Kommunalpolitikerne er godt i gang

Politik

26/9/18 5:00

Der er allerede gået et havlt år af indeværende kommunale valgperiode. Heldigvis er de nyvalgte politikere klædt godt på - for knap 75% af dem har skudt deres kommunalpolitiske virke i gang med støtte fra COKs Kattegatforløb.

- Kattegatforløbene er ikke løsrevet fra virkeligheden, men skræddersyet til den virkelighed de nyvalgte kommunalpolitikere står midt i. 60 kommuner bidrager og stiller sig til rådighed med cases og politiske såvel som administrative erfaringer. Hvert hold på Kattegat 2018 har haft besøg af to borgmestre, et antal erfarne byrådsmedlemmer og KL. De nyvalgte kommunalpolitikere får således et solidt fundament til deres politiske virke, forklarer Thomas Nymann Nielsen, der er chefkonsulent i COK og ansvarlig for forløbet.

COKs Kattegatforløb varer knap to døgn – fra torsdag eftermiddag til lørdag formiddag. To kommunaldirektører er tovholdere på dagene, hvor deltagerne får en introduktion til kommunestyret, kommunen som organisation, det kommunale budget og de kommunale beslutningsprocesser.

COK på DenOffentlige

COK er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og udgiver artikler, debatindlæg, synspunker, pressemeddelelser og cases om offentlig ledelse og kompetenceudvikling. 

Læs mere om COK her. 

Læs mere om at blive redaktør her.

22 kommunaldirektører fra hele landet har haft rollerne som tovholdere på de mange Kattegat-forløb. Et af hovedformålene med Kattegat 2018 er at koble de nyvalgte kommunalpolitikeres ambitioner og visioner med kommunestyrelsesloven, kommunalfuldmagten og den lokale økonomi.    

675 politikere har deltaget
Mere end 675 nyvalgte kommunalpolitikere har deltaget i Kattegat 2018, og de har været tilfredse. Endda meget tilfredse med forløbene. Samstemmende siger deltagerne, at Kattegat 2018 har hjulpet dem på vej til hurtigere at gøre en forskel for kommunens borgere og virksomheder.

- Det er netop, hvad politik handler om. Sætte kursen og prioritere ressourcerne inden for en given virkelighed. Og selv om mange nyvalgte kommunalpolitikere oplever, at der er mange love og regler fra Folketinget, så er der stadigvæk gode muligheder for at præge den enkelte kommunes udvikling, siger Thomas Nymann Nilesen.

Fire gode råd fra erfarne til nye kommunalpolitikere:

  • Stå fast: Kend dit politiske projekt, vær dig selv og sig’, hvad du mener, også når du bliver presset.
  • Søg resultater gennem samarbejde – både i dit eget parti og hos andre partier.
  • Forbered dig og prioritér benhårdt. Du kan ikke kæmpe alle kampe.
  • Vær troværdig og ordentlig. Overhold aftaler og arbejd professionelt, også når det spidser til.

Kilde: Kattegat 2018

Udvalgsformand og direktør skal samarbejde godt
En af forudsætningerne for, at et politiske udvalg fungerer, er, at udvalgsformanden og den respektive direktør får et godt og professionelt samarbejde, hvor der er tillid til hinanden. Helle Jessen er formand for Teknisk Udvalg i Næstved Kommune og har netop deltaget i COKs forløb ”Samarbejde mellem udvalgsformand og direktør”.

Som udvalgsformand bekræfter hun vigtigheden af et højt informationsniveau mellem formandskab og administration.

- Et højt informationsniveau mellem formandskab og administration er vigtigt. Jeg meldte mig til forløbet, fordi vi i dagligdagen sjældent har tid og rum til at få taget nogle mere principielle drøftelser. Dagligdagen handler ofte mere om brandslukning, siger Helle Jessen og fortsætter:
- På forløbet var det interessant at diskutere de problemstillinger, der opstår i samarbejdet mellem direktør og udvalgsformand, og som jeg ikke kan diskutere med så mange andre af mine politiske kollegaer.

COK hjælper udvalgsformænd og direktører med at komme godt i gang med samarbejdet i forhold til de nye politiske udvalg.

- På forløbet ”Samarbejde mellem udvalgsformand og direktør” træner vi de deltagende udvalgsformænd og direktører i samarbejdets grundregler. Desuden gennemgår forløbet det enkelte udvalgs formelle grundlag, metoder til at lede et udvalg og koordinering af et udvalgs arbejde. Sidst men ikke mindst udfordrer vi deltagerne med øvelser i at involvere borgere og virksomheder i beslutningsprocessen, og hvilken indflydelse de sociale medier kan have på udviklingen af politik, forklarer Thomas Nymann Nielsen.

Lærer at tackle shitstorm og sociale medier
Forløbet ”Samarbejde mellem udvalgsformand og direktør” berører den nye politiske virkelighed med sociale medier. Med afsæt i oplæg og følgende debat drøfter deltagerne, hvordan de sociale medier påvirker det politiske arbejde.

- Indlæggene der handlede om, hvordan jeg kan forstå, takle og håndtere shitstorme, der popper ud af det blå, var noget af det bedste. Hvordan kan jeg se en uheldig sag lidt fra oven og undgå, at jeg tager angrebene personligt. Netop den del af programmet har allerede hjulpet mig i forbindelse med analyse af en serie meget personlige angreb, som ikke handler om politiske uenigheder, men om at modparten er sur over ikke at få sin vilje. Og som måske heller ikke bryder sig om at “tabe” en kamp til en kvinde, fortæller Helle Jessen, der netop har overtaget formandsposten i Teknisk Udvalg i Næstved Kommune.

De sociale medier og politikudvikling:

”De sociale medier presser politikerne, fordi kommunikationstempoet er så højt. Sociale medier og øget tempo har betydet, at vælgerlegitimering ikke længere finder sted hvert fjerde år - et halvt år før og efter valget, men fire år. Det presser politikerne enormt”.

”Glider du for meget over i at være valgt af folket (og ikke for folket), så bliver du i den grad påvirket konstant af de her Facebook-strømme. Du placerer din vælgerlegitimering i, hvor meget ballade er der på nettet. Der er for mange politikere, der i dag lader sig presse af at være valgt af folket”.

Kilde: ”Byrådssekretæren Lund” - Søren Lund Hansen, Borgmesterradio 23/9-2017

Valgperioden 2018-2021
COKs dialoger med kommunalpolitikere og embedsværket viser, at både nye og erfarne politikere i resten af valgperioden på teknik- og miljøområdet efterspørger mere viden inden for følgende temaer:

  • Borgerdialog og samskabelse
  • Den fremtidige erhvervsindsats koblet med vækstdagsordenen
  • FNs klimamål og arbejdet med bæredygtighed
  • Digitalisering og dens betydning for kommunerne
  • Arbejdet i råd og bestyrelser fx forsyningsselskaber mv.

Tiden går - og selvom den går stærk, er der endnu 3 ½ år tilbage af den nuværende kommunale valgperiode. I den periode vil de politiske udvalg fortsat efterspørge faglig viden og indsigt, som kan kvalificere de politiske beslutninger og de konkrete løsninger til gavn for borgerne og virksomhederne i den enkelte kommune. COK har mere end 50 år gennem videndeling og erfaringsudveksling understøttet kommunerne med kompetenceudvikling og faglig viden, der kvalificerer en lokal løsning.