FSD Socialchefer i Danmark

FSD Socialchefer i Danmark

c/o Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg

Telefon: 5536 2730 Website: socialchefforeningen.dk E-mail:

Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark blev etableret i 1913 under navnet ”Foreningen af Forsørgelsesinspektører og kommunale Afdelingschefer ved Forsørgelsesvæsenet”. Foreningens formål er i dag at samle kommunale chefer på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet i Danmark for at:
 
fremme gensidig faglig inspiration og erfaringsudveksling.
formidle og tage initiativ til samarbejde med relevante myndigheder, institutioner og organisationer på nationalt, regionalt og internationalt plan.
påvirke lovgivningen og udviklingen gennem afholdelse af årsmøder og konferencer, deltagelse i kommissionsarbejde, forskning, debatter m.v., herunder en aktiv og åben indsats i forhold til medierne.
 
Den væsentligste del af FSD´s arbejde foregår decentralt med udgangspunkt i foreningens fem regioner.

Blogs

Artikler

 • Allan Søgaard Larsen: Vi skal have en ny balance mellem styring og tillid
  21.12.17 Ledelse

  Mindre styring til fordel for et større ledelsesrum, benchlearning på et datadrevet grundlag og et eftersyn af MED-systemet. Sådan lyder de foreløbige overskrifter på ledelseskommissionens anbefalinger, hvis det står til formand Allan Søgaard Larsen.

 • Allan Søgaard: "Man kan ikke lede noget, man ikke forstår"
  07.12.17 Ledelse

  Fornyelsen af den offentlige sektor skal ske med endnu bedre offentlig ledelse, baseret på viden. Men også benchmarking og større konkurrenceudsættelse følger med, sagde Allan Søgaard Larsen og Simon Emil Ammitzbøll da FSD holdt årsmøde.

 • Minister til socialchefer: Måske skal I lave en tørresnor til os
  23.11.17 Velfærd

  Regelforenkling og sammenhæng på tværs i den offentlige sektor var de dominerende temaer, da innovationsminister Sophie Løhde og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen talte på socialchefernes årsmøde. Og greb i egen barm.

 • Chefer i kommunerne: "Vi står sammen med borgerne"
  16.11.17 Velfærd

  I sin beretning på FSD’s årsmøde gjorde formand Helle Linnet status over udviklingen på de store velfærdsområder, ti år efter kommunalreformen. Gennemgående er resultatet positivt, men ældre- og psykiatriområderne udfordrer kommunerne.

 • Ny model beregner hele værdien af sociale indsatser
  15.11.17 Velfærd

  Sociale indsatser kan ses som en investering: Først en udgift til indsatsen og derefter en økonomisk – og menneskelig – gevinst, hvis indsatsen har effekt. Det regnestykke skal den nye socialøkonomisk investeringsmodel SØM hjælpe kommunerne med.

 • ’Bolig først'-tilgangen og partnerskab hjælper unge hjemløse
  03.11.17 Velfærd

  En særlig indsats for unge hjemløse i Esbjerg Kommune har båret frugt med partnerskab og 'housing-first'-tilgang.

 • Der er altid nogen, der er udenfor
  31.10.17 Ledelse

  ”Hvem er inde – og ude?” er et af tidens vigtigste spørgsmål at stille, fordi det er en umulig mission at få alle med. Så hvordan håndterer vi den udfordring, at der altid vil være nogen, der er udenfor? Svaret er: Vi faciliterer fællesskaber.

 • Voksende utryghed kan skabe polarisering
  25.10.17 Velfærd

  En alvorlig tendens er gået hen over hovedet på de fleste af os. Men den bekymrer forfatter og journalist Lars Olsen, som i årevis har skrevet om det ulige Danmark: Trygheden er dramatisk faldende. Og det skal de offentlige topledere tage alvorligt.

 • Mål, målinger - og mening?
  21.11.16 Velfærd

  Giver det mening at måle på livskvalitet hos døende - og skaber resultatbaseret styring bedre og mere velfærd for pengene? Det var nogle af de spørgsmål, fire forskere tog livtag med på FSD’s årsmøde.

 • SFI-direktør: Vi skal have styr på begreberne, når vi taler målstyring
  05.11.16 Velfærd

  Vi kan, og vi skal måle os til velfærd. Men vi skal være mere klare i spyttet om, hvilke typer mål, vi taler om, og hvilke vi måler på mener Agi Csonka, direktør for Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI.

 • Helle Linnet tager to år til som formand
  31.10.16 Velfærd

  Helle Linnet blev genvalgt som landsformand for FSD på det nyligt afholdte årsmøde. I sin beretning gik hun blandt andet i rette med kritikken af jobcentrene og efterlyste en større fleksibilitet i lovgivningen på det specialiserede voksenområde.

 • Tag den tungeste rygsæk på og gå forrest
  31.10.16 Ledelse

  Kaos, kompleksitet og kærlighed. Det er tre af ingredienserne i ledelse af fremtidens velfærd, som lederne skal kunne håndtere, var budskaberne på FSD’s års møde fra to frontfigurer i ledelse: Ceremonimester Kim Kristensen og forsker Kristian Dahl.

 • FSD årsmøde: Tre ministre mødte ønsker om bedre samarbejde
  31.10.16 Politik

  Både social-, integrations- og beskæftigelsesområdet fik ministerbesøg på FSDs årsmøde. Debatten handlede om regelforenkling, færre procesmål og om behovet for viden om, hvad der virker.

 • Socialchefernes årsmøde: Kritik af jobcentrene forfejlet
  27.10.16 Velfærd

  Formand Helle Linnet gik i sin beretning blandt andet i brechen for medarbejderne i jobcentrene, som løbende er udsat for kritik.

Arrangementer

Pressemeddelelser

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene: