Anbefalinger uden anvisninger er en invitation til at handle

Ledelseskommissionens anbefalinger slår toner an som kan skabe forandring i den offentlige sektor, men det kræver decentralisering og tillid til ledere og medarbejdere. Det er anbefalinger uden anvisninger, og det kan enten kritiseres eller betragtes som en mulighed for selv at tage stafetten og handle lokalt.

Med spørgeskemaanalysens offentliggørelse i efteråret var takterne i kommissionens anbefalinger allerede slået an, og de endelige anbefalinger er derfor ingen overraskelse. Til gengæld er de en god påmindelse om en lang række af de udfordringer, som præger den offentlige sektor. Udfordringer der skal løses, hvis intentionen om en offentlig sektor med fokus på værdi for borgeren er målet. 
 
Spørgsmålet er, om der nu er mod til at slippe den centrale detailstyring og give plads til, at ledere og medarbejdere i fælleskab kan løfte opgaven.
 
Cheferne skal justere fokus
 
Der har været meget fokus på lederne i kommissionens arbejde og derfor er det glædeligt, at der også er anbefalinger til chefniveauet, der sætter rammer og vilkår for ledernes arbejde. Pointen om at der bruges for meget tid på at lede opad er ikke ny, men den er vigtig at gentage. Det er den fordi, det fokus, der er i de øverste ledelseslag på at lede opad og styre nedad, efterlader ledere og medarbejdere med en oplevelse af at være ladt alene med de forandringstræk og udfordringer, som ligger i at få faglighed og økonomiske hensyn til at mødes. Her burde at være plads til og mulighed for hurtigt at skabe forandring, uden først at afvente om der kommer noget oppefra. 

Cheferne er et vigtigt bindeled mellem den faglige opgaveløsning og topledelsens/politikernes beslutningsgrundlag - og omvendt. At være et godt bindeled kræver indsigt i driften, en evne til udviklingsledelse og en vilje til at indgå i både den horisontale og vertikale ledelsesarbejde. Det mod som lederne skal have til at tage ledelse, at udvikle sig og sætte medarbejderne fri til innovative løsninger, samskabelse med borgeren, tværgående opgaveløsning og digitale løft kommer ikke af sig selv; det skal ledes.

Mindre styring og mere ledelse

Måske skal den sætning kigges efter og justeres til? Læser man ned i anbefalingerne under overskrifterne, er der justeret en smule til - men desværre uden konkrete forslag til ændret styring og mere ledelse. Her er en bold, der skal samles op både lokalt og centralt, og hvor lovgivning og styringslogikker trænger til et eftersyn ud fra intentionen om, at vi i den offentlige sektor skaber værdi for borgeren. 

VIA University College

VIA University College uddanner blandt andet fremtidens ingeniører, designere, lærere, pædagoger og sygeplejersker. Den har over 40 uddannelser på otte campusser i Region Midtjylland. VIA er udgiver på DenOffentlige, og du kan læse mere fra dem lige her. 
 

Lokalt er man allerede i gang med øvelsen at justere til og give plads til faglige vurderinger, tværfagligt samarbejde, data der vedrører opgaveløsningens indre kvalitet og på nogle områder tillid frem for styring. 

Resten af opgaven skal som ledelseskommissionen påpeger løses centralt og vi kan kun håbe, at der kigges på de igangværende øvelser, sådan at de mange gode forsøg og tiltag bliver til inspiration for de centrale ændringer. 

Lederidentitet og plads til at udvikle sin ledelsespraksis

Det er hverken overraskende eller nyt, at lederens blik på og forståelse af egen rolle i organisationen er vigtig for at lykkes med opgaverne. Lederidentitet kommer ikke med ansættelseskontrakten, men med ledelsespraksis, ansvar og indsigt.

Det er naturligvis rigtigt, at ledelse indebærer mod og integritet til at lede både horisontalt og vertikalt, men heller ikke det kommer af sig selv - og det afhænger ikke kun af ledernes egen vilje til at udvikle sig. Med kommissionens mange påpegninger af, at lederne ’blot’ skal tage opgaven på sig, kan man næsten få en fornemmelse af, at ledelseskvaliteten hæves helt automatisk. Så enkelt er det desværre ikke. Ud over de påpegede ændringer i rammer og vilkår kræver en hævet ledelseskvalitet, at lederne ledes, og at der er plads til at udvikle sin ledelsespraksis. 

Sæt en dagsorden - bliv redaktør for dit eget indhold

DenOffentlige er fremtidens medie for videndeling og konstruktiv kommunikation. Du og din organisation kan blive redaktør for jeres eget indhold på DenOffentlige ligesom flere og flere andre allerede er. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere her.

Kommissionen peger på at lederne skal udvikle sig hele tiden og at det skal ske med en tæt kobling til deres ledelsespraksis. 

Den tætte kobling til ledelsespraksis er naturligvis vigtig, da læring og identitetsskabelse er tæt koblet til at gøre i praksis. Men giv også lederne plads til at kunne hæve sig op over egen praksis, så de får mulighed for selv at se, hvor praksis kalder på forandring og udvikling. Giv dem mulighed for at hente inspiration og viden uden for egen organisation og giv dem mulighed for at udvikle sig sammen med andre. 

Med disse små tillæg til nogle af de pointer, der ikke kræver reformer men lokalt ledelsesarbejde, tillader jeg mig at ønsker, at kommissionens anbefalinger bliver brugt, sat i spil og tilpasset de lokale forhold og behov. Der er ikke brug for flere detaljerede standardløsninger.

Der er som kommissionen anbefaler brug for tillid til ledelse. 

 
Emneord: Ledelseskommission, Ledelseskommissionen, VIA University College, Susanne Søndergaard Hansen, Ledelsesavisen, Ledelsesavisen nr. 11
VIA University College på DenOffentlige.dk VIA University College er Danmarks største professionshøjskole, som er fordelt på otte campusser placeret i Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Aarhus N og Aarhus C. Vi har m...
Aktivitet: Artikler: 6 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

Bring en kommentar

KODEKS FOR KOMMENTARER
På DenOffentlige.dk opfordres læserne til at deltage i debatten og kommentere indholdet. Redaktionen har tillid til at debattører udviser god opførsel og ordentlig tale. 
 
I ønsket om en konstruktiv debat forbeholder redaktøren sig ret til at slette en kommentar uden varsel, hvis den:

* Alene kritiserer

* Er skrevet i grimt eller nedladende sprog

* Kommer med åbenlyst absurde angreb eller påstande

* Indeholder injurierende indhold

5 seneste job

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også