Nyt innovations-koncept vækker interesse internationalt

Velfærd

27/9/16 5:00

Professionshøjskolen Absalon

Studerende, offentlige organisationer og virksomheder skal matches bedre for at i højere grad at gøre idéer til virkelighed. Det er en af idéerne bag ”idematch”, som vakte stor interesse på en uddannelseskonference i New York.
Som et led i formidlingen af erfaringerne med projektet ”idematch” og de fund, som er sket i udviklings – og afprøvningsperioden, har vidensarbejdere fra henholdsvis pædagog-, ernæring og sundheds- og ledelsesuddannelserne hos University College Sjælland i juni deltaget i en international konference i New York, hvor temaerne især har handlet om e-læring på arbejdspladsen.

UCSJ bidrog med et paper, ligesom der blev givet oplæg og afholdt workshops på konferencen, hvor kolleger og andre interesserede fra bl.a. USA, Holland, England og Tyskland viste stor interesse for den kollaborative arbejdsform, som kan udgøre en vigtig struktur i samarbejdet mellem studerende, offentlige organisationer og private virksomheder. Helt konkret blev der efterspurgt en engelsksproget udgave af platformen.

UCSJ University College Sjælland

Professionshøjskolen Absalon hed tidligere University College Sjælland. Skolen er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og deler viden om uddannelse, herunder bl.a digital læring.

Læs mere mere fra Absalon her

Projektet begyndte i 2014, da UCSJ startede et pilotprojekt om at forbedre innovationsinfrastrukturen. Projektet har til formål at udvikle metoder, samarbejdsformer og en teknisk web-baseret platform rettet mod at indfri UCSJ’s organisatoriske intention om at styrke innovative og entreprenante kompetencer hos de studerende - og bidrage til regional udvikling. Det sker gennem målrettede aktiviteter, der bringer studerende, erhvervsliv og offentlige organisationer og vidensarbejdere tættere sammen.

UCSJ har identificeret et behov for at etablere reelle koblinger mellem de innovative tiltag, der foregår på uddannelserne, i private og offentlige virksomheder og hos andre eksterne aktører, som kan bidrage til at udvikle, producere og formidle ideer og koncepter, der udvikles af og i samarbejde med studerende   Som et svar på det blev web-siden idématch.dk sat i søen. Her kan f.eks. offentlige organisationer og private virksomheder lægge udfordringer ud, som kan løses i samarbejde med UCSJ’s studerende og vidensmedarbejdere. Det sker konkret i forbindelse med udvikling og kvalificering af innovations- og læringsprocesser, udvikling af velfærdsteknologiske løsninger m.m. idématch skal medvirke til: → At bringe offentlige organisationer, erhvervsliv og studerende tættere sammen. → At bidrage til regional udvikling gennem målrettede aktiviteter. → At styrke de innovative og entreprenante kompetencer hos de studerende ved UCSJ. → At idéer bliver omsat til virkelighed → At dokumentere samarbejdet. Igennem 2015 og 2016 er der i samarbejde mellem studerende, ansatte i UCSJ, kommuner, erhvervsforum og firmaet Public Intelligence blevet arbejdet med at udvikle koncepter for samskabelse og innovation med afsæt i den web-baserede platform.   Også i dette efterår vil der blive arbejdet målrettet på at få udbredt kendskabet til idématch og få idématch implementeret endnu mere på de forskellige uddannelser til gavn for både studerende, undervisere og det aftagerfelt, som UCSJ samarbejder med.   Det paper, som de tre videnarbejdere deltog med på ICELW2016, er netop også blevet optaget i International Journal of Advanced Corporate Learning (iJAC).  

Annonce