Hvis du skal afskedige en medarbejder i fleksjob

Ledelse

29/04/2015 14:15

Jakob Rom Johansen

Der er ingen grund til at undlade at ansætte personer i fleksjob af frygt for, at de ikke kan afskediges, hvis det skulle blive nødvendigt. Det er en central pointe på Cabis nye temaside med gode råd og vejledning til virksomheder.

Vi har ofte henvendelser fra virksomheder, som er tilbageholdende med at ansætte medarbejdere i fleksjob, fordi de er nervøse for, at de ikke kan afskedige dem igen. Men det er der ingen særlig grund til at være bekymret for,” siger Bente Nissen, seniorkonsulent i videns- og netværkshuset Cabi og ekspert i fleksjob.

Hun står bag den nye temaside, som Cabi netop har åbnet, og som informerer om betingelserne for afskedigelse af personer i fleksjob.

Saglig begrundelse og rimelig tilpasning

Ønsker en arbejdsgiver at afskedige en ansat i fleksjob, skal der – som i alle andre tilfælde – være en saglig begrundelse for opsigelsen.

Ansatte i fleksjob er desuden omfattet af lov om forskelsbehandling, som betyder, at arbejdsgiveren har pligt til at lave en rimelig tilpasning af jobbet, inden der eventuelt skrides til afskedigelse. Det er derfor en god idé løbende at dokumentere de tilpasninger af jobbet, der er lavet. Det kan fx være:

  • justering af arbejdstid og opgaver.
  • tilpasning af lokaler.
  • særlig indretning af arbejdspladsen.
  • brug af andre handicapkompenserende ordninger.

Arbejdsgivere bør også overveje at involvere det lokale jobcenter i overvejelserne, da de måske kan se andre løsninger end en afskedigelse. Jobcentret kan desuden rådgive om mulighederne for at tilpasse jobbet.

”En rimelig tilpasning må i øvrigt ikke give virksomheden en uforholdsmæssig stor økonomisk byrde, og som virksomhed er det vigtigt at vide, at der er god hjælp at hente hos jobcentret,” siger Bente Nissen.

Se mere på Cabis hjemmeside.

Se også video med Cabis ekspert Bente Nissen.

Mest Læste

Annonce