"Vi er nødt til at finde modeller og skabe koncepter, der understøtter fornyelse på en fleksibel og effektiv måde," siger OPI-ekspert Susan Dalum.
"Vi er nødt til at finde modeller og skabe koncepter, der understøtter fornyelse på en fleksibel og effektiv måde," siger OPI-ekspert Susan Dalum.

De første år med OPI: Offentlig fornyelse er linedans på højt niveau

Ledelse

28/10/14 3:00

Nick Allentoft

Det er linedans på højt niveau, når offentlige aktører balancerer mellem sikker drift og behovet for innovation. I en presset hverdag vinder sikker drift, men nye værktøjer og konkrete erfaringer åbner nu porten for innovation i samspil med driften. Kom i gang, lyder opfordringen fra flere sider.

“Vi kommer ikke uden om, at vi lever i en tid, hvor budgetdisciplin står meget højt på dagsordenen, men det må ikke stå i vejen for udvikling og forandring. Vi skal finde balancen, og give dem, der vil gå foran, rum og plads til at gøre det.”

Det siger formanden for kommunaldirektørerne og topchef i Aarhus Kommune, Niels Højberg, i en kommentar til de senere års fokus på OPI og flere artikler om projektboom i den offentlige sektor.

OPI-stafetten

OPI-stafetten skal udvikle og udbrede viden om, holdninger til, udfordringer for og de mange muligheder i Offentlig-Privat Innovationssamarbejde.

Hvordan kan det offentlige og erhvervslivet sammen udvikle nye løsninger, som har potentiale til at give skatteborgerne mere for deres penge, og virksomheder muligheder for at skabe ny vækst og arbejdspladser? 

Det er OPI-Lab - Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi - der igangsætter stafetten på DenOffentlige.dk. 

 

Han forstår godt, at det samlede billede giver indtryk af famleri, men finder det helt naturligt, fordi den offentlige sektor skal balancere mellem sikker drift og behovet for fornyelse. Men med blandt andet erfaringerne fra OPI-Lab opfordrer kommunaldirektørernes formand nu til at åbne døren lidt mere for udviklingskulturen.

"De erfaringer der allerede eksisterer - herunder den viden og de værktøjer, som OPIguide stiller til rådighed - fjerner den ledelsesmæssige undskyldning for at holde igen med udviklingsarbejdet. Lad os lære fra hinanden og blive dygtigere til at dele den viden og de erfaringer, vi gør lokalt. Her er OPIguide.dk et godt eksempel, fordi man har nedbrudt barrierer for videndeling, og stiller værdifulde erfaringer til rådighed,” siger Niels Højberg.

Det er direktør i Danske Regioner, Gitte Bengtsson enig i.

“Der er sket et stort skred i forhold til viljen til at involvere private. Det er man mere åben overfor i dag, og her har OPI projekterne bidraget meget positivt. Vi kan virkelig flytte nogle ting nu, fordi der ligger nogle færdigudviklede værktøjer,” siger den regionalpolitiske direktør.

Fra medarbejderside er formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, enig.

“Jeg ser flere potentialer ved OPI. Ultimativt handler det for mig om, at vi kan være med til at udvikle løsninger, der forbedrer livet og hverdagen for tusindvis af mennesker, der bliver mere selvhjulpne og opnår større værdighed i deres liv.”

               Læs om og bestil ny bog op OPI

Midt i et globalt kapløb

Flere eksperter fortæller, at de senere år har været vanskelige, men dog har lagt grunden til ny tænkning i samarbejdet mellem den offentlige sektor og erhvervslivet. Offentlig-privat innovation har anvist nye veje til samarbejde med fokus på værdier og resultater, men utålmodigheden med at skabe konkrete resultater presser sig på.

Læs mere om OPI

Følg vores store tema med fokus på offentlig-privat-innovationssamarbejde, OPI. Klik her.

“Det er vigtigt at huske på, at vi i Danmark ikke er de eneste, der rykker. Vi er i konkurrence med en lang række regioner og lande – og mange steder går udviklingen ekstremt hurtigt, så det er et kapløb, vi deltager i,” skriver direktør for Philips Healthcare Danmark, Ulrik Rokkedal Therkildsen, i OPI-stafetten her på DenOffentlige.

Den er netop udkommet i bogform, og aktualiserer dermed debatten om vækst gennem udvikling. Her har Philips på globalt niveau mærket på den hårde måde hvad der sker, hvis tornerosesøvnen sætter ind.

“I mange år havde vi udviklet nye produkter isoleret, bag lukkede hegn. Med succes. Vi havde opfundet både kassettebåndet og cd’en. Men pludselig blev vi overhalet. Vi var simpelthen ikke innovative nok, og tingene gik meget hurtigere i Østen,” skriver Philips direktøren

Da virkeligheden ramte koncernen, tog man konsekvensen.

“Vi rev hegnet ned omkring udviklingscentret i Eindhoven og inviterede andre virksomheder, start-ups, universiteter etc. til at lave innovation i fællesskab. Sammen,” fortæller Ulrik Rokkedal Therkildsen.

I dag griber Philips som global virksomhed mulighederne der, hvor de opstår, og efter flere års samarbejde med danske aktører er budskabet klart. De fine ambitioner og flotte strategier skal slå rod i praksis.

“OPI-projekter er fine og gavnlige. Men hvis hospitaler efterfølgende udelukkende efterspørger allerede eksisterende produkter til lavest mulige pris, ja så har man ikke flyttet sig langt nok. Danmark får ganske simpelt ikke morgendagens hospitaler ved at udstyre dem med gårsdagens teknologi. Billige produkter er sjældent de mest innovative – og i de fleste tilfælde heller ikke den billigste løsning,” mener Ulrik Rokkedal Therkildsen.

Administrerende direktør for Region Syddanmark, og nyudnævnt topchef i Københavns Kommune fra november, Mikkel Hemmingsen, skriver i den nye bog om OPI direkte om, forståelse og manglende incitamenter.

“Der mangler i høj grad incitamenter og belønning til de, der tager handsken op. Man kan få det indtryk, at der er mere fokus på at sætte initiativer i gang end at følge op på, om OPI som løsningsmodel reelt bidrager til at udvikle bedre sundhed,” skriver Mikkel Hemmingsen.

Det illustrerer ifølge Susan Dalum meget præcist den udfordring, man har arbejdet med i OPI-Lab og udviklet løsninger til at imødekomme, så virksomheder i fremtiden vil opleve, at der er en reel efterspørgsel efter den teknologi eller serviceydelse, der udvikles i OPI projekter.

 

En politisk strategi

OPI-Lab er resultatet af et ambitiøst initiativ, der blev født på tværs af de fem regioner med Susan Dalum som fælles projektleder.

“Der er et enormt potentiale for vækst og udvikling, når offentlige og privat aktører finder ligeværdigt sammen. Men der er også en række grundlæggende forskelle i kultur og tænkning, som vi måtte konfrontere fra begyndelsen,” fortæller Susan Dalum.

Sammen med sin projektgruppe identificerede Susan Dalum og OPI-Lab en række centrale udfordringer, som de ville skabe guidelines og værktøjer til.

”Først og fremmest handler det om at få afklaret om den udfordring, man står med overhovedet egner sig til et OPI projekt. Er der en offentlig efterspørgsel efter løsningen, så man får sorteret projekter uden potentiale fra. Dernæst at få afklaret om løsningen allerede findes eller om nogen er i gang med at udvikle den. Så skal parterne finde et fælles udviklingsmål, som handler om at skabe åbenhed og gensidig forventningsafstemning mellem de offentlige og de private aktører i projektet. En af de største udfordringer har været de private virksomheders bekymringer for ikke at blive inhabile ved et senere udbud samt rettigheder til den udviklede løsning. Dette har vi løst ved vores modelaftaler”, fortæller Susan Dalum

Samlet set er OPI-lab kommet med bud på løsninger af de centrale udfordringer indenfor OPI i form af opiguide.dk, en interaktiv guide med en procesguide, en værktøjskasse og en samling illustrative cases, som alt sammen bygger på de erfaringer OPI-Lab har indsamlet igennem 3 år.

