Forældre, der må skralde for at skaffe mad, kan være en af konsekvenserne, når børn vokser op i fattigdom.

Red Barnet: Børn betaler prisen for fattigdom

Velfærd

20/05/2015 14:13

Nick Allentoft

Det er betænkeligt og skadeligt for børn at leve i fattigdom, mener Red Barnet og Børns Vilkår efter ny rapport om fattigdom. Enhedslisten og SF er ude med riven efter regeringen.

Det har store konsekvenser for børn at leve i fattigdom. Derfor er det glædeligt, at færre børn lever i fattigdom i dag. 

Men tre år i fattigdom er stadig meget lang tid for et barn, siger generalsekretær for Red Barnet Mimi Jakobsen.

Fattigdomsdebatten boks

Fattigdomsdebatten bidrager med ny viden til fattigdoms-området. Læs tidligere indlæg her:  

Temaredaktør Per K. Larsen har beskæftiget sig med fattigdom og socialt udsatte gennem årtier, og er i dag landssekretær i EAPN. 

 

- Rapporten er stadigvæk beregnet for børn, der har levet mere end tre år i fattigdom, og det er meget lang tid for et barn. Så i Red Barnet synes vi, at man også skal se på børn, som i et år eller to er ramt af fattigdom, fordi det har store konsekvenser for deres liv, siger hun.

                       Læs også: Velfærdssamfundet på tredie klasse

En ny fattigdomsredegørelse, der er offentliggjort onsdag, viser, at børnefattigdommen er faldet med næsten en tredjedel siden 2011, så der nu er 7300 børn, der lever i fattigdom. 

- Regeringen har afskaffet nogle af fattigdomsydelserne, har hævet loftet for børnefamilieydelsen og afskaffet starthjælp. Det viser, at når man drejer på de her skruer, så har det store konsekvenser for børn. 

- Men det betyder også, at hvis man drejer den anden vej, så skal man være klar over, at det er børnene, der betaler i form af social isolation, mangel på fritidstilbud, mobning, skam og meget mere, siger Mimi Jakobsen.

Hos formanden for Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, er der også glæde over den nye redegørelse.

- Vi ved, at langvarig fattigdom slider, og det er derfor glædeligt, at antallet af børn, der lever i fattigdom, er faldet. Men jeg tror ikke, man kan sige, at "nu er problemet løst", siger han.

- Forskning viser, at forældre gør meget for at beskytte børnene. Men i sidste ende rammer det børnene, at familien er fattig. Det er et alvorligt problem, som samfundet skal gøre meget for at løse. Det er betænkeligt at lade børn leve i fattigdom.

                        Læs mere om den nye rapport om fattigdom

Rapport: Der er blevet færre fattige børn i Danmark

Ifølge rapporten går det dog den rigtige vej, når det gælder antallet af fattige børn. I løbet af det senest målbare år - det er 2013 - blev der 600 færre fattige børn i Danmark. Og sammenligner man med tiden, fra regeringen trådte til i 2011, så er børnefattigdommen reduceret med omkring en tredjedel, så der nu er 7300 børn, der lever i fattigdom, viser rapporten.   - Jeg glæder mig over, at der er blevet færre fattige og især færre fattige børn siden 2011. Mange familier blev løftet ud af økonomisk fattigdom, da vi afskaffede fattigdomsydelserne og loftet over børnefamilieydelsen, ligesom mange danskere igen er kommet i arbejde, siger økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (R).   Opgørelsen slutter dog ved 2013. Dermed har flere af regeringens reformer af kontanthjælp, førtidspension og fleksjob og skat ikke for alvor haft effekt på tallet.   - Det vil vise sig i de kommende år, hvordan det påvirker det samlede billede. Vi vil meget gerne være i regering om et år, når den næste redegørelse skal fremlægges, og stå på mål for, at vores initiativer virker, siger Morten Østergaard og tilføjer:    - Pointen med kontanthjælpsreformen er at få unge til at tage en uddannelse i stedet for at være på kontanthjælp, og er der noget, der flytter mennesker ud af fattigdom, så er det at tage en uddannelse, siger Morten Østergaard.   I regeringsgrundlaget fra 2011 står der, at regeringen "vil måles på at mindske fattigdommen". Og siden dengang er det da også lykkedes - trods stigningen fra 2012 til 2013 - at mindske fattigdommen med 3600. Ifølge eksperterne - og efterfølgende også regeringen - er man fattig, når man har en indkomst efter skat, der er under halvdelen af medianindkomsten.   I 2013 ville man falde under fattigdomsgrænsen, hvis man havde en disponibel indkomst på under 103.200 kroner om året. Ser man flere år tilbage, er det ikke nyt med stigningen i antallet af fattige i Danmark, der i dag omfatter 0,7 procent af befolkningen. I 1999 var der 16.200 fattige danskere.   Venstrefløjen: Regeringen svigter ligheden Selvom færre danskere lever under den officielle fattigdomsgrænse, så er uligheden samtidig steget en anelse, siden regeringen kom til magten i 2011 og frem til 2013 - det senest målbare år. Målt på den såkaldte Ginikoefficient er uligheden steget - omend marginalt - fra 26,1 til 26,2 i samme periode.   - Det er glædeligt, at der i 2013 er færre børn, der lever i økonomisk fattigdom, selvom faldet er meget beskedent. Men det samlede antal økonomisk fattige er steget en smule, så der er lang vej igen, førend regeringen lever op til sin egen målsætning om at mindske ulighed og fattigdom, siger Enhedslistens socialordfører, Finn Sørensen, og fortsætter:   - Regeringen har bestemt ikke noget at prale af. Tværtimod. Regeringen og SF har i denne valgperiode svigtet de arbejdsløse, de syge og de socialt udsatte ved at lave en række asociale reformer med højrefløjen, som har øget uligheden i samfundet.   Og netop det tidligere regeringsparti SF kalder stigningen i uligheden uacceptabelt:   - Det er uacceptabelt, at uligheden er steget så meget, som den er. Lad os nu få kortlagt mekanismerne bag den stigende ulighed, så vi kan bekæmpe den farlige tendens til, at gabet, mellem dem der har mest, og dem der har mindst, bliver større og større år for år, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr.   /ritzau/

Mest Læste

Annonce