Offentlig-privat samarbejde i hjemmeplejen 2.0

Velfærd

06/06/2016 18:15

Chefkonsulent

Branchen er dybt bekymret over konkurserne i hjemmeplejen og har gjort et kæmpe arbejde for at finde en fælles løsning. Vi ønsker ikke særbehandling, men det er nødvendigt at private leverandører behandles på samme vilkår som den kommunale leverandør.

Det er med en vis undren, at jeg læser Thomas Adelskovs, formand for KL’s social- og sundhedsudvalg og borgmester i Odsherred, reaktion i dknyt den 3. juni 2016 på DI’s appel til kommunerne om at overveje deres praksis i samarbejdet med de private hjemmeplejevirksomheder.   

DI - Dansk Industri

Erhvervslivets brancefællesskab, DI, er redaktør for eget indhold på DenOffentlige.

Læs flere historier, forslag og oplæg fra DI her.

DI og KL har en rigtig god dialog om konkursudfordringerne i hjemmeplejen. Uden den får vi ikke løst udfordringerne i fællesskab. Alle er enige om, at der skal stilles krav til virksomhederne om økonomisk og kompetencemæssig formåen. Sammen har KL og DI lavet pejlemærker for en bedre udvikling af offentlig-privat samarbejdet på området, og DI’s vejledning til forebyggelse og håndtering af konkurser er formidlet til alle kommuner. Der er i vejledningen lavet anvisninger til, hvorledes kommunerne kan kompenseres økonomisk og hvorledes virksomhedsoverdragelsen kan håndteres, hvis uheldet er ude.

Nu skal det omsættes i praksis og her har de kommunale ordregivere en hel central rolle. Jeg er sikker på, at Thomas Adelskov er enig i dette.

Alle kommuner kan ikke skæres over en kam, og der er forskel på, hvor godt hver enkelt kommune arbejder med dette. Dansk Sundhed og Velfærd, som er DI’s brancheorganisation for hjemmeplejeleverandørerne, rækker hånden frem og vil meget gerne i dialog med de enkelte kommuner, så vi i fælleskab kan sikre de bedste løsninger til gavn for borgerne.

Det er borgernes behov, som skal være udgangspunktet for samarbejdet mellem kommuner og private leverandører. Det er KL, Ældre Sagen og DI enige om. Det betyder også, at rammebetingelserne for leverandørerne skal være befordrende for levering af god og tryg pleje.

Det indebærer bl.a., at virksomhederne kan være sikre på at få en betaling, der svarer til prisen for den kommunalt leverede hjemmepleje. Samtidig er det vigtigt, at lade virksomhederne konkurrere på kvaliteten og ikke kun have et kortsigtet prisfokus, når der laves udbud. 

Branchen er dybt bekymret over disse konkurser og har gjort et kæmpe stykke arbejde for at finde en fælles løsning. Vi ønsker ikke særbehandling til de private leverandører, men det er nødvendigt at private leverandører behandles på samme vilkår som den kommunale leverandør. Det sker desværre ikke altid i dag.
 

Branchedirektør i DI Mette Rose Skaksen

Mest Læste

Annonce