Henrik Hjortdal og Mogens Hegnsvad er nye tema-redaktører på DenOffentliges Ledelsesavis.
Henrik Hjortdal og Mogens Hegnsvad er nye tema-redaktører på DenOffentliges Ledelsesavis.

Tema søger nye veje for ledere

Ledelse

01/12/15 11:03

Nick Allentoft

Offentlige ledere står i en skruestik mellem statslig styring og hensynet til borgerne. Med ny avis om ledelse og styring sætter DenOffentlige en ramme med fokus på nyheder, videndeling og debat. To kendte ledere er redaktører.

“Det må til tider være skizofrent, at være offentlig leder. På den ene side barske krav om at følge ofte meningsløse love og regler og på den anden et stigende pres for at levere de services borgerne ønsker. Det kræver noget særligt fra lederne, og derfor også et særligt fokus,” siger chefredaktør Nick Allentoft om baggrunden for at Mediehuset DenOffentlige nu øger dækningen af ledelse og styring i den offentlige sektor.

Prøv DenOffentlige 2

DenOffentlige er nyheder, debat og videndeling uden betalingsmur

Prøv vores nyhedsbrev og bliv opdateret på Danmarks udvikling og udfordringer hver dag.  

 

Redaktørerne er selv tidligere ledere i stat og kommuner, og de går til opgaven med ønske om at skabe en ny konstruktiv ramme for debatten.

"Tiden kalder på at vi finder nye veje til at styre og lede i det offentlige. Jeg håber, at Ledelsesavisen kan blive det sted, hvor ledernes erfaringer og  ideer om styring og ledelse udveksles. Særligt er det mit ønske at vi bidrager til en dialog mellem centraladministrationen og de mange udførende styrelser og institutioner stat, regioner og kommuner, hvor værdien for borgerne skabes,” siger Henrik Hjortdal, der selv har mange års erfaring som leder i Finansministeriet.

Læs også: Bombe under 30 års styringstænkning

Han deler redaktøropgaven med Mogens Hegnsvad, der har mange års erfaring som kommunaldirektør. En rolle hvor han oplevede frustrationerne over statslig styring samtidig kombineret med stadig ringere rammer for lederopgaven.

“De kommunale topchefer sættes i disse år i et skruestik af bundne statsligt fastsatte vilkår. De overordnede økonomiske mål ledsages ikke af bedre vilkår for at bedrive lokal ledelse. Mål- og resultatstyringen er ikke den succes man forventede sig. Det skal ikke alt sammen kasseres, men valg af mål og midler må strikkes mere begavet sammen. Inden for det seneste halve år er der kommet flere bøger og undersøgelser, som sætter kritisk lys på den måde styringen foregår. Vi vil med Ledelsesavisen komme rundt i dette landskab og fremme en konstruktiv men også kritisk og reflekterende debat,” siger Mogens Hegnsvad, der blandt andet var kommunaldirektør i Gribskov Kommune i en årrække.

Læs også: Ove Kaj Pedersen: Velfærdsdebatten er løbet af sporet

Behov for nye veje og løsninger

Begge redaktører har de senere år brugt meget af deres tid på at fremme en ny debat om offentlig ledelse, og i regi af forskningsprojektet SLIP siddet meget tæt på forskningen. SLIP har under professor Preben Melanders ledelse leveret foreløbig syv phd-afhandlinger, som har set på de senere årtiers ledelsesparadigmer og herunder behovet for et nyt offentligt lederskab.

"Begreber som djøficering og afbureaukratisering kan synes polemiske. Men de skal tages alvorligt. De er udtryk for den realitet at vi ikke har fundet formlen for hvordan vi styrer og leder en skattefinansieret velfærdsstat på en måde, hvor både borgere, fagfolk og økonomiafdelinger kan smile," siger Henrik Hjortdal.

For Mogens Hegnsvad har det været en øjenåbner at få tid til at dyrke forskningen og søge indsigten i offentlig ledelse efter mange års praksis. De senere år har han således været en aktiv deltager i Forum for fremtidens offentlige ledelse og styring, som supplerede SLIP projektet.

“Jeg deltog næsten fra Forum`s start, og siden har jeg været en flittig deltager. Som topchef oplevede jeg debatarrangementerne skåret rigtig godt til. Emner der kombinerede at være aktuelle, meget videnstunge og ikke mindst effektive, da vi på få timer kommer godt i dybde. Det betyder noget for den offentlige topchef, som ikke har oceaner af tid til at søge ny viden,” siger Mogens Hegnsvad.  

Ledelsesavisen vil udkomme fire gange årligt.

 

Annonce