Region Midt topchef fyret efter ledelsesproblemer

Ledelse

19/9/18 7:07

Nick Allentoft

Politikerne i regionen reagerer på ugers ledelseskrise. Topchefen fyret.

For nylig blev ledelsen på regionshospitalet i Viborg fyret efter kritik af regionsledelsens spareplaner. Det førte til interne protester og mere kritik, og nu tager politikerne i Region Midtjylland affære med en fyring af regionens topchef, Jacob Stengaard Madsen. 

"I kølvandet af personalesagen er der blevet sat fokus på ledelsesmæssige udfordringer, herunder samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Forretningsudvalget ser med alvor på disse ledelsesmæssige udfordringer. Jacob Stengaard Madsen har gennem de seneste 3 år leveret en stor indsats i Region Midtjylland, men Forretningsudvalget finder, at der skal en anden profil til at lede regionen fremover," lyder det i en pressemeddelelse fra regionen. 

Fyringen af ledelsen på sygehuset i Viborg, hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen og sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen, førte til mere uro, og på samarbejdsudvalgsmødet  (MED) i sidste uge læste repræsentant for medarbejderne, Anja Toftbjerglund Laursen, en tekst op, der udtrykte klar mistillid til regionsledelsen. 

"MEDsystemet er baseret på involvering og medbestemmelse.

Regionsrådet har bedt om dialog og input til budgettet. Det har de fået.

Vi kan ikke være i MED - i RMU - i dag, da vi ikke oplever, at MEDs grundlæggende principper om involvering og medbestemmelse fra ledelse og medarbejdere anerkendes og accepteres.

Vi oplever, at der med direktionens handlinger skabes utryghed og mistillid i MED-systemet - såvel blandt ledere som medarbejdere. Hvis man ikke kan komme med faglige input til og om sundhedsvæsenet i MED - hvor går man så hen?

Vi indgår gerne fremadrettet i dialog i MED-systemet.

Vi kender godt spillereglerne, og dem vil vi gerne følge!

Vi ønsker derfor en tilkendegivelse fra såvel Regionsrådet som direktionen i forhold til, om man reelt vil et samarbejde baseret på demokratiske værdier.

Derfor går medarbejdersiden nu.

Jette Ohlsen (2. næstformand i MED på vegne af medarbejder, red.) og jeg bliver og er til rådighed for dialog"

LÆS OGSÅ: LANG TIDS UTRYGHED OG MISTILLID

Region Midtjyllands forretningsudvalg har konstitueret koncerndirektør Christian Boel som regionsdirektør, med forbehold for regionsrådets godkendelse. Stillingen slås op hurtigst muligt, og frem til ansættelsen af en ny regionsdirektør vil Region Midtjyllands direktion bestå af to direktører, Christian Boel og Ole Thomsen.