge børnenes egne cykler, men så opdagede vi, at mange børn i socialt udsatte familier slet ikke har en velfungerende cykel, andre børn har ikke lært at cykle eller færdes sikkert i trafikken. Dermed ville den vigtigste del af målgruppen udelukkes fra projektet og formentlig blive endnu mere marginaliseret, siger Tania Dræbel, der sammen med Gitte Porsmose derfor gik i gang med at undersøge om Trygfonden ville bidrage til et projekt, der også omfattede klassesæt med cykler. Det gik i orden, ligesom planerne for projektet i øvrigt kom på plads – med deltagelse af mange aktører. Eksempelvis har Center for Undervisningsmidler på Absalon udarbejdet undervisningsmateriale, mens den lokale produktionsskole og CELF bidrager, så der er hjælp på vej, når eleverne skal lære at vedligeholde og færdes lovligt deres cykler.   Alle elever skal med En vigtig pointe i projektet bliver at sikre, at alle børn deltager - også de mest udfordrede elever, som kan få en ny rolle at spille i cykelaktiviteterne, fortæller Tania Dræbel:

”Cyklerne giver jo eleverne et helt nyt fagligt og socialt rum at være i, så selv om man ikke klarer sig så godt i det almindelige undervisningslokale, så kan det være, at man pludselig klarer sig godt, når cyklen skal repareres, eller når man skal ud og samarbejde om øvelser på cykelturene”, siger Tania Dræbel, der også samarbejder med lærere og pædagoger fra Børneskolen, Filadelfia i Dianalund om at udvikle undervisningsforløb, så alle børn, uanset forudsætninger, deltager i cykel aktiviteterne. 

  Forskere med på turen For at afklare, om projektet får den ønskede virkning, vil Tania Dræbel sammen med et team på tre forskningsassistenter følge, om projektet virker efter hensigten. Det skal blandt andet ske ved at interviewe lærere og pædagoger løbende og afdække udfordringerne og potentialer. Desuden skal forskere ud i cykelværkstedet og til forberedelsestimerne og følge med. Desuden skal de naturligvis med på cykeltur og iagttage, hvordan de enkelte elever klarer sig. I den sammenhæng er intet givet på forhånd, fortæller Tania Dræbel.   ”Rent faktisk kan vi jo kun antage, at alle elever og især de mest udsatte i målgruppen vil opleve øget bevægelse og trivsel i forbindelse med projektet, men vi ved ikke, om det forholder sig lige modsat”, siger Tania Dræbel, der dog inderligt håber på, at projektet kommer til at gøre en positiv forskel.   ”Selv om vi skal være åbne for alle muligheder, så tror jeg på, at projektet vil være med til at anspore flere børn og unge til at bevæge sig mere og udforske deres nærmiljø, for det kan gøre en meget stor forskel for deres trivsel her og nu og livskvalitet fremover”, siger Tania Dræbel, der også håber at projektet vil virke som et godt fagligt input til lærere og pædagoger, der får nogle værktøjer til at skabe stærkere fællesskaber for udsatte børn.   Nødvendigt med nytænkning Det er nødvendigt med nytænkning og uddannelse, hvis man skal udligne den sociale ulighed i sundhed, der er et meget stort problem på Lolland især. Middellevealderen for mænd i Lolland Kommune er 7,2 år kortere end i de velhavende kommuner i Nordsjælland, og der er ingen grund til at tro, at det vil ændre sig for de næste generationer, hvis vi ikke gør noget”, siger hun og fortæller, at projektet ”Begge hjul på jorden” skal afvikles i skoleåret 2017 og 2018, hvorefter ”Broen til bedre sundhed” vil aflevere sin forskningsrapport. Håbet er, at resultaterne vil være så gode, at der er basis for at udvide projektet til andre skoler på Lolland-Falster - samt inspirere andre skoler i Danmark og udlandet også.   Projektets aktiviteter og resultater vil også være relevante at bygge videre på for andre skoler og kommuner. Samtidig vil det kunne inspirere lærere og pædagoger i skolerne til at integrere cykling og læring - og i projektet bliver helt konkret udviklet materiale, der kan understøtte dette. Vi forventer også at studerende fra Absalon fra lærer-, pædagog- og sundhedsuddannelserne kan være med til at gennemføre projektet og tage erfaringerne med i deres fremtidige virke.   Indvielse Den officielle indvielse foregår mandag den 4. september, hvor forældre, lærere, pædagoger, elever og forskere mødes. Politikere, cykelkoordinatorer og forskere vil også være til stede. Projektet indvies officielt kun på skolerne i Holeby klokken 9 og i Sakskøbing klokken 11. To andre skoler: Sønder Rødby og Eskilstrup Skole er også med i projektet.   Om Broen til bedre sundhed Broen til Bedre Sundhed er satsning støttet af Region Sjælland, der skal mindske uligheden i sundhed på Lolland og Falster. Du kan finde mere information om projektet her.  

Mest Læste

Annonce