”Jeg oplevede, at når jeg først fik parterne samlet og de fik snakket sammen, så blev de ofte enige om en løsning på problemet. Desuden begyndte de også at løse andre problemer sammen," fortæller Claus Beck Schmidt.

Helt i frontlinien handler på trods: Claus skaber løsninger i hverdagen

Ledelse

19/05/2015 17:23

Mikkel Sarka

Det er konstant med jobbet som indsats, når han skaber løsninger i den offentlige sektors frontlinie. Men sådan burde det ikke være. Derfor bliver en menig offentligt ansat hverdagens helt.

Han taler selv om en helt ny myndighedsrolle kaldet ”facilitatoren.” En ansat, der skaber forandringer og bringer tilliden tilbage i - og til - den offentlige sektor ved at gøre det, der i bund og grund er forventet af ham.

Lederskabshøringen

Med Lederskabshøringen vil DenOffentlige.dk skabe rammerne for en reformation. Vi vil forene vores læsere - fra den menige borger til den offentligt ansatte og de ledere, der har ansvaret - om en ny konstruktiv retning.

Se tidligere indlæg af bl.a. Preben Melander, Jens Christian Birch og Torben Beck Jørgensen her

 

Hans samarbejdspartnere i hverdagen roser hans indsats til skyerne, og glæder sig over, at der findes mennesker som Claus Beck Schmidt i den offentlige sektor. Mød en modig offentlig ansat, der er gået foran paragrafferne og har udviklet sig eget bud på en ny sagsbehandler rolle i en larmende hovedstad.

Støj er essensen af ballade

København er en by fuld af fest og farver. Og larm. Det ved Claus Beck Schmidt bedre end nogen anden for han har gennem næsten 10 år arbejdet med støjklager i Københavns Kommune.  Et job, som mange vil hade og endnu flere vil passe ved at gemme sig bag paragrafferne, der dikterer, hvordan man skal agere.

Den fremvoksende kreative oplevelsesindustri, nattelivet og store, kulturelle (og larmende) arrangementer i bylivet, er blandt de hyppigste syndere, når der klages over larm i hovedstaden.

De mange forskelligartede klager, sammenholdt med en stor mængde regler, gjorde det svært for kommunens medarbejdere at levere individuelle løsninger.

Læs mere om offentlig ledelse her 

For Claus blev det starten på et opgør med den klassiske forestilling, hvor lovgivningen eksekveres fra centralt hold. Han begyndte at eksperimentere med at lægge myndighedsrollen væk og introducere facilitatoren.

”Jeg oplevede, at når jeg først fik parterne samlet og de fik snakket sammen, så blev de ofte enige om en løsning på problemet. Desuden begyndte de også at løse andre problemer sammen. Det åbnede en hel ny verden, hvor det med at facilitere og understøtte, mere og mere blev det jeg gik efter,” fortæller Claus Beck Schmidt.

I rollen som facilitator fjerner Claus Beck Schmidt fokus fra sagsbehandling på et kontor og går i stedet ud i det virkelige liv og søger løsninger.

Løsninger kolliderer med regler

Første skridt for Claus og kollegerne var at gøre op med forestillingen om klageafdelingen som langsom og bureaukratisk. Derfor kører man i dag byen rundt, for personligt at tage hånd om de henvendelser, der kommer.

Facilitatoren-rollen er i dag Claus’ fortrukne til trods for, at han fortsat ofte oplever, at den kolliderer med reglerne på området.

”Selvfølgelig kolliderer facilitator-fremgangsmåden af og til med de eksisterende systemer som forvaltningsloven og miljøbeskyttelsesloven. Specielt alt det rationelle omkring regler, dokumentation, effekter, mål osv., men vi forsøger i højere grad nu at sammenholde korrekt sagsbehandling med et mere løsningsorienteret perspektiv ” siger han.

Dialog er vejen frem

Spørger man de involverede parter, foretrækker de dialogen frem for regelrytteriet.

En af dem er Thomas Fleurquin, der er grundlægger og direktør af Danmarks største gadefest, Distortion. Han mener, at Claus Beck har skabt en hel ny måde at samarbejde med kommunen på. Nu taler man med embedsmanden ude i virkeligheden.

”Det virker simpelthen at tage en situation i betragtning for at løse den, frem for at gemme sig bag regler og formularer. Alle viser fornuft i sidste ende - selv landets førende “larm-og-ballademagere” fra Distortion. Ikke sagt at al tilladelses apparat og de administrative forberedelser skal skrottes - Distortion udfylder alle tilladelser i rigtig god tid, i en glad og konstruktiv dialog med Københavns Kommune, Brand og Politiet,” fortæller Thomas Fleurquin.

