Ringkøbing-Skjern: Ejerskab er nøglen til innovation

Politik

12/04/2016 16:50

Paul Sauer

I Ringkøbing-Skjern Kommune har de siden 2010 forsøgt at udnytte medarbejdernes egne idéer og kreative løsninger for at styrke innovationen. Det har blandt andet banet vejen for Naturens Rige, som er en politisk vision for hele kommunen
Nye, kreative løsninger er grundstenen for al innovation. Men hvis de bliver liggende på tegnebrættet og aldrig bliver realiseret, hjælper det ikke meget. Derfor vedtog Ringkøbing-Skjern Kommune i 2010 en innovationsstrategi med det formål at få flere af medarbejdernes gode idéer ført ud i livet.

Læs mere fra COI

Center for Offentlig Innovation deler viden og erfaringer på DenOffentlige.

Læs mere fra COI lige her.

Vil du også præge den offentlige debat, så bliv redaktør for eget indhold så kontakt os.

“Hvis nu en skole har fået en god idé, så er det afgørende, at den ikke strander der. Vi skal sørge for at få den udbredt til resten af kommunens skoler og dermed lære af hinanden. På den måde kan vi udnytte de kompetencer, der allerede findes i vores organisation endnu bedre,” siger kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard.

Ved at give medarbejderne bedre muligheder for at komme igennem med deres idéer, åbner man også op for en masse engagement og gå-på-mod. Det øger chancerne for, at de forskellige projekter bliver ført ud i livet.   “I vores innovationsstrategi gør vi meget ud af ejerskab. Vi skal udnytte, at folk brænder for at gøre deres arbejde endnu bedre, og det kan vi gøre ved at tage deres forslag seriøst og hjælpe dem med at gå videre med det,” siger Niels Erik Kjærgaard. 

En af løsningerne var at oprette en online platform, itoppen.dk, hvor alle medarbejdere kan formidle deres idéer og bringe dem videre i systemet.

  Idéer skal gives videre En måling af kommunens innovationsniveau i 2010 afslørede, at medarbejderne ikke var klar over, hvad de skulle gøre, hvis de havde fundet på en innovativ løsning i deres arbejde. En stor del af innovationsstrategien gik derfor ud på at kæde organisationen bedre sammen og få medarbejdernes påfund frem i lyset.

“Vi havde en hjemmehjælper på et plejehjem, som havde til opgave at gøre rullestole og andre hjælpemidler rene. Men fordi hun fik dårlig ryg af at bukke sig ned, kom hun på den idé at lave et slags vaskestativ ud af en gammel hospitalsseng. Hun spredte idéen gennem itoppen.dk, og nu er hendes opfindelse sat i produktion,” siger Niels Erik Kjærgaard og understreger, at innovationsstrategien har været en succes.

“I 2013 fik vi foretaget en måling mere, som viste, at organisationen har rykket sig på det innovative område. Medarbejderne har bedre mulighed for at komme af med deres idéer, og lederne er klar på at støtte op om innovative forsøg” siger han.

Vejen til en fælles vision

Men innovation er ikke kun et anliggende for medarbejderne i Ringkøbing-Skjern Kommune. Den har også sat aftryk på det politiske liv.

De Politiske Innovatører

Artikelserien “De Politiske Innovatører” er udgivet af Center for Offentlig Innovation i samarbejde med DenOffentlige.Formålet er at sætte fokus på de folkevalgtes rolle i fornyelsen af den offentlige sektor.Er du folkevalgt politiker eller offentligt ansat et sted, hvor I eksperimenterer med politikernes rolle i den offentlige innovation, så skriv om jeres eksempel til Ole Bech Lykkebo fra Center for Offentlig Innovation.

Efter en hård valgkamp i 2013 blev store dele af byrådet skiftet ud. For at lære de nye ansigter at kende interviewede kommunens embedsmænd alle byrådsmedlemmerne om deres ønsker og drømme for Ringkøbing-Skjern Kommune. Målet var at finde frem til en fælles vision, som alle kunne bakke op om.

“Vi formulerede vores spørgsmål på en måde, som fik politikerne til at fortælle os om alle de områder, som virkelig motiverer dem, og hvor de er villige til at lægge en masse energi, ” siger Niels Erik Kjærgaard.

Med udgangspunkt i de mange interviews fortsatte processen med at finde frem til en fælles vision på et seminar, hvor politikerne fik mulighed for at inspirere og udfordre hinanden. De havde bare to dage til at blive enige.

“Her nød vi godt af erfaringerne fra innovationsstrategien. Det var ikke en konsulent udefra med en masse smarte idéer til visiontemaer, som der skulle tages stilling til. Det var politikernes egne tanker og idéer, hvilket gav et helt andet ejerskab,” siger Niels Erik Kjærgaard.

Naturens Rige

Ifølge Kristian Andersen, viceborgmester og medlem af Kristendemokraterne, var det ikke svært at finde den røde tråd, som en vision kunne skabes ud fra. 

“I Ringkøbing-Skjern har vi masser af plads og masser af natur. Det gik igen hos os alle sammen, så det var naturligt at gøre det til omdrejningspunkt. Det skulle ikke udelukkende dreje sig om vækst for vækstens skyld, men også handle om, at vi skal have det godt som borgere,” siger han.

Visionen endte med overskriften Naturens Rige. Næste skridt var at få borgerne med ombord, så det kunne blive et fælles projekt i ordets bedste forstand.

“Det skal ikke udelukkende være os politikere, der sidder og bliver enige om en masse planer. Godt nok sidder vi 29 folkevalgte i byrådet, men der en masse borgere, som også ligger inde med gode idéer til, hvordan livet kan blive bedre i vores område,” siger Kristian Andersen (K).Politikerne blev derfor sendt ud til borgermøder i hele kommunen. Ude i den lille by Troldhede fik de besøg af socialdemokraten Søren Elbæk. For ham gav møderne rigtig god mening.

“Måske lyder det banalt med borgermøder, men jeg synes, det er en ny måde at føre dialog på. Som politiker kommer man nemt til at færdes i de samme cirkler hele tiden, men det forsøger vi at gøre op med. Hvis vi skal udvikle kommunens fremtid i fællesskab, skal vi ud og møde borgerne på deres banehalvdel,” siger han.

"Ved at gøre borgerne til en aktiv del af processen, har det samtidig den gavnlige effekt, at de er mere tilbøjelige til at gå ind og tage ejerskab for kommunens udvikling og beslutninger. Og det øger muligheden for, at en fælles vision kan hæve sig fra tegnebrættet og blive til virkelighed," fremhæver Søren Elbæk (A).

  Relevante links:

Naturens Rige

Ringkøbing-Skjerns portal for gode idéer og innovationer: itoppen.dk

På hver Naturens Rigsdag rundt om i Ringkøbing-Skjern blev der udarbejdet en præsention af det pågældende lokalområde.

For mere information, kontakt Niels Erik Kjærgaard, kommunaldirektør i Ringkøbing-Skjern Kommune: Tlf: 99 74 10 76 / [email protected]

Det er ikke kun i Ringkøbing-Skjern, at man arbejder målrettet med innovation. Faktisk har halvdelen af de danske kommuner vedtaget en innovationsstrategi. Læs om det i COI's Innovationsbarometer.

 

Mest Læste

Annonce