Socialpædagoger skal blive klogere på teknologi

Velfærd

14/8/17 8:00

Professionshøjskolen Absalon

Der er brug for mere viden om brugen af teknologi i arbejdet med mennesker med nedsat funktionsevne. Derfor har Professionshøjskolen Absalon i samarbejde med Autismecenter Storstrøm indledt et samarbejde - blandt andet om et helt unikt kursus.

Mennesker med eksempelvis autismespektrumforstyrrelser kan have stor nytte af nye teknologier som virtual reality, videokommunikation og interaktive spil. Men der er brug for viden om teknologiers muligheder for at understøtte den pædagogisk praksis, og der er brug for træning i at udvikle metoderne. Derfor indledte Autisme Center Storstrøm og Professionshøjskolen Absalon i foråret 2016 et samarbejde med det formål at støtte de pædagoger og andre professionelle, der arbejder inden for det specialpædagogiske felt, så de bedre kan udnytte potentialet i de nye teknologier og medier.

UCSJ University College Sjælland

Professionshøjskolen Absalon hed tidligere University College Sjælland. Skolen er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og deler viden om uddannelse, herunder bl.a digital læring.

Læs mere mere fra Absalon her

Den 6. september inviteres de fagprofessionelle for første gang til et kursus over seks mødedage, hvor deltagerne får et indblik i mulighederne, der spænder over alt fra helt almindelige redskaber som Skype og FaceTime til særligt udstyr som Virtual Reality og specialudviklede rum til personer med sanseforstyrrelser.

Kurserne bliver afholdt på professionshøjskolens afdeling i Vordingborg, der råder over en af de største samlinger af tekniske læringsmidler i Danmark, så kursisterne får mulighed for at afprøve så mange af teknologierne som muligt i praksis.

Skabe uafhængighed
Gitte Riis, der er specialkonsulent i Center for Pædagogik mener, at samarbejdet kan få stor betydning for kompetenceudviklingen i især Region Sjælland, hvor de fleste kursister ventes at komme fra:
”Der er et stort uudnyttet potentiale i den teknologiske udvikling, der går rigtigt hurtigt i disse år,” siger hun og peger på, at der er mange teknologier i omløb i det pædagogiske felt, der ikke kommer rigtigt i anvendelse på grund af manglende viden og uddannelse. Det kan eksempelvis handle om Virtual Reality udstyr, der er blevet billigere de senere år.
”Der er mange gode løsninger ved brugen af VR, fordi mange i målgruppen har udfordringer med personlig kommunikation. Her kan VR-udstyr blandt andet hjælpe til at formidle viden og skabe læring,” siger hun og fortæller, at VR-udstyr med gode resultater har været brugt til at vise autister, hvordan man bruger tekniske hjælpemidler som fx vaskemaskiner. På den måde bliver VR-teknologien et værktøj til at gøre flere socialpædagogiske klienter selvhjulpne, hvilket også er tilfældet for en lang række andre teknologier.

”Skype og FaceTime kan jo gøre det nemt for en klient at få kontakt med et enkelt klik, når de har behov for det,” siger Gitte Riis, der peger på, at de digitale redskaber for mange i målgruppen opfattes som meningsfulde og enkle at gå til.  
”Der findes masser af rigtig god teknologi, der kan understøtte relationsarbejdet og kommunikationen, som ellers kan være en udfordring, når man fx arbejder med mennesker med autismespektrumforstyrrelser.

Få et overblik
Forskellige udbydere af services har allerede fået øje på det nye marked for teknologi til specialpædagogikken, så derfor handler samarbejdet ikke kun om at undervise i mulighederne, men også om at blive dygtigere til at udvælge de bedste metoder og teknologier. Samarbejdet har afdækket behovet for at pædagogiske medarbejdere for øje på teknologiernes pædagogiske muligheder og mod til at tage dem i brug.
”Markedet er tæt pakket med teknologi til det specialpædagogiske felt, men vi har brug for nogen, der giver et overblik over, om det betaler sig at investere. Det handler om at få den bedste pædagogiske kvalitet for pengene, og i den sammenhæng er samarbejdet mellem en specialinstitution og en uddannelsesinstitution jo helt oplagt,” siger Gitte Riis, der ser frem til, at samarbejdet vil få stor afsmittende effekt på uddannelsesniveauet på området i Region Sjælland.
”Den viden, som bliver genereret gennem samarbejdet, vil også blive til gavn for grunduddannelserne, videreuddannelse og forskning, så det her er et godt eksempel på, hvordan det praksisnære samarbejde kan være med til at styrke arbejdet i professionerne, samtidig med, at vi får ny viden, der kan bruges i uddannelsen af fremtidige professionelle medarbejdere på specialområdet,” siger hun.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce