Også den offentlige sektor skal op i gear

Velfærd

10/9/13 7:45

Freja Eriksen

Produktivitetskommissionen peger på effektivisering i det offentlige for milliarder af kroner, hvor de konkrete resultater i den offentlige sektor skal være i fokus. Det bakker DI fuldt ud op om.

Produktivitetskommissionen opfordrer til, at krav om produktivitet og effektivitet formuleres som et klart politisk mål i den offentlige sektor. Der skal dermed være mindre fokus på processer og mere fokus på resultaterne og effekten for borgerne. Det var blandt anbefalingerne mandag, som Produktivitetskommissionen lagde frem på et pressemøde.

Benchmarking som værktøj

- Vi støtter kommissionens forslag om, at sætte fokus på de konkrete resultater. Vi mener, at kommissionens forslag om sammenlignelige data og benchmarking er nødvendige værktøjer til denne indsats. Derfor har DI også længe spurgt efter en mere ensartet brug af den kommunale kontoplan, forklarer branchedirektør i DI Service, Mette Rose Skaksen.
Hun peger på, at DI’s eget produktivitetspanel har offentliggjort en række anbefalinger vedrørende ledelse, der netop også understreger behovet for at stille mål op og for systematisk at følge målene op.

Klar arbejdsdeling

Produktivitetskommissionen anbefaler også, at der i styringen af den offentlige sektor skal der være en klar arbejdsdeling mellem de offentlige ledere og deres politiske opdragsgivere, og lederne skal have tilstrækkelige frihedsgrader til at realisere de overordnede mål, som politikerne fastlægger. Og offentlige ledere skal på alle niveauer holdes ansvarlige for deres resultater med regelmæssige mellemrum.

- Vi kan fuldt ud tilslutte sig Produktivitetskommissionens anbefalinger på dette område, slår Mette Rose Skaksen fast.

Hun er også enig i, at reglerne i det offentlige gerne skal gøre mere enkle og et opgør med bureaukrati. Produktivitetskommissionen opfordrer til, at krav om produktivitet og effektivitet formuleres som et klart politisk mål i den offentlige sektor. Der skal dermed være mindre fokus på processer og mere fokus på resultaterne og effekten for borgerne. Det var blandt anbefalingerne mandag, som Produktivitetskommissionen lagde frem på et pressemøde.

Benchmarking som værktøj

- Vi støtter kommissionens forslag om, at sætte fokus på de konkrete resultater. Vi mener, at kommissionens forslag om sammenlignelige data og benchmarking er nødvendige værktøjer til denne indsats. Derfor har DI også længe spurgt efter en mere ensartet brug af den kommunale kontoplan, forklarer branchedirektør i DI Service, Mette Rose Skaksen.

Hun peger på, at DI’s eget produktivitetspanel har offentliggjort en række anbefalinger vedrørende ledelse, der netop også understreger behovet for at stille mål op og for systematisk at følge målene op.

Klar arbejdsdeling

Produktivitetskommissionen anbefaler også, at der i styringen af den offentlige sektor skal der være en klar arbejdsdeling mellem de offentlige ledere og deres politiske opdragsgivere, og lederne skal have tilstrækkelige frihedsgrader til at realisere de overordnede mål, som politikerne fastlægger. Og offentlige ledere skal på alle niveauer holdes ansvarlige for deres resultater med regelmæssige mellemrum.

- Vi kan fuldt ud tilslutte sig Produktivitetskommissionens anbefalinger på dette område, slår Mette Rose Skaksen fast.

Hun er også enig i, at reglerne i det offentlige gerne skal gøre mere enkle og et opgør med bureaukrati. 

Annonce