Flygtninge i job kan give virksomheder 40.000 i bonus

Velfærd

18/03/2016 09:48

Nick Allentoft

Regeringen har torsdag aften landet en trepartsaftale, der skal få flere flygtninge i arbejde.
Regeringen, arbejdsgivere og arbejdstagere har torsdag aften indgået trepartsaftale, der skal få flere flygtninge i arbejde og styrke integrationen.   Det fortæller beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V), som repræsenterer regeringen i forhandlingerne.   - Det er meget væsentligt, at alle aktører, der har med flygtningesituationen at gøre, har kunne finde sammen om, hvordan vi sammen vil sørge for at håndtere de udfordringer, vi har hver for sig og sammen, og det er vi blevet enige om. Det er jeg taknemmelig for, siger han.

Trepartsforhandlinger

Vi har samlet alle historier om trepartsforhandlingerne på denne temaside.

Lizette Risgaard, formand i LO, ser også positivt på aftalen.

- Jeg vil gerne pointere, at den danske model igen har virket. Den er blevet kaldt stendød, men den er meget levende. Jeg er meget stolt over, at vi sammen kan sørge for løsninger for Danmark, siger hun.   Nogle af de punkter som parterne er blevet enige om, er oprettelse af de såkaldte integrationsstillinger (IGU), for flygtninge, som kombinerer arbejde til elevløn med opkvalificering i et toårigt forløb.   Derudover kan virksomheder, der ansætter flygtninge, få en bonus på op til 40.000 kroner.   Desuden skal kommunerne styrke deres virksomhedsopsøgende indsats og i langt højere grad samarbejde på tværs af kommunegrænser.   Dansk Arbejdsgiverforenings direktør, Jacob Holbraad, mener, at aftalen er af stor betydning for samfundet.   - Jeg er meget glad for, at det i dag er lykkedes os at finde en ny og fælles løsning, der vil hjælpe flere flygtninge i job. Det er af stor betydning både for samfundet og den enkelte flygtning, siger han.   - Aftalen rummer blandt andet den nye IGU-ordning, der på en ubureaukratisk måde gør det lettere for virksomheder og flygtninge direkte selv at aftale en ansættelse, uden at blande jobcenteret eller kommunen ind i det.   Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) siger i en pressemeddelelse, at den danske model har vist sig fra sin bedste side.   - Aftalen skriver sig ind i den stolte tradition for, at vi sammen med arbejdsmarkedets parter løser svære samfundsspørgsmål ved fælles kraft. Jeg er glad for, at vi med dagens aftale giver den danske model nyt liv, siger han.   Han tilføjer desuden, at det er regeringens ambition at fortsætte trepartsdrøftelserne om andre vigtige emner, og derfor har han fredag inviteret aftalens parter til møde i Statsministeriet.   FAKTA: Det er parterne blevet enige om i trepartsaftalen Trepartsaftalen rummer 32 initiativer, der skal sikre en bedre integrationsindsats og få flere flygtninge og familiesammenførte i arbejde. Her er nogle af punkterne i aftalen:   * Integrationsstillinger (IGU): IGU kombinerer arbejde til elevløn med opkvalificering i et toårigt forløb.   * Krav om jobparathed: Kommunerne skal som udgangspunkt vurdere flygtninge som jobparate. Kun i særlige tilfælde skal de vurderes aktivitetsparate.   * En styrket virksomhedsservice: Kommunerne skal styrke deres virksomhedsopsøgende indsats og i langt højere grad samarbejde på tværs af kommunegrænser.   * Bonus: Virksomheder, der ansætter flygtninge, kan få op til 40.000 kr. i bonus, hvis flygtningen er ansat i to år.   * Bedre screening og mere ensartet screening af flygtninges kompetencer, der blandt andet skal indeholde uddybende oplysninger om sprog, uddannelse og erhvervserfaring.   * Flygtninge med et reelt jobtilbud boligplaceres som udgangspunkt i den kommune, hvor arbejdspladsen ligger.   * Kommunerne forpligtes til at tilbyde deltagere i integrationsprogrammet en tidlig og intensiv virksomhedsrettet indsats, der påbegyndes hurtigst muligt, efter kommunen har overtaget integrationsopgaven.   * Større virksomheder, der ansætter flygtninge og familiesammenførte enten ordinært, i virksomhedspraktik, løntilskud eller andre oplæringsstillinger får mulighed for selv at organisere og etablere danskundervisningen på arbejdspladsen.   * Der udvikles et nyt landsdækkende jobrettet værktøj til kompetenceafklaring, der stilles til rådighed for landets kommuner. Værktøjet kan anvendes til alle uanset uddannelsesbaggrund og skal målrettes, så den peger i retning af ordinært job hurtigst muligt.   * Regeringen og arbejdsmarkedets parter vil drøfte, hvordan man i fællesskab kan styrke vejledning om forskelsbehandlingslovens bestemmelser inden sommeren 2016.   Kilder: Beskæftigelsesministeriet og Dansk Arbejdsgiverforening (DA)   /ritzau/   /ritzau/

Mest Læste

Annonce