Regeringen er på rette vej i psykiatriplan

Social

25/09/2018 07:51

Granhøjen

Patienterne vil opleve større sammenhæng i behandling, når regeringen i nyt psykiatriudspil lægger op til at inddrage de private i behandlingen af retspsykiatriske patienter. Gå videre af den vej opfordrer aktører i psykiatrien.

Fremover skal privathospitaler også have mulighed for at behandle retspsykiatriske patienter ambulant, hvis det står til regeringen. Lovforslaget, der er en del af regeringens nye psykiatriplan, er blot et af flere forslag, der skal forbedre arbejdsgange og kapaciteten i psykiatrien. Baggrunden er en stigning på 19 procent fra 2010-2017 i antallet af retspsykiatriske patienter i ambulant behandling.

”Det er et ambitiøst udspil fra regeringen, hvor man blandt andet tager fat på både forebyggelse, bedre sammenhæng og mere forskning. Regeringen fortjener særlig stor ros for at tage fat på en større inddragelse af de private til at behandle de retspsykiatriske patienter. Ligesom på andre områder i psykiatrien er antallet af patienter i retspsykiatrien steget markant. Alligevel har vi ikke haft mulighed for at behandle patienterne ambulant, selvom de var i behandling på Skovhus Privathospital. Det betyder, at de lige nu må vente på den regionale behandling,” siger Kit Kjærsgaard.

Bliv redaktør for dit eget indhold

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Regeringen nævner specifikt Skovhus Privathospital i psykiatriudspillet som eksempel på et hospital, hvor patienterne er overgået til venteliste på regional behandling, fordi patienterne på grund af lovgivningen ikke kan fortsætte deres behandling, når de er overgået fra den almene psykiatri til retspsykiatrien.

Sammenhæng skaber bæredygtig behandling

Hos Granhøjens botilbud, der har et tæt samarbejde med Skovhus Privathospital, ser man lovændringen som et vigtigt skridt mod bedre sammenhæng i behandlingen.

”Hvis behandlingen skal være bæredygtig, så kræver det sammenhæng mellem bolig, beskæftigelse og behandling. Derfor skal pengene følge borgeren, så et botilbud kan vælge at indskrive borgeren til psykiatrisk behandling, når det vurderes nødvendigt. Den model har vi stor succes med på Granhøjen, men vi har på grund af lovgivningen ikke kunne praktisere samme model for beboere, der er i retspsykiatrien. Derfor bliver dette en stor gevinst for de beboere, der vil kunne få en sammenhængende behandling,” siger Grete Mikkelsen.

Store besparelser ved at anvende private

Både Grete Mikkelsen og Kit Kjærsgaard ser dog gerne, at regeringen vælger at gå endnu videre i åbningen over for inddragelse af den private psykiatri.

Psykiatrien

Vi samler alle væsentlige historier om psykiatrien på denne temaside. 

”Da man oprettede de 150 særlige pladser, stillede vi os til rådighed med takster, der var lavere end regionernes. Alligevel valgte man at oprette 150 permanente pladser i offentligt regi, hvoraf halvdelen i dag står tomme. Havde man valgt den private løsning, skulle man kun betale for de anvendte pladser og ikke de mange tomme pladser. Det havde været en betydelig besparelse. Derfor opfordrer vi regeringen til at se mod de private, når kapacitetsproblemerne skal løses,” siger Kit Kjærsgaard.

 

Fakta:

Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling

Er med 14 botilbud et af landets største private botilbud for mennesker med psykiske lidelser, hæmmet udvikling eller hjerneskade. Et ophold her består af en række forskellige skræddersyede bo-, beskæftigelses- og behandlingstilbud, der er med til at sikre, at beboeren udvikler sig bedst muligt. Naturligvis i tæt samarbejde med en fast stab af terapeuter, psykologer og tværfagligt personale, der er med til at sikre det bedst mulige behandlingsforløb for den enkelte.

 

Skovhus Privathospital

Tilbyder behandling af såvel børn, unge som voksne inden for de fleste psykiatriske diagnoser, som f.eks. depression, stress, angst, selvskade og misbrug. Det kan være både ambulant og som indlæggelse – alt efter behov. Skovhus Privathospital er desuden specialister i at behandle personer med dobbeltdiagnoser samt patienter med domme. Hospitalet er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel.

Mest Læste

Annonce