Velfærdsteknologiens dilemmaer

Velfærd

20/5/14 12:50

Professionshøjskolen Absalon

Fordele og ulemper skal italesættes meget mere, hvis de ønskede gevinster skal høstes.
Nye teknologier rummer både fordele og ulemper, der skal italesættes, hvis de ønskede gevinster skal høstes. Det skal der meget mere fokus på - både på arbejdspladserne og allerede under uddannelsen.   I et EU-støttet projekt sætter University College Sjælland i 2014 fokus på, hvordan morgendagens teknologier kommer til at virke bedre i praksis.   I seks artikler fortæller studerende, undervisere og forskere om University College Sjællands arbejde med projektet “VIOL - Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring":   Studerende og arbejdspladser kan få meget større gavn af hinanden. Helt nye ideer opstår, når samarbejdet mellem uddannelse og praktiksted bliver tættere. Det er en af visionerne, når det EU-støttede projekt VIOL vil skabe et stærkere samspil mellem teori og praksis omkring nye velfærdsteknologiske løsninger og dilemmaer.   Patienten skal møde sygeplejersken online. Vil patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) opfatte fysisk træning via skærmen som noget positivt? Kan dialogen mellem sygeplejersker og patienter somme tider klares digitalt? Det var nogle af spørgsmålene i projektet ”Det levende liv med velfærdsteknologi”, som tre sygeplejestuderende fra UCSJ gennemførte i samarbejde med Holbæk Kommune. Erfaringerne, de gjorde sig, giver stof til eftertanke – både for de studerende selv, deres underviser og kommunen.   Socialrådgivernes seks digitale dilemmaer.  Dygtige socialrådgivere skal også kunne manøvrere i digitale systemer og oparbejde blik og forståelse for systemernes muligheder og faldgruber. Som led i et større EU-støttet projekt skal socialrådgiverstuderende blive klogere på velfærdsteknologiens nye digitale dilemmaer.    Vær ikke tilskuere til ny teknologi - børn og bytes forandrer den pædagogiske identitet. Ny teknologi forandrer relationer mellem pædagoger, børn og forældre. Fx kan forældre meget lettere følge med i institutionens liv, men der findes også en slagside i form af mindre personlig kontakt. Digitale dilemmaer skal italesættes.   Fremtidens sundhedsvæsen: Brug for nyt, kritisk og konstruktivt blik på teknologien. Set ud fra et borgerperspektiv siger det sig selv, at de bedste velfærdsteknologiske løsninger ikke nødvendigvis kommer fra it-udviklere og programmører. Det stiller nye krav til fremtidens sundhedsprofessionelle, som skal lære at forholde sig kritisk og konstruktivt til ny teknologi og innovation.   Kan en app til 13 kr hjælpe tolke på sygehusene? Sygeplejerskestuderende peger på simple teknologiske løsninger, der kan forbedre kommunikationen med ikke-dansktalende patienter. De vandt en idekonkurrence på Uníversity College Sjælland, som er en del af det EU-støttede projekt VIOL, der vil sætte fokus på velfærdsteknologiske løsninger og dilemmaer på nye måder.   Yderligere oplysninger:    Fakta om projekt VIOL - "Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring": I projekt VIOL sætter University College Sjælland fokus på, hvordan velfærdsteknologi vil påvirke fremtiden inden for de fagområder, professionshøjskolen beskæftiger sig med. Projektet iværksætter aktiviteter, som skal danne grundlag for, at alle UCSJs studerende i løbet af deres studietid vil modtage ”velfærdsteknologiundervisning”. Projektet er støttet af Den Europæiske Socialfond.    Kontakt:
  • Kathrine Krageskov Eriksen, forskningsprogramleder, University College Sjælland, tlf. 7248 2646, [email protected]

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce