Åbent brev fra Mette Frederiksen til offentligt ansatte og ledere

Med et åbent brev fremlægger Socialdemokratiet i dag en ny vision for den offentlige sektor. Den omhandler en selvstyre-reform med syv tiltag, der skal løse fem centrale udfordringer. Læs mere her.

Kære medarbejdere og ledere i den offentlige sektor, 
 
I yder hver dag en stor og vigtig indsats. Uden jer, ingen velfærd.
 
Men noget er galt. For det er som om, at tiden og pengene forsvinder i for meget papirarbejde.
 
Jeg er bange for, at det mange steder slår skår af arbejdsglæden? Samtidig er vilkårene blevet sværere. Der er sparet meget. Omstruktureret igen og igen.
 

Tema om offentlig modernisering

Gennem 30 år har politikerne forsøgt at modernisere den offentlige sektor.

Læs her hvad centrale nøglepersoner mener om de forsøg. 

Det ærgrer mig, når den offentlige sektor omtales som en økonomisk byrde. Den er alt andet end det. Den offentlige sektor i Danmark har været med til at skabe forudsætningen for et af verdens mest frie og lige lande. Og tak for det!
 
Mange politikere har i årevis talt om at gøre op med bureaukratiet. Er det ikke på tide, at vi gør noget ved det?
 
Hvis Socialdemokratiet får danskernes opbakning til at danne regering efter næste valg, vil vi lede den offentlige sektor på en ny måde. Noget af det, vi foreslår, er blandt andet:
 
Få mål. Der er alt for mange krav om dokumentation. Det vil vi gøre op med ved kun at tillade nogle få, overordnede mål. Og vi forpligter os på at droppe unødvendig kontrol. Der er brug for langt mere tillid til, at man lokalt finder de rigtige løsninger.
 

30 år med moderniseringer

Ved et gensyn 30 år efter Moderniseringsprogrammets tilblivelse, er ligheden med nutidige forsøg på at reformere, effektivisere og modernisere den offentlige sektor skræmmende. Store dele kunne være skrevet i dag.

Læs mere her

Gevinster skal gavne lokalt. Hvis medarbejdere eller ledere kan løse en opgave både klogere en del af gevinsten i den enkelte børnehave, skole eller plejehjem. Så vi får bedre velfærd for pengene.
 
Flerårige budgetter. For at I bedre kan koncentrere jer om den forebyggende og langvarige indsats, er der behov for at tænke længere end et års budget. Det siger sig selv, at budgetter skal overholdes – men det skal være muligt at se menneskers udvikling for mere end et år ad gangen.
 
Kort sagt: Mere frihed. Til den enkelte medarbejder og den enkelte institution. Og mindre indblanding - fra kortsigtet styring og evige krav om dokumentation. Vi tror på, at tillid til jeres indsats gør velfærden bedre.
De steder, hvor vores forslag ikke passer ind – så lad være. Der er stor forskel på at drive en børnehave eller et sygehus. Noget passer måske et sted, mens det ikke giver mening et andet sted.
 
Derfor er vores forslag også en invitation til, at vi sammen udvikler den offentlige sektor. Vi bilder os ikke ind, at vi har alle svarene. Og det bliver ikke nemt at gennemføre i praksis. Der bliver brug for samarbejde og dialog.
 
Mest af alt får vi brug for jeres hjælp.
 
Vi håber, I vil være med.
 
Mette Frederiksen
Formand for Socialdemokratiet
 
 
Selvstyre-reformens 7 tiltag
 
Selvstyre-reformen består af 7 tiltag, der til sammen skal frigøre de offentlige institutioner fra detailstyring, give større arbejdsro og mere lokalt ansvar. Tiltagene er opsummeret her og uddybes på de følgende sider.
 
1. Lokale velfærdsaftaler
Kommunen/regionen/staten og den enkelte institution indgår en lokal velfærdsaftale, der beskriver mål, rammer og økonomi for institutionen.
 

Få overblik fra DenOffentlige

DenOffentlige er nyheder, debat og videndeling uden betalingsmur

Prøv vores nyhedsbrev og bliv opdateret på Danmarks udvikling og udfordringer hver dag.  

Velfærdsaftalen gælder for en længere periode påf.eks. 2-4 år. 
Institutionen friholdes derudover for nye mål, koncepter og budgetændringer.
 
2. Flerårige budgetter
Institutionerne kan frit overføre over- og underskud mellem årene, så længe det samlede flerårige budget og det aftalte serviceniveau holdes.
 
3. Få bindende mål 
Folketinget vedtager 2-3 nationale mål for folkeskolerne, daginstitutionerne, ældreplejen og de andre velfærdsområder.
 
Kommunerne kan supplere med nogle få konkrete udviklingsmål, som institutionerne skal måles på.
 
4. Ledere skal stå på mål for deres resultater
Selvstyre forudsætter god ledelse. Ledere, der ikke leverer på de aftalte krav og mål, skal som udgangspunkt ikke fortsætte som ledere.
 
5. Tilskyndelse til nye løsninger
Hvis institutionerne opnår langsigtede effektiviseringer, der rækker ud over aftaleperioden, skal gevinsten fordeles mellem kommune/region/stat og institutionen.
 

6. Et styrket kvalitetstilsyn
Tilsynene med velfærdsinstitutionerne styrkes og nytænkes som erstatning for kontrol-bureaukratiet. De nye kvalitetstilsyn skal baseres på mere tilstedeværelse og løbende dialog.

 
7. Frivillighedsprincip
Selvstyre-reformen skal ikke trækkes ned over hovedet på kommuner og regioner. Det skal derfor være op til politikerne i kommuner, regioner og stat at beslutte, hvilke områder og institutioner, der skal omfattes af reformen.
 

Selvstyre-reformen sigter på at løse 5 centrale udfordringer:

 1. Behov for bedre velfærd.
 2. Medarbejdernes faglighed skal have mere plads.
 3. Bedre arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefraværet.
 4. Flere hænder til omsorg og nærvær, færre til papirarbejde.
 5. Behov for bedre ledelse.
 
Emneord: Socialdemokraterne, Mette Frederiksen, Kommunalt selvstyre, Selvstyre-reform, 010618, Offentlig modernisering, Afbureaukratisering, Moderniseringsprogram
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 02.06.18 Eugen Pedersen
  Mette

  Sådan Mette, håber så meget at du kommer til magten og vil gøre den forskel som giver folk lysten tilbage, dette ville være på tide.

 • 01.06.18 Leif Kristiansen
  Medløberparti

  Socialdemokratiet har desværre udviklet sig til et medløberparti - dvs. at de efterhonden ligner en blanding af DF og V, mens der ikke er meget/noget tilbage af den politik, der handler om fællesskab og solidaritet. Til gengæld appellerer de gerne til den indre svinehund i deres stemmefiskeri. Der var en gang... og for enden af den gang var der en dør, som det medmenneskelige og solidariske S forsvandt ud af.

 • 01.06.18 Steen Ehlers
  mindre bureaukrati

  Var det så ikke en god idé at få kigget på implementeringen af den nye persondatalov. Det kan jo aldrig have været meningen, at den skulle medføre, at man ikke må have en telefonliste med forældrenes navne hængende i børnehaven eller at offentlige myndigheder og private organisationer ikke må opbevare uopfordrede ansøgninger.
  Lige i øjeblikket har den nye lov fuldstændig vanvittige og utilsigtede konsekvenser. De store IT-virksomheder som loven skulle ramme frigør sig bare med et nyt regelsæt, om brugerne er nødt til at acceptere, fordi accepten er forudsætning for fortsat brug af gratisydelserne som f.eks. Gmail, mens alle de mindre virksomheder nu skal håndtere bureaukratiske og komplicerede regler

 • 01.06.18 Niels Christiansen
  Har hun mon en idé selv

  Tja, det virker jo lidt som Alternativets mærkesag, og Mette ved udmærket, at Josephine Fock pt rejser rundt med sin "Tour De Frisætning", der omhandler lige præcis det her.
  Det er selvfølgelig altid lettere at planke andre partiers ambitioner, når man ikke selv har noget at bidrage med.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også