57.700 borgere har ansøgt om retten til tidlig pension. Foto: Shutterstock
57.700 borgere har ansøgt om retten til tidlig pension. Foto: Shutterstock

Arne-pensionen fylder år - så mange har søgt, og så mange har fået ja

Erhvervsliv

01/08/2022 09:00

Jens Asbjørn Bøgen

I dag, mandag d. 1. august, er det præcis et år siden, at retten til tidlig pension blev en mulighed.

Der er nu gået et år, siden retten til tidlig pension, den såkaldte Arne-pension, blev introduceret.

Og status efter et år er, at 53.300 har søgt om at få lov til at trække sig tidligere fra arbejdsmarkedet frem til d. 30. juni. Af dem, der har fået ansøgningen færdigbehandlet, har knap 40.000 fået tilladelsen - helt præcist 39.900.

Det skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Glad og stolt minister

Arne-pensionen er ment som et tilbud til borgere, der er fyldt 61 år, og som har haft et langt og fysisk hårdt arbejdsliv. Tanken bag ordningen er, at man skal kunne trække sig tilbage tre år tidligere end normalt, så man ikke risikerer at ødelægge kroppen helt, inden man kan nyde sit otium.

"Der er tale om mennesker, som har været på arbejdsmarkedet i hen ved en menneskealder, ofte med stærkt slidsomt arbejde. Det gælder for eksempel mange håndværkere og slagteriarbejdere, og dem har vi nu – fuldt fortjent – givet mulighed for at trække sig værdigt tilbage, før deres kroppe står af. Det er jeg selvsagt både glad og stolt over," siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Men i tider med massiv mangel på arbejdskraft og en lurende velfærdskrise på grund af for lidt sundhedspersonale, kan man godt frygte, at det vil puste til samfundsproblemerne. Noget Peter Hummelgaard dog afviser.

"Det er vigtigt for mig at understrege, at de mange tusinde, som nu har fået tildelt retten til tidlig pension ikke alle forsvinder ud af arbejdsmarkedet på én gang. Der kan derimod gå op til flere år, før de kan gøre brug af retten, og dét vil det langtfra være alle, der vælger at gøre. Men alene det at de har muligheden for at gå fra, inden de er slidt ned, giver en enorm tryghed."

Morsø fører an

Der er stor forskel på, hvor mange ansøgninger om retten til Arne-pension, de enkelte kommuner har fået. Det har naturligvis også noget med befolkningsantallet at gøre.

Morsø er den kommune, hvor flest har fået tilkendt retten til tidlig pension i forhold til, hvor mange der lever op til kravene for at kunne ansøge. Ifølge Beskæftigelsesministeriets tal har 18,4 borgere fået tildelt Arne-pension ud af det samlede antal søgeberettigede i kommunen.

I den helt anden ende af skalaen har vi Gentofte Kommune. Her har blot 2,6 borgere ud af de søgeberettigede fået tilkendt retten.

Det er vigtigt her at bemærke, at antallet af tilkendte borgere er regnet ud fra alle de borgere i kommunen, der lever op til kravene for at kunne søge. Hvor mange der reelt har ansøgt, er en anden sag.

Du kan finde den samlede oversigt over kommunerne her.

Mest Læste

Annonce