Sådan får du unge nydanskere på sporet af job og uddannelse

Ledelse

18/11/2010 11:24

Jakob Rom Johansen

November 2010 Sådan får du unge nydanskere på sporet af job og uddannelse Koordinatorens faglige og personlige egenskaber er afgørende, hvis der skal skabes forbindelse mellem unge nydanskere og virksomheder. Det viser erfaringerne midtvejs i Projekt Fra Sport Til Job, hvor kommuner og sportsklubber har dannet integrationspartnerskaber.

Der skal et langt sejt træk til, og der skal være et personligt bindeled, hvis unge nydanskere og virksomheder skal finde sammen. Det viser de foreløbige erfaringer i Projekt Fra Sport Til Job, som arbejder for at skaffe job, fritidsjob praktikpladser og uddannelse til unge nydanskere.

Projektet er et samarbejde mellem CABI – Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats og tre lokale integrationspartnerskaber i Aalborg, København og på Lolland. I de lokale partnerskaber indgår kommuner, sportsklubber, virksomheder, foreninger og andre lokale aktører.

Fra Sport Til Job blev sat i søen i 2008, og løber til udgangen i 2011. Nu samles der op på erfaringerne ca. midtvejs i projektet med en konference i Aalborg den 23. november. I hvert af de tre partnerskaber er der ansat en koordinator, og det står klart, at netop koordinatoren spiller en helt central rolle.

Koordinator som drivkraft
”Mange af de unge mangler netværk og rollemodeller i deres omgangskreds. De har brug for hjælp til at finde retning, og de skal holdes til ilden. Derfor er det vigtigt, at koordinatoren har den nødvendige drivkraft, der får de unge til at se værdien af et job eller en uddannelse,” siger Anne Friis Johansen, projektchef i CABI og leder af Fra Sport Til Job.

Koordinatoren skal også være åben som person og være indstillet på, at de unge kommer til koordinatoren, når de har brug for det.

Og det samme gælder for virksomhederne. Det er opsøgende arbejde helt ude i virksomheden, der får dem til at sige ja til at ansætte en ung, og virksomhederne forventer, at de kan få råd og vejledning hos koordinatoren.

Ansætter på anbefaling
”Virksomhederne ansætter de unge på koordinatorens anbefaling, og derfor er det rigtig vigtigt, at koordinatoren er sit ansvar bevidst ved at stå til rådighed og følge op på, hvordan samarbejdet går. Også et godt stykke tid efter den unge er ansat," siger Anne Friis Johansen.

Alle tre partnerskaber bygger på samarbejde mellem jobcentre, kommuner og en eller flere sportsklubber, der arbejder sammen om at flytte unge i den rigtige retning.

I forbindelse med midtvejskonferencen har CABI lavet en række tjeklister baseret på erfaringerne fra de tre partnerskaber. De skal tjene som inspiration til andre, som overvejer at etablere partnerskaber om integration.

Blandt de gode råd er følgende:
• Sæt konkrete mål
• Vær opsøgende blandt unge og virksomheder
• Samarbejd med andre initiativer i lokalområdet
• Få økonomien på plads fra starten.

”Mange unge kan hjælpes i den rigtige retning, når kommuner, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og frivillige foreninger slår sig sammen og går efter et fælles mål. Men jeg vil heller ikke lægge skjul på, at det kræver et benarbejde at få et godt samarbejde til at køre. Her kan erfaringerne fra Fra Sport Til Job gøre en forskel, så andre kan komme godt i gang,” siger Anne Friis Johansen.

FAKTA:
• Fra Sport Til Job består af tre partnerskaber i Aalborg, København og på Lolland. CABI er overordnet projektleder og projektet er støttet af Integrationsministeriet.

• De tre partnerskaber har hver en styregruppe og en koordinator ansat, som er daglig leder.

• Projektet løber fra august 2008 til udgangen af 2011.

• Målet er at skabe praktikpladser, job, fritidsjob og uddannelsesaftaler til unge nydanskere gennem sportslige aktiviteter og frivilligt foreningsarbejde.

• Pr. 1. november er 126 unge kommet videre med job, fritidsjob eller uddannelse. 227 er stadig aktive i projektet.

FAKTA OM KONFERENCEN
Fra Sport Til Job holder midtvejskonference 23. november i AaB Konferencecenter i Aalborg. Her præsenteres de foreløbige erfaringer fra projektet, og konferencen henvender sig til alle, der arbejder med partnerskaber mellem kommuner, frivillige og virksomheder.

Se mere på www.cabiweb.dk/frasporttiljob, hvor du bl.a. finder indbydelsen til konferencen.

KONTAKTINFORMATION:
Projektleder Anne Friis Johansen, CABI: 8675 6584 / 2092 4896 / [email protected]

Koordinator Jacob Friis, Fra Sport Til Job Aalborg: 2860 4309 / [email protected]

Koordinator Jesper Bintos, Fra Sport Til Job København: 6037 9874 / [email protected]

Koordinator Jørgen Rasmussen, Fra Sport Til Job Lolland: 5164 7896 / [email protected]

YDERLIGERE KONTAKTINFORMATION:
Kommunikationsmedarbejder Jakob Rom Johansen, CABI: 8620 8382 / 2065 8534 / [email protected]
 

Mest Læste

Annonce