Temaside om Innovation

Vi samler alt indhold om innovation på en temaside. Find den her.

Han erkender, at viljen til at finde løsninger stiger proportionalt med at dialogen sker med mennesker frem for paragraffer.

”Når dialogen er direkte og menneskelig bliver man helt naturligt løsningsorienteret. Det burde være enhver kommunes drøm at aktører og borgere opfører sig ansvarligt og har en konstruktiv dialog. At mindske bureaukratiet virker bedst, er min klare erfaring. Det er også lige det som Claus Beck Schmidt arbejder på,” siger han.

Ifølge Rasmus Shepherd-Lomborg, der er indehaver af to cocktailbarer i København; Ruby i indre by og Lidkoeb på Vesterbro, har Claus og kollegernes arbejde stor betydning for iværksættere i Københavns Kommune.

”Claus’ evner til at skabe dialog og løse problemer er guld værd for iværksættere som mig. Når ting som naboklager og myndigheds processer er på plads kan jeg koncentrere mig om de kreative aspekter af at køre forretning i København. Det er dér min passion stammer fra, det er det kreative som driver værket, og det er den kreative nerve som er med til at gøre København unik,” siger Rasmus Shepherd-Lomborg.

Plads til alle

Larm og naboklager kommer fra mange sider og supermarkedskæden Netto er med omkring 100 butikker alene i København jævnligt involveret i sager med naboer.  

”Vi oplever, at vi i samarbejdet med Claus Beck Schmidt og Københavns Kommune altid arbejder ud fra den præmis, at vi alle sammen skal være der. Naboerne skal naturligvis opleve, at der tages hensyn, når der drives butik tæt på, hvor de bor –  og vi oplever helt klart, at det også er vigtigt, at der kan drives butik i det pågældende område,” siger Birgitte Oredson, miljøkonsulent i Netto.

Hun fortæller, at dialogen med en embedsmand som faciliator ofte er med til at finde en god løsning for alle parter.

”En sag starter som regel med, at vi enten selv får en henvendelse fra en nabo – eller også får vi henvendelsen via Claus. Herefter går vi i dialog med de pågældende naboer direkte, og i langt de fleste tilfælde får vi talt os frem til en løsning, der tilgodeser begge parter,” siger Birgitte Oredson om sagernes normale forløb.

Birgitte understreger, at der nu altid er fokus på løsninger frem for bureaukrati.

”Det er her altid løsningen, der er hovedsagen og ikke bureaukratiet. Denne måde at arbejde med støj og klager over støj er utrolig god. Det er enklere, mindre bureaukratisk og menneskeligt set langt bedre med dialog om tingene,” siger hun.

Lederne skal bakke op

Ekspert i borgerinddragelse Anne Tortzen genkender parternes tilfredshed. Hun mener, at flere i den offentlige sektor i langt højere grad bør søge dialogen.

”Der er brug for et rolleskift hos de offentlige medarbejder. De skal i højere grad gå fra at være 100 procent fagpersoner til at supplere med faciliterende kompetencer,” siger Anne Tortzen.

Hun mener, at der eksisterer en modstridende tendens i samfundet i forhold til dialog med borgerne.

"På den ene side er der stor opmærksomhed på den faciliterende rolle i samfundet. Det er noget der bliver talt meget om. Men på den anden side mangler mange de kompetencer, der skal til for at handle faciliterende," mener Anne Tortzen, og fremhæver modstridende signaler fra lederne i den offentlige sektor som en stor udfordring.

"Ledere skal være parate til reelt at belønne medarbejderne for at udføre en mere faciliterende sagsbehandling. Tidsmæssigt er det en krævende proces og hele indsatsten falder igennem, hvis lederne kun fokuserer på, hvor mange sager medarbejderne får løst og ikke på selve løsningerne. Som det er nu, er der ofte modstridende signaler fra ledelser i det offentlige, der på den ene side opfordrer sagsbehandlerne til dialog, men samtidig også kræver stor effektivitet - og det kan være en udfordring," understreger hun.

Ifølge Claus Beck Schmidt og Anne Tortzen kræver implementeringen af mere dialogbaseret sagsbehandling en større kulturforandring i den offentlige sektor, hvor man fokuserer mere på borgerne.

”Det er vigtigt at være opmærksom på brugernes ressourcer, og som sagsbehandler være nysgerrig og lyttende,” siger Anne Tortzen.

Fakta om facilitatoren:

Ifølge Claus Beck Schmidt er det facilitatorens rolle én der:

·         Kommer ud i virkeligheden

·         Hjælper med at finde løsninger

·         Inddrager andre for at finde løsninger

·         Er åben over for alternative og nye løsninger. 

·         Hele tiden evaluerer og korrigerer   

Mest Læste

Annonce