Tusinder af familier kan ikke få kontanthjælp

Vi kommer ikke til at møde dem som socialrådgivere, når de i tusindvis vælter ud af dagpengesystemet om ca. en måned, for de har ikke krav på de ydelser, der ellers er forbeholdt mennesker, der har været udsat for en social begivenhed, som det hedder sig i loven – fx uforskyldt ledighed. Det, at miste sin forsørgelse, er en fundamental katastrofe for enhver. Når man ikke længere kan betale sin husleje og købe mad til sine børn, hvad gør man så?


Når man ikke kan rette henvendelse til kommunen og søge kontanthjælp på lige vilkår med alle andre, fordi man er i et forhold. Hvad gør man så?

Man lader sig skille fra sin familie for at blive enlig forsørger, for da kan man ifølge loven modtage kontanthjælp - forsørgertaksten.

Er det en god ide?

Der er ikke andre muligheder, hvis man ikke kan finde et job. Der skal jo mad på bordet.

Men hvor skal man flytte hen?

Det er jo ikke fordi det ligefrem bugner med tomme billige lejligheder til under 5000 kr. i København og omegen. Og nej, man kan ikke bare flytte på landet og væk fra sine børn og resten af familien, der i forvejen er blevet ufrivilligt splittet - af nogle EU-reformer, der i den grad griber ind i helt almindelige familiers private og grundlovssikrede ret til at blive sammen. Staten har med denne lov om gensidig forsørgerpligt for både gifte og samlevende grebet så dybt ind i familiers eksistens, at det faktisk er i strid med grundloven.

Når vi som socialrådgivere bliver den udøvende magt, der skal fratage disse familier deres forsørgelsesgrundlag, mener jeg personligt, at det er tid til at stoppe op. Stoppe op og bruge sin sunde fornuft som menneske og som medmenneske. Vi skal huske, at vi ikke er statens robotter, der uden hjerner bare udfører det beskidte arbejde - og i egen frygt glemmer, at vi faktisk er med til at overtræde grundloven ved at udøve de eksisterende love.

For det kan godt være, du er truet på egen økonomi, hvis du mister dit job, men hvis alle tier og intet siger, da ender vi en en form, hvor systemet lukker sig om sig selv, fordi alle er truet.

Hvis vi i fællesskab bruger vores fornuft og tænker: Hvis jeg er med til at fratage alle disse mennesker og familier deres forsørgelsesgrundlag, hvem er der så tilbage til at råbe op, hvis - og når jeg en dag selv mister min egen forsørgelse. For socialrådgiverne er en truet race, hvor flere og flere uddannes til arbejdsløshed. Sådan var det ikke for år tilbage. Med de nye reformer bliver vores arbejde igen (læs kommunalreformen) reduceret til at udøve sanktioner - og træde på dem, der i forvejen ligger ned.

Det kan vi ikke som faggruppe sidde overhørigt. Hvis ikke vi i fællesskab kan tage stilling til, at vi som faggruppe ikke støtter, at flere tusinder mennesker - og familier med børn - mister deres forsørgelses grundlag, da må vi kæmpe kampen individuelt.

Jeg vil som socialrådgiver aldrig - uanset hvad - være med til at sænke så mange familier ned i en dyb sociale deroute uden mulighed for at samle op.

Vores arbejde er funderet på en bred social indsats, hvor forebyggelse er en grundsten i forhold til at mindske sociale problemer, der som bekendt skaber social uro i vores samfund.

Som tiderne er nu, da er vores arbejde frataget alle muligheder for forebyggelse. Tæppet er revet totalt væk under vores fag, og vi kan blot se på, at tusinder og atter tusinder ryger ud i sociale problemer - uden at der er mulighed for, at man via lovgivningen kan gribe ind og aktivt modvirke sociale derouter.

Hvor ender alle disse familier og mennesker?

