Nyt samarbejde om teknologi i specialpædagogikken

Velfærd

15/11/17 11:45

Professionshøjskolen Absalon

Absalon har indledt et samarbejde med virksomheden ProReact, der markedsfører et system til at understøtte hverdagen for borgere og ansatte i specialpædagogikken.
For beboere og personale på eksempelvis bosteder i specialpædagogikken kan det være svært at holde styr på alle dagligdagens informationer. Det kan være information om de ansattes vagtplaner, aftenens menu eller kommende aktiviteter. Mulighederne for deling af data er derfor mange, og derfor har selskabet ProReact udviklet systemet IBG – Interaktiv borgerguide – der samler alle data ét sted og gør informationer tilgængelige på alle typer af skærme - fra storskærme til mobiltelefoner.

UCSJ University College Sjælland / Absalon

Professionshøjskolen Absalon hed tidligere University College Sjælland. Skolen er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og deler viden om uddannelse, herunder bl.a digital læring.

Læs mere mere fra Absalon her

Systemet giver mulighed for individuelle visninger, så borgeren kun får de informationer, som vedkommende har brug for – eksempelvis om netop det nærmeste personale, menuen netop i dag og busplanen lige ved dette hus. Også personlige noter og instruktionsvideoer designet til netop denne borger, kan ligge i systemet. Det kan være en vejledning til brug af komfuret eller vaskemaskinen, det kan være en hjælp til at lave kaffe – eller noget helt andet.   Relation til borgeren afgørende IBG er nu indført i mere end 15 kommuner og har mere end 5000 brugere, der skal lære at arbejde sammen på en ny måde. For at løse undervisningsbehovet bedst muligt har ProReact derfor indledt et samarbejde med Center for Pædagogik på Professionshøjskolen Absalon, der skal levere uddannelse til virksomhedens kunder. Gitte Riis, der er specialkonsulent i Center for pædagogik, har forhandlet aftalen med ProReact og fortæller: ”ProReact har brug for en partner, der ved, hvordan IBG påvirker det pædagogiske arbejde. Uddannelse handler jo ikke bare om, at pædagogen skal klikke de rigtige steder, men også, at pædagogen forstår, hvordan værktøjet påvirker mulighederne for at samarbejde i det daglige, og hvordan værktøjet påvirker relationen til borgeren. Her er der netop brug for den faglige viden, som vi har på pædagoguddannelsen”, siger Gitte Riis, der er positiv over for systemet, der kan medføre en stor forandring for hverdagen hos den enkelte borger.   Bedre overblik til borgeren ”Kan man give borgeren et bedre overblik og forbedret mulighed for selv at styre mere i sit liv, så opnår borgeren typisk også en højere livskvalitet”, siger Gitte Riis, der fortæller, at det for mange i målgruppen vil være et stort fremskridt selv at kunne booke aktiviteter, finde bustiderne og selv starte vaskemaskinen. På den anden side må teknologien ikke medføre, at borgeren mister den værdifulde relation til personalet, der fortsat skal kunne hjælpe med at få en hverdag til at fungere, når man skal huske at booke aktiviteter og vaske tøj – plus naturligvis hjælpe med alt det, der ikke findes i systemet – og vise den helt afgørende medmenneskelige omsorg og forståelse for helheden.
”Pædagogerne kommer måske til at bruge mindre tid på registrering af data og på at gentage instrukser, som man kan optage på en video, men de har stadig en meget vigtig rolle i borgernes liv. Det er derfor nødvendigt, at pædagogerne lærer, hvordan de skal agere professionelt i forhold til ny teknologi, ligesom deres ledere skal være opmærksomme på mulighederne og begrænsningerne - og de organisatoriske ændringer som indførelse af teknologi giver”, siger hun.   Kursus for beslutningstagere For at sikre, at ledere i sektoren er opdateret på alle forhold omkring den nye teknologi, arbejder Absalon og ProReact nu sammen om kurser, der netop retter sig mod ledelsen, der skal tage stilling til det potentiale og de udfordringer, som følger med indførelse af teknologi. ”Vi taler her reelt om et kursus i forandringsledelse, for når man tager et så altomfattende produkt ind, så skaber det naturligvis forandringer dybt inde i organisationen, som de ansvarlige skal forholde sig til i forhold til den service, der leveres til borgeren og de krav, der stilles til medarbejderne”, siger Gitte Riis.   Offentlig-privat samarbejde Foreløbig er et fuldt booket kursus til det pædagogfaglige blevet lanceret i sidste uge. Kurset er – ligesom lederkurset – planlagt til en enkelt dag. Gitte Riis ser samarbejdet som et godt eksempel på et frugtbart offentlig-privat samarbejde, fordi det her handler om, at en virksomhed udvikler teknologi, der skal anvendes af velfærdsprofessionelle. ”Vi er utroligt glade for samarbejdet, som sætter os i stand til at komme helt tæt på de teknologier, som vores studerende kommer til at møde. Det ruster os godt, når vi skal uddanne fremtidens velfærdsprofessionelle, og samtidig er det en stor tilfredsstillelse at være med til at efteruddanne de nuværende pædagoger i redskaber, der kan hjælpe til at give en bedre service over for borgerne”, siger Gitte Riis, der er sikker på, at ProReact også har stor glæde af samarbejdet. ”De får koblet deres produkt til professionerne og får nyttig feedback fra os i forbindelse med samarbejdet, der er bestemt tale om et meget ligeværdigt samarbejde, hvor begge parter får meget ud af det.”   Kurserne ”Teknologi som pædagogisk værktøj” samt ”Teknologi, organisation og forandringsledelse” kan findes på ProReacts hjemmeside

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce