Studerende tager New Public Leadership til sig

Ledelse

02/02/2018 10:00

Martin Lundkvist

At bundlinjen i offentlig velfærd skal være, at indsatserne har effekt for borgeren, vinder genklang hos studerende i ledelse. De interesserer sig for, hvor lederne får omsat og oversat det budskab i organisationen.

For Helle Svenningsen, budgetkonsulent i Center for Økonomi i Greve Kommune, giver tænkningen i New Public Leadership (NPL) om fokus på effekten for borgeren god mening. Så god, at hun skrev afsluttende opgave på sin diplomuddannelse i ledelse – mere præcist om at oversætte ledelsesudmeldinger til fælles retning for konkrete indsatser med afsæt i NPL. Derfor mødte hun op til nytårskur på Køge Handelsskole – blandt andet for at høre, om der var nyt under solen, siden hun skrev sin opgave.

Center for Public Leadership (CPL)

Center for Public Leadership (CPL) er har gennem et intensivt feltarbejde udviklet en ny ledelses- og styringstænkning, New Public Leadership, til ledere og organisationer i den offentlige sektor. 

Læs mere fra CPL her.

 

 

 

- NPL’s effekttænkning er spændende, fordi den interesserer sig for, hvad den offentlige sektor skal levere. Og vi leverer jo rigtig meget: Ydelser, indsatser, rettigheder osv. Derfor er det måske netop interessant at vende det hele på hovedet og se på, hvad effekten er for borgeren af det, vi leverer, siger Helle Svenningsen og uddyber:

 – I stedet for bare at hakke af, når vi har leveret en ydelse eller indsats: Vi har klædt fru Hansen på. Tjek. Så burde vi måske snarere se på: Har vi gjort hende bedre til at mestre sit handicap eller til selv at klæde sig på? Eller: Får vi de hjemløse ud af hjemløshed – eller sikrer vi dem bare mad og tag over hovedet på vores forsorgshjem?

LÆS OGSÅ: "Indsatsen har ikke haft den ønskede effekt, men vi har overholdt lovgivningen" - er det godt nok?

Har mine kolleger glæde af det, jeg laver?

I Center for Økonomi, hvor Helle Svenningsens daglige arbejde foregår, leverer man ikke ydelser direkte til borgerne, men står for budgetopfølgninger til politikere og forvaltninger i kommunen. Derfor har hun valgt at fortolke NPL-tænkningen ind i sin funktion.

- Jeg tænker: Hvem skal have glæde af det, jeg laver? Det kan fx være, at jeg kan løfte en medarbejder i teknikforvaltningen, så han bliver bedre til at arbejde med økonomistyring. Altså se medarbejderne i organisationen som ’kunder’, der skal blive bedre til at løse nogle konkrete opgaver – som i sidste ende jo kan være til gavn for borgerne. Så for mig handler det altså om at have fokus på, om modtageren af mine arbejdsopgaver har effekt eller glæde af dem.

Effekt kan også effektivisere

Jannie Hansen og Rikke Qvistgaard er begge kandidatstuderende i læring og forandringsprocesser på Aalborg Universitet og vil sammen skrive speciale om, hvilke udfordringer kommunale mellemlederne oplever i deres lederskab. Her vil de bl.a. inddrage NPL-tænkningen. 

- Netop fordi det giver rigtig god mening at tænke i effekt først. frem for ressourcer og økonomi, kunne man også vælge at se på effekt i stedet for økonomi, når vi taler om at optimere og effektivisere. Det synes vi er spændende at undersøge, siger Jannie Hansen.

- Ja, for det handler jo i sidste ende om at skabe den mest optimale løsning for borgerne, men hvilken modstand kan lederne tænkes at have på at tænke effektkæden modsat? Og hvor godt klædt på bliver de af toplederne til det? Det vil vi arbejde med i vores speciale, supplerer Rikke Qvistgaard.

Mest Læste

Annonce