Minister frifundet for plagiat: Det var bagateller

Politik

30/03/2016 13:48

Nick Allentoft

19 tilfælde af genbrug i afhandling om Grundtvig er ikke i strid med god praksis, fastslår universitet.
  Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har ikke handlet i strid med god videnskabelig praksis, fastslår Praksisudvalget på Københavns Universitet.   Universitetet har fundet 19 tilfælde af genbrug i ministerens ph.d.-afhandling om Grundtvig.

- Det er ofte korte eller refererende tekstpassager samt tekster, der gengiver en almen forståelse. I de fleste tilfælde er der således tale om "bagateller", skriver universitetet.

- Det er dog kritisabelt, at én specifik forfatter ikke er citeret og nævnt i litteraturlisten, ligesom det generelt bør fremgå, når en afhandling bygger på et kandidatspeciale, som det er tilfældet her, skriver Praksisudvalget videre.   Det drejer sig om et afsnit i afhandlingen, der burde have været markeret med citationstegn og med henvisning til et antologibidrag fra Grethe Bülow-Olsen. Den tekst burde også være med i litteraturlisten til afhandlingen, mener udvalget.   - Det er imidlertid udvalgets opfattelse, at der ikke vildledes om egen indsats i en sådan grad, at det er i strid med god videnskabelig praksis, konkluderes det.   Lunde Larsen, der er tidligere uddannelses- og forskningsminister, havde selv bedt Københavns Universitet gå hans ph.d.-afhandling igennem med en tættekam, efter at han i pressen var blevet beskyldt for at have plagieret dele af afhandlingen, dels fra tekster, han selv tidligere havde offentliggjort, og dels fra andre forfattere.   Dekan ved Det Teologiske Fakultet, Kirsten Busch Nielsen, kalder afgørelsen fra Praksisudvalget klar og nuanceret.   - Vi vil nu vurdere perspektiverne i afgørelsen og følge sagen til dørs både i det konkrete tilfælde og med henblik på de mere principielle aspekter, siger hun i en pressemeddelelse.   Esben Lunde Larsen har beklaget over for universitetet, at han i flere tilfælde har genbrugt tekst fra en teologisk artikelsamling uden at angive kilde. Og han har også erkendt, at han burde have oplyst, at ph.d.'en gør brug af hans eget speciale.   Lundes ph.d.-afhandling hedder "Frihed for Loke saavelsom for Thor" og handler om digteren og præsten N.F.S. Grundtvigs frihedsbegreb.   Lunde frifundet for uredelighed: Jeg er tilfreds Esben Lunde Larsen er en tilfreds mand, efter at Praksisudvalget på Københavns Universitet har afgjort, at han ikke har handlet i strid med god videnskabelig praksis i sin ph.d.-afhandling om Grundtvig.   - Jeg er naturligvis tilfreds med den konklusion, som Praksisudvalget har draget. Og den bekræfter det, som jeg har sagt fra begyndelsen, at jeg ikke har handlet i strid med god videnskabelig praksis.  Nu afventer jeg, at Københavns Universitet har tid til at se afgørelsen igennem og kommer med et endeligt svar. Men det er klart, jeg er meget, meget tilfreds med konklusionen fra Praksisudvalget.   Udvalget har fundet 19 tilfælde af genbrug i ministerens ph.d.-afhandling, men i de fleste tilfælde er der tale om "bagateller", lyder det. Dog kalder udvalget det kritisabelt, at én specifik forfatter ikke er citeret og nævnt i litteraturlisten. Ligesom de mener, at det generelt bør fremgå, når en afhandling bygger på et kandidatspeciale, som det er tilfældet her.   - Hvis der mangler en fodnote, så er det en fejl. Men det drejer sig om ni linjer i en afhandling på over 300 sider, og det ærgrer mig selvfølgelig. Men det er en fejl, og det er menneskeligt at fejle, siger han.   Men sagen har naturligvis sat sine spor, siger ministeren. - Jeg er selvfølgelig meget opmærksom på, hvad der foregår omkring mig, og at der er udfordringer i at arbejde i spændingsfeltet mellem politik, forskning og medier.   Spørgsmål: Har sagen haft betydning for, at du nu ikke længere er uddannelses- og forskningsminister og i stedet sidder som miljø- og fødevareminister?   - Nej, det har den ikke.   FAKTA: Lunde Larsens plagiatsag * Miljø- og fødevareministeren, som på det tidspunkt var forskningsminister, kom i søgelyset i november 2015, hvor flere medier skrev om mulige tilfælde af plagiat i hans ph.d.-afhandling fra 2012.   * Esben Lunde Larsen bad derfor selv Københavns Universitet om at undersøge den videnskabelige praksis i sin ph.d.-afhandling om N.F.S. Grundtvigs frihedsbegreb oven på de første mistanker.   * Ministeren betegnede først beskyldningerne som "udokumenterede rygter", men har siden beklaget, at han har brugt tekst fra en teologisk artikelsamling uden kilde, samt at han gør brug af elementer af sit eget speciale.   * Det Teologiske Fakultet satte Praksisudvalget - der behandler spørgsmål om videnskabelig praksis - på opgaven.   * I januar overlod Esben Lunde Larsen det til en anden minister at udpege medlemmer til Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed. Argumentet var, at han ville "undgå en situation, hvor der kan rejses spørgsmål om (...) habilitet".   * Onsdag kom udvalget med sin afgørelse: De otte medlemmer konkluderer enstemmigt, at Esben Lunde Larsen samlet set ikke har handlet videnskabeligt uredeligt.   * Der er fundet 19 tilfælde af genbrug af tekst, blandt andet selvplagiat, men det er "overvejende bagateller", mener udvalget.   * Dekanen på Det Teologiske Fakultet, Kirsten Busch Nielsen, vil nu overveje, hvordan forløbet følges helt til dørs.   FAKTA: Det betyder videnskabelig uredelighed Det er et statsligt organ, der afgør, om en forsker har brudt med god videnskabelig praksis og er uredelig. Det er Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU), der træffer afgørelse om videnskabelig uredelighed i forskningens verden. Her kan du læse om udvalget.   *Udvalgene består af tre udvalg, der dækker alle videnskabelige områder   *Hvert udvalg består af en formand og seks medlemmer. Medlemmerne er anerkendte forskere, der er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren efter høring af Det Frie Forskningsråd   *Formanden for udvalgene er landsdommer og udpeget af ministeren efter indstilling fra domstolene   *Videnskabelig uredelighed er defineret som "forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskningsmæssige resultater"   *En afgørelse om uredelighed kan indbringes for domstolene   *Den første sag om videnskabelig uredelighed i Danmark kom for en domstol i 2014. Sagen var anlagt af professor Bente Klarlund Pedersen fra Københavns Universitet   *Hun stod til at blive kendt uredelig for at være ledende forfatter på en række artikler skrevet sammen med den dømte hjerneforsker Milena Penkowa   *Den 18. februar 2015 gav Østre Landsret Bente Klarlund Pedersen medhold i, at hun ikke havde handlet videnskabeligt uredeligt   *I 2015 stævnede professor Helmuth Nyborg UVVU, der havde erklæret ham uredelig. Vestre Landsret har netop afgjort, at Nyborg ikke har begået videnskabelig uredelighed.  

Mest Læste

Annonce