I alt 6600 personer har fået tildelt Arne-pension indtil videre. Foto: Shutterstock
I alt 6600 personer har fået tildelt Arne-pension indtil videre. Foto: Shutterstock

Langt færre får nu Arne-pension

Erhvervsliv

13/07/2022 10:32

J. Bøgen

Antallet af Arne-pensionister kan blive mindre en halvdelen af det forventede.

3.700 danskere gik direkte på tidlig pension – kaldet Arne-pension – så snart der blev åbnet for den nye tilbagetrækning til nytår.

Men de følgende fire måneder, er der kun 725 borgere om måneden i gennemsnit, som er gået på tidlig pension. I alt har nu 6.600 personer fået tildelt Arne-pensionen.

Og det er markant lavere end regeringens skøn for, hvor mange der vil benytte sig af muligheden for at trække sig fra arbejdsmarkedet tidligere.

Sidste år lød skønnet nemlig, at 24.000 danskere ville vælge Arne-pensionen til i 2022, men med den nuværende udvikling, vil det reelle tal ende med at være det halve af skønnet - måske endnu mindre.

Det skriver Fagbladet 3F.

Peger på høj beskæftigelse som årsag

I maj havde 37.700 danskere fået tilkendt retten til at gå tidligt på pension, men det er altså langt fra alle, der har benyttet sig af den mulighed.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet kan der være flere forklaringer på, at tilgangen til ordningen ser ud til at være lavere end ventet.

"Lige nu står vi i en situation, hvor beskæftigelsen er på et rekordhøjt niveau samtidig med, at ledigheden er lav og arbejdsgiverne råber på flere hænder. Den aktuelle situation på arbejdsmarkedet kan have bidraget til, at flere har valgt at gå fra lidt senere, end først planlagt."

Det skriver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i et svar til folketingsmedlem Eva Kjer Hansen (V), der har spurgt ind til tallene.

Som en anden forklaring tilføjer ministeren, at en del af de borgere, som allerede er på efterløn i dag, har valgt ikke at gå over på tidlig pension, selv om de har ret til det.

Også de ældste årgange – født i 1955 og 1956 – som har kortest tid, til de kan gå på folkepension, har i mindre grad end ventet søgt om tidlig pension.

Tidlig pension er en ret – ikke en pligt

I Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mener direktør Lars Andersen, at tallene er en god nyhed.

"Dybest set er det glædeligt, at så mange har fået rettigheden, men ikke har valgt at bruge den endnu. Tidlig pension er en ret – ikke en pligt," siger han til fagbladet.

Lars Andersen er enig med ministeriet i, at forklaringen formentlig er, at beskæftigelsen er så høj, og at der er efterspørgsel efter arbejdskraften. For når der er brug for arbejdskraft, gør arbejdsgiverne mere for at holde på folk.

Samtidig giver muligheden for at trække sig tilbage en ro og tryghed for seniorer, fordi de ved, at de kan trække sig fra arbejdsmarkedet, hvis de ikke orker mere, mener han.

Derfor regner han også med, at en ændring i situationen på arbejdsmarkedet kan få tilstrømningen til Arne-pensionen til at stige.

Det kommer selvfølgelig an på, om arbejdsgiverne forsøger at fastholde seniorerne, men alt andet lige er det sandsynligt, at flere vil søge tidlig pension, når der sker en større vending i beskæftigelsen," siger Lars Andersen.

Ifølge tallene fra ministeriet har 50.000 søgt om tidlig pension og omkring 15.500 har indtil udgangen af maj fået ret til at gå på tidlig pension i år.

Mest Læste

Annonce