Samlet set faldt den offentlige beskæftigelse i kommuner, regioner og stat ifølge Danmarks Statistik med 1500 fuldtidsstillinger i første kvartal, hvilket svarer til et fald på 0,2 procent.

Kommuner fik 2100 færre velfærds-job i første kvartal

Velfærd

12/06/2015 11:31

Mikkel Sarka

Der bliver fortsat færre ansatte til at tage sig af velfærden i kommunerne, viser tal fra Danmarks Statistik.

De danske kommuner fik 2100 færre fuldtidsansatte til at tage sig af børn, ældre og arbejdsløse fra sidste kvartal 2014 til første kvartal i år. 

Det står klart fredag, hvor Danmarks Statistik har præsenteret nye tal for et af valgkampens mest omdiskuterede emner - antallet af ansatte i den offentlig sektor.

Lederskabshøringen

Med Lederskabshøringen vil DenOffentlige.dk skabe rammerne for en reformation. Vi vil forene vores læsere - fra den menige borger til den offentligt ansatte og de ledere, der har ansvaret - om en ny konstruktiv retning.

Se tidligere indlæg af bl.a. Preben Melander, Jens Christian Birch og Torben Beck Jørgensen her

 

Samlet set faldt den offentlige beskæftigelse i kommuner, regioner og stat ifølge Danmarks Statistik med 1500 fuldtidsstillinger i første kvartal, hvilket svarer til et fald på 0,2 procent. 

                 Læs mere om offentlig ledelse på vores temaside her

Mens der inden for enkelte områder i det offentlige blev lidt flere ansatte, så faldt beskæftigelsen med 2100 fuldtidsstillinger inden for det største velfærdsområde i kommunerne, social beskyttelse, svarende til et fald på 0,9 procent. 

- Beskæftigelsen på dette område begyndte at falde i fjerde kvartal 2013 og har været faldende siden, lyder det fra Danmarks Statistik.

Til gengæld var beskæftigelsen inden for sundhedsvæsnet næsten uændret i første kvartal i forhold til kvartalet før.

Samlet fik kommunerne 1400 færre fuldtidsansatte svarende til et fald på 0,3 procent. Beskæftigelsen var uændret i regionerne, mens den steg med 200 eller 0,1 procent i staten.

Den offentlige beskæftigelse har været faldende siden midten af 2010 - kun afbrudt af en lille stigning i slutningen af 2012 og 2013.

Til gengæld stiger beskæftigelsen i det private. I første kvartal 2015 blev der 6200 fuldtidsbeskæftigede i de private virksomheder. Det svarer til en stigning på 0,5 procent.

Tallene er opgjort på grundlag af betalte timer og omregnet til fuldtid.

Mest Læste

Annonce