Ansatte i Børnerådet og Rådet for Socialt Udsatte forventer at sidde ekstra meget i toget til og fra København efter udflytning. Faktisk for 1 mio. kroner ekstra.

Udflytning: Budgetter til transportomkostninger eksploderer

Infrastruktur

20/01/2016 09:38

Nick Allentoft

Aktindsigt afslører, at Børnerådet og Rådet for Socialt Udsatte forventer at bruge en million kroner ekstra om året på at rejse til København.
Udflytningen af statsjob til provinsen vil give en ekstraregning til transport frem og tilbage til København, og det kan betyde nedskæring på bemandingen.  Sådan lyder vurderingen fra Social- og Indenrigsministeriet i en mail til Finansministeriet, som Ritzau har fået aktindsigt i.   Samtidig vurderer flere styrelser, at de vil få sværere ved at varetage opgaverne, og at kompetenceniveauet vil dale.  Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) erkender, at der vil være "et midlertidigt produktionstab", men han har ingen forebyggende redskaber i skuffen:

Udflytning af statslige arbejdspladser

Vi har samlet alle historier om udflytningsplanerne.

Læs meget mere her

- Det vil være forskelligt fra styrelse til styrelse, så man kan ikke lave en samlet model. Ministerierne griber det selvfølgeligt professionelt an, og hver minister har det endelige ansvar for at sikre, at vi fortsat er i stand til at levere den offentlige service, der skal til.   Spørgsmål: Hvor lang tid må der gå, før styrelserne er oppe på fuldt niveau?   - Vi skal lige have lejlighed til at gøre de endelige implementeringsplaner færdige, inden jeg vil gå ind på den boldbane, for jeg har ikke det endelige overblik over udflytningen fysisk og tidsmæssigt, siger Troels Lund Poulsen.   De berørte ministerier indsender i disse dage indspark til den såkaldte implementeringsplan, og det er disse mails, Ritzau har fået aktindsigt i. Ministeren forventer at kunne danne sig det fulde overblik til februar.   I svaret fra Social- og Indenrigsministeriet vurderes det, at Børnerådet og Rådet for Socialt Udsatte tilsammen vil have knap en million kroner i meromkostninger til transport årligt. Og at det kan betyde nedskæring på bemandingen:   - Disse indirekte omkostninger vil betyde, at sekretariaterne vil være nødt til at skære ned på andre aktiviteter, herunder eventuelt også mindske bemandingen, lyder mailen.   Spørgsmål: Kan du garantere, at øgede transportomkostninger på grund af en flytning, I har beordret, ikke vil betyde nedbemanding?   - Jeg kommer ikke til at gå ind og botanisere i hver enkelt styrelse. Det bliver de enkelte ministre, der skal sørge for, at kvaliteten sikres efter udflytningen, siger Troels Lund Poulsen.   Regeringen har sat 400 millioner kroner af til udflytningen i 2016, men ministeren erkender, at regningen kan blive højere. Han vil dog ikke give noget tal.   - Jeg mangler stadig det overblik, vi får med implementeringsplanerne. Og der skal jo både regnes på udgifter og indtægter – for vi kan jo eksempelvis få frigjorte lejemål her i København, siger ministeren.   - Men vi har sagt, at vi arbejder med 400 millioner kroner i 2016, og så må vi se på, om der er yderligere behov i 2017 og frem.   FAKTA: Udflytning sætter styrelser bagud Regeringen vil flytte 3900 statslige arbejdspladser fra København til provinsen. Arbejdspladserne fordeles på 38 byer i 25 kommuner. Udflytningen rulles gradvist ud fra februar frem til andet halvår af 2017.   De berørte ministerier indsender i disse dage orienteringer til Finansministeriet, der skal danne et fuldt overblik over økonomien og udfordringerne. Ritzau har fået delvis aktindsigt i korrespondancen, der blandt andet viser, at:   * Social- og Indenrigsministeriets udflytninger alene vil koste 40,5 millioner kroner. Det er ti procent af hele budgettet for udflytningen, som lyder på 400 millioner kroner i 2016.   * Øgede transportomkostninger til de mange ture fra provinsen til København kan betyde nedskæring på bemandingen. Børnerådet og Rådet for Socialt Udsatte forventer tilsammen knap en million kroner i meromkostninger til transport årligt.   * Flere styrelser vurderer, at det vil være umuligt at holde det faglige niveau. Styrelsen for Patientsikkerheds klagecenter forventer således, at "et meget begrænset antal" af de ansatte vil flytte med til Aarhus. Derfor er det vurderingen, at "det ikke vil være muligt at opretholde et stabilt driftsleje ved opstarten".   * Civilstyrelsen under Justitsministeriet vurderer, at flytningen vil have "indflydelse på styrelsens samlede kompetenceniveau og vil dermed kunne få betydning for styrelsens varetagelse af opgaverne". Der vil være et "forventeligt kompetencetab" og produktionstab.   Kilder: Aktindsigt i Finansministeriet.   /ritzau/

Mest Læste

Annonce