Andelen af langtidsfattige er steget med 80 procent siden 2002.

http://ae.dk/analyser/antallet-af-langvarigt-fattige-er-steget-med-80-procent-i-danmark

242.000 danskere betegnes som fattige. I løbet af 2012 er der kommet 8.000 flere fattige, og gennem de seneste ti år er antallet af fattige i Danmark steget med 60 pct.

Fattigdom i Danmark fastsættes oftest ud fra OECD’s definition. OECD definerer fattige som personer med en indkomst, der er mindre end halvdelen af medianlønnen. I praksis betyder det, at f.eks. en familie på tre, bestående af mor med to børn, er fattig, hvis den årligt har mindre end 203.860 kr. efter skat (2012 tal). I beløbet er medregnet alle indtægter såsom boligsikring, børnefamilieydelse, ægtefællebidrag. Studerende tæller ikke med i statistikkerne.

Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd/OECD (Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling)

Denne udvikling ser desværre ud til at forsætte - og endda med en fart så stor, at det vil komme bag på de fleste.

Hvad dette sociale kaos så i sidste ende kommer til at medføre i fremtiden kan man kun gætte på.

Man må da håbe, at den faggruppe, der blandt andre skal administrere loven - siger fra - nemlig socialrådgiverne. Det skylder vi både faget - og de mennesker, som vi i sin tid uddannede os til at hjælpe, støtte og være stemme for.

Link til artikel om langtidsfattigdom:

http://www.ugebreveta4.dk/da/2012/201235/Onsdag/Dyb_fattigdom_rammer_flere_danskere.aspx

Link til artikel om gensidig forsørgerpligt og grundlovsstrid:

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2013/02/25/104636.htm

Emneord: Puk Sabber, Kontanthjælpsreform, Dagpenge, Ledige, Socialrådgiver, Fattigdom
Puk Sabber på DenOffentlige.dk Puk Sabber er uddannet socialrådgiver og journalist. Hun blogger om de mest udsatte - i et samfund, mener hun, hvor kløften mellem rig og fattig bliver mere og mere synlig i takt med, at der spares...
Aktivitet: Artikler: 24 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 11.05.14 Lige ret foralle
  Jeg håber dette sarkastiske indlæg kan bruges, men ønsker at være anonym af personlige grunde. Det kan evt. videresendes til Nej Tak til Gensidig forsørgelse.

  Vejledning i fornuftigt slavehold i Danmark i 2014

  Baggrund: Først skal der selvfølgelig lyde en tak til den siddende regering for at indføre loven om økonomiske slaver i Danmark. En særlig tak skal lyde til arbejdsminister Mette Frederiksen for hendes store arbejde for at udstille kontanthjælpsmodtagere som parasitter og undermennesker. Vi tror det er en vigtig faktor at vor arbejdsminister aldrig selv har været på arbejdsmarkedet, for ellers ville hun nok have holdt sig tilbage og ikke være i stand til at udstille andre borgere på den måde. Way to go Mette. En særlig tak skal også lyde til Margrethe Vestager, og Helle Thorning for deres store arbejde for at skabe fuld økonomisk afhængighed af andres velvilje for den arbejdsløse del af befolkningen. Såfremt disse to magtfulde kvinder ikke havde banet vejen ved at minimere den økonomiske ligestilling i samfundet, havde det sikkert ikke i dag været muligt at holde slaver i Danmark. Nu til det praktiske.

  Vi forudsætter i det følgende at du er mand med et arbejde, og at din samlever er kvinde enten på kontanthjælp eller i afslutningen af dagpengeperioden, så hun for fremtiden ikke har nogen indtægt overhovedet pga. reglen om forsørgelse af samlevere. Vi forudsætter yderligere at I har mindst et barn, idet det er lettere at få din slave til at holde reglerne, når du kan henvise til at hun mister kontakten med børnene, hvis hun ikke gør som du siger.

  1. Tag hendes telefon fra hende.
  Dette skridt er vigtigt. Kvinder har det med at få ideer fra hinanden, så du bør straks fratage hende mobilen, så hun bliver isoleret fra dem der vil give hende dårlige ideer. Eftersom du nu er hendes forsørger, har du selvfølgelig ikke råd til at betale for telefon og internet til hende, så det er let at afskaffe det. Udtrykker hun utilfredshed, så fortæl hende at når hun ikke smiler bliver der trukket af hendes lommepenge.
  2. Opsæt regler for rengøring, tøjvask, indkøb og en tidsplan der optager hende.
  Du bør sørge for at hun ikke har tid til at forlade hjemmet idet isolationen fra andre er en vigtig del af godt slavehold. Opsæt strenge regler for rengøring, tøjvask, indkøb mm, og lav en ugeplan for hende, der holder hende beskæftiget så længe du er på arbejde. Vær sikker på at opstille en plan der umuligt kan overholdes, idet du så både sikrer dig at hun ikke har tid til at opsøge andre, og opnår midler til at styre hende yderligere med idet hun vil leve med konstant pres og dårlig samvittighed, samt frygten for din retfærdige straf.
  3. Afskaf hovedpinen.
  Da vi havde økonomisk ligestilling i Danmark kunne det ske at din kvinde ikke havde lyst til sex. Nu er hun din slave i stedet, så den slags adfærd bør ikke tolereres. Hun er nu afhængig af din velvilje, og det er derfor kun rimeligt og retfærdigt at hun yder noget for de store omkostninger du har til at holde hende. Du bør naturligvis stille krav om at hun er parat når du har lyst til sex, at hun optræder ydmygt og respektfuldt og yder det maximale for at tilfredsstille dig, og såfremt hun har en dårlig dag, er det okay at kræve at hun alligevel viser dig at du er den største elsker i verden. Kræv at hun altid smiler og er indladende, og husk at du ikke længere behøver tænke på hendes behov for at fastholde hende i forholdet. Den nye slavelovgivning gør det i praksis umuligt for hende at protestere, så bare klø på.
  4. Kræv venlighed, ydmyghed og smil til enhver tid.
  For de fleste mænd har de seneste 30 år været lidt besværlige, eftersom kvinderne har været ligestillet med os, og har stillet store krav til os og vores adfærd. Den tid er heldigvis overstået. Du bør tænke grundigt over hvilken adfærd du ønsker at din slave fremstiller, og opsætte regler for hendes fremtoning. Det er her naturligt at kræve at hun altid udtrykker sig i venlige respektfulde og ydmyge vendinger, og at hun altid smiler når hun ser på dig og svarer dig. Du kan nok ikke undgå at hun har en dårlig dag, men du kan gøre det klart at hun må gå ind i et andet rum og komme over det, så hun kan opføre sig passende for en hus-slave, når I er i det samme rum. Bemærk her at såfremt du giver hende lommepenge, hvilket vi anbefaler senere i denne tekst, så kan du hurtigt vænne hende til altid at smile. Hver gang hun ser på dig uden at smile, orienterer du hende blot om at du trækker et mindre beløb.
  5. Vær bevidst om reglerne for pasning af børnene
  Som far er du naturligvis interesseret i at dine børn ikke er bevidste om at deres mor holdes som økonomisk slave. Vi foreslår at du også her opsætter klare regler for samværet med børnene. Du bør overlade alt det besværlige og ubehagelige til din slave, og sikre dig at du har de opgaver som vil vise børnene hvor meget du elsker dem. F.eks. bør du ikke tage din slave med på udflugter med børnene, men lade dem opleve at den slags sjove ting er noget der sker når de er sammen med far. Du bør lade din slave lægge børnene i seng, men du bør selv læse godnathistorie for dem, så de også her ser, hvem der har overskud til dem. Vær opmærksom på at det kan være nødvendigt enten selv at køre dem i børnehave, eller arrangere transport med andre, da du ikke er interesseret i at din slave får for meget kontakt med de kvindelige pædagoger, som jo kommer fra en tid med ligestilling af kønnene. Med god planlægning kan du uden tvivl sikre dig at børnene altid vil vælge at være hos far, såfremt din økonomiske slave en dag får arbejde og genvinder sin frihed. Det er dog ikke sandsynligt at dette sker foreløbigt, idet regeringen ikke har skabt et eneste job, men blot fjernet arbejdsløse fra statistikken ved at gøre dem dem til subsistensløse slaver afhængige af andre.
  6. Spørgsmålet om lommepenge.
  Her bør du være opmærksom på at du har et fantastisk redskab til at styre din slave med. Der er imidlertid også nogle faldgruber, som du bør undgå. Du må for alt i verden ikke give din slave nok lommepenge til at skabe en opsparing, idet dette vil give hende mulighed for at blive et frit menneske igen, hvilket hverken er i din eller den siddende regerings interesse. Beløbet skal være nøje afstemt, tilstrækkeligt højt til at du kan foretage små passende fradrag, hver gang din slave ikke holder dine regler, fejler med rengøring, glemmer at smile etc. Vi anbefaler her at du sætte konsekvensen til ca. 1/100 af ugebeløbet, så der er rum til at korrigere hendes adfærd ca. 100 gange i starten. Hvis du styrer det stramt vil hun hurtigt lære de nye regler. Generelt set er der ingen grund til at du bør give lommepenge til usunde interesser som slik, eller cigaretter. Dog kan cigaretterne jo også bruges til at styre hendes adfærd, da du altid kan fratage hende cigaretterne for en kort periode, uden at give hende tid til at blive helt uafhængig af dem. Husk at det er din ret som hendes ejer at beslutte hvad der er godt og skidt for hende. Fald aldrig i fælden med at belønne god adfærd med bestikkelse. Det vil blot få hende til at tro hun har opnået nogle rettigheder, hvilket er et upassende forhold mellem en økonomisk slave og hendes ejer.
  7. Hvad med familien.
  Vær opmærksom på at det er vigtigt også at isolere din økonomiske slave fra familien. Hendes mor har oplevet ligestilling, så hun vil give hende dårlige råd, og ligeledes vil hendes søskende måske anbefale hende at forlade dig. Så vi foreslår at du på baggrund af den stramme økonomi aflyser alle former for sammenkomster med familien. Såfremt det ikke kan undgås at deltage i familiesamvær, må du gøre hende det helt klart, at såfremt du hører at hun har beklaget sig over forholdene, så vil du både øge hendes arbejdsmængde og fratage hende alle lommepenge, og give hende stuearrest i en tid. Såfremt dette ikke er tilstrækkeligt, kan du altid finde historier på nettet om hvordan den økonomisk stærke partner fik retten til børnene når kærester gik fra hinanden. Her skal dog lyde en lille advarsel. Du bør altid sikre at børnene har det godt, og ikke true direkte med at tage børnene fra hende. En mor elsker sine børn på en måde, der kan få hende til at bryde ud for deres skyld.
  8. Fremtidsudsigterne.
  Vi lever i et land med skiftende regeringer, og det er ikke sikkert at den næste regering også finder det godt og sundt at kærester kan holde deres partner som økonomisk slave. Det er endda muligt at en ny regering vil genskabe det sunde system af økonomisk beskyttelse, der har givet alle politikerne gratis vuggestue, gratis børnehave, gratis skolegang, gratis læge og sygehuse, og basalt set et sikkerhedsnet for alle der har skabt næsten total ligestilling i Danmark. Du kan hurtigt komme i den situation at en ny regerings politikere vil huske at det er alle borgere i samfundet der i fællesskab har skabt et fantastisk land at leve i, og i fællesskab har betalt for den uddannelse de nu lever højt på. Så vi anbefaler at du nøje overvejer hvordan du kan vedligeholde et forhold der også kan fortsætte efter et holdningsskifte til hvordan man behandler mennesker i et civiliseret samfund. Generelt set kan det dog konstateres at der vil aldrig komme et tidspunkt hvor der ikke er arbejdsløse i samfundet, så det skulle nok være muligt at opstøve en anden kontanthjælpsmodtager der er desperat nok til at leve som din økonomiske slave. Og husk for alt i verden at stemme på Det Radikale Venstre eller Socialdemokratiet, så du kan støtte at du stadig vil kunne holde din kæreste som din personlige økonomiske slave.

  OBS: Er du kvinde med arbejde og har du en kæreste som er på kontanthjælp, så har du naturligvis de samme muligheder. Vi har valgt at udforme vejledningen ovenfor til mænd, idet vi anser det for lettere at holde en kvinde som slave, idet hun næppe vil gå fra børnene, men generelt set er der intet til hinder for at du som kvinde kan holde din mand som økonomisk slave. Det kræver blot at du glemmer alt hvad du har lært i Danmark indtil nu, om at vi er et samfund hvor vi sørger for hinanden i fællesskab, og det stærkeste skuldre støtter de svageste skuldre. Som regeringen har gjort det helt klart, så er den tid ovre hvor vi ser os som et samlet Danmark der arbejder i fællesskab på at skabe det perfekte samfund, og hvis ikke du er i stand til at se bort fra alt du har vidst om Danmark, fælleskab, og næstekærlighed indtil nu, så vil du ikke være i stand til at føle den ligegyldighed over for andres følelser og behov, som det kræver at holde slaver. Tag ved lære af Mette Frederiksen, og lær at se en arbejdsløs som et undermenneske der ikke fortjener de samme goder som alle andre i samfundet. Så er du godt på vej til at kunne styre din slave hårdt og retfærdigt i fremtiden. Du er naturligvis nødt til at glemme dine følelser for de af dine medsøstre som lever som slaver, for du er også nødt til at stemme på Socialdemokratiet eller Det Radikale Venstre hvis du vil vedligeholde situationen.

  Held og lykke til alle de nye slaveejere i Danmark.

  Nyd det. Det kan være overstået ved næste valg.

  Foreningen for fornuftigt slavehold i Danmark.

 • 25.12.13 Peter Hansen
  Statsautoriserede socialrådgivere, tak!

  http://www.k10.dk/showthread.php?t=19235

  Tak, fordi du siger stop.

 • 23.12.13 Thomas
  Hatten af for dig.

  Tak for din artikel. Jeg har selv igennem 4 år søgt fleksjob, selv om jeg arbejder nedsat tid og får supplerende kontanthjælp. Er det hårdt at blive kastebold i et system, som selv kan knække den stærkest person. Vi bliver selv ramt i vores hustand af den nye KT reform

 • 21.12.13 Rikke
  Hvis bare der var flere som dig

  Håber andre tør gøre det samme som dig ♥

 • 19.12.13 Eva Heegård
  TAK!!!

  Jeg har gået i noget tid efterhånden og ventet håbefuldt på at NOGEN ville sige fra. At NOGEN ville sige STOP -Jeg vil ikke være med længere. Og det har du netop gjort. 1000 1000 tak.
  Os som de reformer går ud over er de svageste borgere. Vi er syge, og bliver kun mere syge af det system, der ikke synes at være til for at hjælpe os, men kun for at få os længere ned med nakken.
  Jeg HÅBER at du kan få andre socialrådgivere med! Vi har BRUG for jer, for vi kan ikke kæmpe alene.

 • 19.12.13 Eva Heegård
  TAK!!!

  Os som de reformer går ud over er de svageste borgere. Vi er syge, og bliver kun mere syge af det system, der ikke synes at være til for at hjælpe os, men kun for at få os længere ned med nakken.
  Jeg HÅBER at du kan få andre socialrådgivere med! Vi har BRUG for jer, for vi kan ikke kæmpe alene.

 • 16.06.13 Lars Pedersen
  Simpelthen så godt skrevet,

  Simpelthen så godt skrevet, Dejligt at der er nogen som dig der tør tage bladet fra munden og gøre opmærksom på at der er ved at være noget helt galt med sikkerhedsnettet i Danmark

 • 15.06.13 Eddie Pier
  Hvor ville jeg dog ønske der var flere der sagde som dig.

  Jeg vil ikke kommentere andet end sige, hvor har du bare ret.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også