Ville lukke munden på kritiker: Region modtager skarp kritik fra Ombudsmanden

Ledelse

01/10/2015 15:07

Nick Allentoft

Det var “meget kritisabelt” at Region Hovedstaden forsøgte at lukke munden på en kritisk medarbejder, siger Ombudsmanden.

“Det er en tjenstlig samtale, vi gerne vil indkalde dig til, og det er simpelthen fordi, at vi påtænker at give dig en advarsel, fordi vi mener, at det er udtryk for illoyalitet i forhold til de politiske beslutninger.”

Læs også Ombudsmandens udtalelse

Sådan lød det blandt andet fra HR-chefen, da han forsøgte at lukke munden på en kritisk medarbejder. Sagen har rod i den senere så skandaleramte 1813-akuttelefon, som pågældende medarbejder forsøgte at advare mod. DenOffentlige har tidligere fortalt, hvordan både lederne gemte alvorlige advarsler om 1813-løsningen i statusnotater.

Lederskabshøringen

Med Lederskabshøringen vil DenOffentlige.dk skabe rammerne for en reformation. Vi vil forene vores læsere - fra den menige borger til den offentligt ansatte og de ledere, der har ansvaret - om en ny konstruktiv retning.

Se tidligere indlæg af bl.a. Preben Melander, Jens Christian Birch og Torben Beck Jørgensen her

 

Den katastrofale retning for 1813-projektet fik en medarbejder til at rejse offentlig kritik men i dagene 19-20 december 2013 forsøgte regionen med en magtdemonstration at lukke munden på medarbejderen.

Forløbet fik den pågældende medarbejder til at klage til Ombudsmanden, og nu - halvandet år senere - kommer en skarp kritik af Region Hovedstaden. I en 33 sider lang udtalelse påtaler Ombudsmanden blandt andet, at regionens argumenter ikke holder.

“Regionens henvendelse (telefonsamtalen) var imidlertid efter ombudsmandens opfattelse meget tydeligt egnet til at påvirke lægen til ikke at udtale sig kritisk om 1813-ordningen og foregik således ikke i respekt for offentligt ansattes ytringsfrihed,” lyder det fra Ombudsmanden.

Læs også: Den dag HR-chefen ville lukke munden på en kritiker: Udskrift af telefonsamtalen han fortrød

Men det stopper ikke med den enkelte medarbejder, for regionens opførsel var designet til at skræmme andre, der måtte have lyst til at fremføre kritik.

“Det var endvidere ombudsmandens opfattelse, at regionens reaktion over for lægen var egnet til at skabe usikkerhed også hos andre ansatte om deres ret til offentligt at ytre sig kritisk om 1813-ordningen.”

Alt om 1813

 

Brugte dynamit i stedet for dialog

Sagen omhandler en kritisk læge, der på alle mulige måder forsøgte at rejse en kritisk debat om det akut-system, som Region Hovedstaden skulle lancere den 1. januar 2014.

Lægen mente - og mener - at regionens løsning er en katastrofe, og da regionen fastholdt sin retning oprettede lægen en kritisk hjemmeside på webadressen 18-13.dk. Det opdagede regionen, og i stedet for at kontakte lægen for at lytte til kritikken, iværksatte regionens koncerndirektion en omfattende magtdemonstration overfor lægen.

“Regionen fik derfor en advokat til at skrive til lægen for at få domænenavnet ændret. Lægen blev også ringet op af en personalechef, der indkaldte ham til en tjenstlig samtale. Under telefonsamtalen, som blev optaget, kom det frem, at regionen anså lægen for illoyal over for den politiske beslutning, og lægen fik at vide, at regionen påtænkte at give ham en advarsel,” afslører Ombudsmandens udtalelse.

DenOffentlige har forsøgt at få en reaktion fra regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, men hun afviser via sin presseafdeling at sige noget om sagen, fordi hun ikke var tiltrådt officielt på daværende tidspunkt. Men regionens koncerndirektør, Svend Hartling, siger gennem presseafdelingen følgende:

”Ombudsmanden kritiserer vores måde at håndtere sagen på. Og her må jeg sige, at det giver vi Ombudsmanden ret i, og vi tager selvfølgelig kritikken til efterretning. Når det er sagt, så hæfter jeg mig også ved, at Ombudsmanden i sin afgørelse anerkender, at vi Region Hovedstaden var bekymrede for om den kritiske hjemmeside udgjorde en risiko i forhold til de borgere, som havde akut brug for hjælp, og som kunne forveksle den kritiske hjemmeside med den rigtige. Så man kan sige, at vores ærinde var inden for skiven, men måden vi håndterede det på, må vi erkende var kluntet. Og det skal jeg selvfølgelig beklage.”

I en opfølgende mail har DenOffentlige forsøgt at få uddybet koncerndirektørens citat, men presseafdelingen tilkendegiver, at svaret bør være fyldestgørende.

 

FAKTA: I mailen til region, spurgte DenOffentlige om følgende:

  • Vil Jeres formand have en kommentar med til Ombudsmandens kritik af Jer ifbm. den kritiske 1813-hjemmeside?

  • Vi vil gerne høre, om det har fået nogle konsekvenser generelt samt evt. specifikt for den pågældende leder, der ringede til den kritiske læge?

  • Om Regionen ændrer nogle procedurer ifht. lederes holdning til kritik udefra?

  • Om Regionen gør sig nogle overvejelser om, hvordan ombudsmandens kritik kommunikeres internt til Jeres ledere og medarbejdere?

  • Staten har netop iværksat en kampagne med syv dyder/pligter for embedsmanden. Gør Regionen sig nogen overvejelser om at gøre lignende?

 

Mest Læste

Annonce