Disse erfaringer har bidraget meget aktivt til at skabe en helt ny dynamik i samarbejdet mellem offentlige og private aktører, og særligt i den offentlige sektor har Syddansk Sundhedsinnovation oplevet et kulturskifte, fortæller enhedens direktør Diana Arsovic Nielsen.

“Jeg drømmer om, at skabe en innovationskultur, der binder den offentlige og privat sektor sammen i værdiskabende samarbejder. Med de erfaringer vi allerede har høstet tror jeg på, at vi er ved at lykkes,” siger hun.

 

Vejen ryddet for topledelse og politikere

De sidste tre års solide erfaringer har slået en række sten i stykker, og leveret koncepter og metoder for en samarbejdsmodel, der kan blive det nye sort lige der, hvor de private aktører kan bidrage med at forny en lang række velfærdsopgaver. Således har OPI-Lab projektet i en tid med sparerunder, effektiviseringer og velfærdsreformer sammen med en masse ildsjæle, ledere, private virksomheder og konsulenter de seneste år skabt fundamentet for den efterspurgte nytænkning og fornyelse.

“Alting sker enormt hurtigt omkring os i dag. Derfor er vi nødt til at finde modeller og skabe koncepter, der understøtter fornyelse på en fleksibel og effektiv måde. Med opiguide.dk og dens procesguide, samt de værktøjer den indeholder, herunder bl.a. screeningsværktøjet, OPI business case og OPI-modelaftalerne ligger vejen nu åben for, at politikere og topledelser med sikker hånd kan åbne porten til offentlig fornyelse i værdiskabende samarbejde med det private erhvervsliv,” fortæller Susan Dalum.

 

FAKTA: OPI KORT FORTALT  - http://www.opiguide.dk/

I et OPI-projekt er deltagerne udviklingspartnere, der sammen udforsker nye innovative løsninger på fælles definerede problemer. OPI fordrer udveksling af viden og kompetencer i forlængelse af fælles og brugerorienteret idéudvikling.

Ved at arbejde med OPI fastholdes fokus på at kunne skabe værdi på tre bundlinjer.

  • Kvaliteten af de offentlige velfærdsydelser skal øges til glæde for den enkelte borger.

  • Der skal ske en effektivisering af de offentlige organisationer, hvorved grundlaget for en fremtidssikret og bæredygtig organisation skabes.

  • Private deltagende virksomheder skal opleve en vækst i form af øget efterspørgsel på hjemmemarkedet som afsæt for eksport.

OPI er en effektiv rammesætning, der bl.a. sikrer adgang til brugere og medarbejdere, viden om offentlige beslutningsprocesser og effektivisering af arbejdsgange samt en øget intern innovationskultur med udgangspunkt i brugernes behov.

 

OPI – DERFOR

OPI er blevet et kendt begreb i den kommunale og regionale innovationsverden, og forventningerne til OPI inden for den offentlige sektor er store.

Den unikke samarbejdsform, der ligger implicit i OPI kan fungere som løftestang i udviklingen af den offentlige service med eksempelvis tilbud til borgerne, højere kvalitet, øget specialisering og stordriftsfordele, samt ikke mindst nytænkning og innovation i både opgavevaretagelsen og i selve servicen.

Det tværfaglige- og tværsektorielle samarbejde giver de nødvendige redskaber og den spændvidde af kompetencer, adgang og viden, der er essentiel for at tilgå de aktuelle problemstillinger med den nødvendige professionelle nysgerrighed og sætter samtidig brugeren i fokus.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce