FTF

FTF

Niels Hemmingsens Gade 12, 1010 København K

Telefon: 33368800 Website: ftf.dk E-mail:

FTF er 450.000 danskere

FTF er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte. 78 forskellige faglige organisationer arbejder i FTF sammen i forhold til arbejdsgivere, politikere og offentligheden.
FTF arbejder for et bedre arbejdsliv og et bedre velfærdssamfund. På mange niveauer - både lokalt og centralt - sætter FTF sit præg på samfundet. For sammen kan 450.000 mennesker gøre mere end hver for sig.

FTF er partipolitisk uafhængig

Tre ud af fire FTF'ere arbejder i det offentlige. FTF blev oprettet i 1952

Mange organisationer - en stemme

Der hvor den enkelte organisation ikke er stor nok, går vi sammen for at blive hørt. FTF er den fælles stemme for 81 organisationer og talsmand for organisationerne over for politikere og embedsfolk på både centralt og lokalt niveau.
Fordi FTF dækker en stor del af det danske arbejdsmarked - 450.000 lønmodtagere - sidder FTF med i en lang række udvalg, nævn og kommissioner, hvor medlemmernes fremtidige forhold bliver afgjort. I kraft af vores størrelse er FTF fx med i de lokale beskæftigelsesråd, Forbrugerrådet, ATP, Ligestillingsrådet, Det økonomiske Råd og en række uddannelsesudvalg. For bare at nævne et par stykker.

Artikler

 • Den offentlige økonomi bliver mere og mere presset: En kvart million flere børn og ældre om otte år
  17.09.17 Infrastruktur

  "Debatten om væksten i den offentlige sektor er forskruet, fordi man taler om 'stigninger' i det offentlige forbrug, men glemmer at se på forbruget pr borger. En vækstrate på 0,3 procent betyder reelt minusvækst målt pr borger, fordi vi bliver så mange flere," siger professor Jørgen Goul Andersen.

 • Ombudsmanden: Brug for håndgribelig indsats for ansattes ytringsfrihed
  16.06.16 Ledelse

  Offentligt ansatte bliver mere og mere bange for at ytre sig om kritisable forhold på jobbet. Syv års indsats med oplysning og vejledning har fejlet. Folketingets Ombudsmand peger på behovet for en ny indsats.

 • Fagbevægelse: Mål- og dokumentationskrav rammer de svageste
  14.04.16 Ledelse

  Resultatbaseret styring via måltal, kontrol- og dokumentationskrav rammer især børn og udsatte borgere, der får mindre opmærksomhed, viser ny rapport. FTF kræver opgør med rigidt styringsregime. Brug for samarbejde om ny styring af den offentlige sektor.

 • Politisk opbakning til styrket offentlig-privat samarbejde
  03.03.16 Politik

  Både røde og blå politikere synes godt om idéen om en national enhed, der skal samle og videreformidle viden om offentlig-privat samarbejde, som Dansk Erhverv og FTF har foreslået. Det stod klart efter et topmøde tirsdag, hvor de to organisationer satte et styrket offentlig-privat samarbejde til debat.

 • Ny undersøgelse: Venlige tillidsfolk får mest indflydelse
  11.12.15 Ledelse

  Evnen til at opbygge gode relationer er tillidsrepræsentantens stærkeste adgang til indflydelse. Det viser en stor europæisk undersøgelse blandt arbejdsgivere.

 • Ny rapport: Offentlig-Privat Innovation skaber job og vækst
  12.11.15 Ledelse

  Offentlig-Privat Innovation fører til nye produkter og nye arbejdsgange på private og offentlige arbejdspladser, viser ny undersøgelse, som du kan hente her.

 • De svage har brug for hjælp, ikke flere pisk
  02.10.15 Politik

  Regerings ”moderne” kontanthjælpsloft rammer de mest sårbare borgere, der har mange andre problemer end ledighed. Det er modbydelig symbolpolitik, der slet ikke prøver reelt at hjælpe de svage borgere i arbejde, mener formanden for FTF.

 • Ny rapport: Der mangler praksisrettet forskning
  28.09.15 Ledelse

  Der mangler forskning, som kan anvendes i praksis, fastslår ny rapport. Det rammer borgere og virksomheder, som ikke får de bedste løsninger. FTF foreslår, at folketinget sikrer en fast, større bevilling på finansloven til praksisrettet forskning og udvikling på professionshøjskoler og erhvervsakademier. DF er parat til at se på ny fordeling af forskningsmidlerne. Det samme er KL.

 • Minister lukker uddannelser, som han vil have unge til at vælge
  23.09.15 Velfærd

  Uddannelsesminister Esben Lunde Larsen og regeringen vil med besparelser på bl.a. de mellemlange uddannelser lukke studiepladser og uddannelser - især i provinsen. Det er ellers den slags jobrettede uddannelser, som ministeren i dagens Jyllands-Posten siger, at han vil flytte flere unge over på. Uklogt og selvmodsigende at spare på jobrettede uddannelser, som leverer ny viden, der er klar til brug i den private og offentlige sektor, mener FTF.

 • FTF: Kommuners fejlafgørelser svækker udsatte borgeres retssikkerhed
  02.09.15 Ledelse

  Når kommuner beslutter at foretage fradrag i borgeres kontanthjælp eller på anden måde sanktionere borgere, overholder kommunerne i halvdelen af tilfældene ikke retsgrundlaget. Det viser en ny praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen.

 • Erhvervsfolk støtter forslag om ny enhed for offentlig-privat samarbejde
  13.06.15 Infrastruktur

  Opret en national enhed med viden og rådgivning om offentlig-privat samarbejde. Sådan lyder et forslag fra LO og FTF, som ved en debat på Folkemødet i dag fik opbakning fra erhvervslivet.

 • FTF: Ledige parkeres i pseudotilbud
  17.03.15 Velfærd

  Støvsugning, afspænding, hukommelsesopgaver i to år og psykiatrisk behandling er nogle få eksempler på meningsløse ressourceforløb, skriver FTF. Organisationen peger her på, at ressourceforløb ikke har det rehabiliterende indhold, som de burde have ifølge den to år gamle førtidspension- og fleksjobreform.

 • Ledere mangler uddannelse i stress og psykisk arbejdsmiljø
  05.03.15 Politik

  Stress rammer tusinder af danskere, der sygemeldes. Men meget få chefer ved, hvordan de skal håndtere stress og psykisk arbejdsmiljø, viser flere undersøgelser. FTF vil have politikerne til at indføre et krav om, at alle nye ledere skal gennemføre en uddannelse i psykisk arbejdsmiljø og stress.

 • Alvorlig kritik af tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø
  26.02.15 Velfærd

  Arbejdstilsynet kritiseres af Rigsrevisionen for ikke at have fulgt op på, om tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø er baseret på et relevant og tidssvarende grundlag. FTF opfordrer til en styrket indsats og et serviceeftersyn af tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø.

 • OK15: Regionalt ansatte i mål med ny aftale
  20.02.15 Politik

  De ansatte i regionerne har udsigt til generelle lønstigninger på 5,39 procent over de næste tre år. Overenskomstforliget svarer i hovedtræk til det kommunale forlig.

 • Akut brug for at styrke det psykiske arbejdsmiljø
  06.02.15 Politik

  En ny, stor undersøgelse fra NFA viser, at flere ansatte rammes af psykiske overbelastninger. Stærkt bekymrende, mener FTF. Hvis regeringens målsætning om færre psykiske belastninger skal opfyldes, er der brug for, at Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsats målrettet det psykiske arbejdsmiljø sikres og styrkes. Lige nu stopper den nuværende indsats mod dårligt psykisk arbejdsmiljø i 2017.

 • Tillid kræver masser af ledelse og mod
  26.01.15 Politik

  Overgangen til tillidsbaseret ledelse kræver mod og udholdenhed, men det betaler sig at uddelegere mere ansvar til medarbejderne. Hvis det gøres rigtigt, fører processen til øget faglig stolthed og arbejdsglæde – og derigennem til bedre velfærd. Sådan lød budskabet fra en kommunaldirektør, en HR-chef, en forsker og to medarbejderrepræsentanter, da FTF holdt temasession på Velfærdens Innovationsdag.

 • Stigende efterspørgsel efter uddannet arbejdskraft i kommunerne
  22.01.15 Velfærd

  Kommunalt ansatte har i stigende grad en videregående uddannelse, mens antallet af kortuddannede og ufaglærte falder. KL forudser stigende efterspørgsel efter uddannet arbejdskraft til stadigt mere komplekse velfærdsopgaver. Det bør få regeringens kvalitetsudvalg til at fokusere mere på professionsuddannelserne, mener FTF.

 • Arbejdsgivere får ansvar for at håndtere netchikane mod medarbejdere
  21.01.15 Velfærd

  Folketinget vedtager i morgen en lov, der skærper arbejdsgiveres ansvar for at beskytte ansatte mod arbejdsrelateret vold, trusler og chikane uden for normal arbejdstid. FTF glæder sig især over, at beskæftigelsesministeren netop har præciseret, at den nye lov også omfatter chikane på nettet.

 • Offentligt ansatte oplever flere krav om dokumentation
  13.01.15 Ledelse

  Offentligt ansatte oplever en tendens til flere krav om at dokumentere deres arbejde. Udviklingen går den helt forkerte vej, mener Bente Sorgenfrey, formand for FTF, der efterlyser mere inddragelse af medarbejderne i udformning af dokumentationskrav og –metoder.

 • EU-konference: Økonomisk vækst med social profil
  12.01.15 Politik

  Kan Junckers investeringsplan skabe vækst og job i Europa? Og er arbejdsmiljø en administrativ byrde eller et konkurrenceparameter for erhvervslivet? Det debatterede FTF, LO, Akademikerne med EU-Kommissær Margrethe Vestager på fagbevægelsens EU-konference i fredags.

 • Stærkt samarbejde skal sikre bedre praktik i uddannelser
  07.01.15 Velfærd

  Bedre praktikforløb på professionsuddannelserne. Det er et af de konkrete resultater, der gerne skal komme ud af et samarbejde mellem KL, Danske Regioner, Danske Professionshøjskoler, LO og FTF. Parterne mødtes i dag på et topmøde for at aftale konkrete initiativer.

 • Ferieloven kan være i strid med EU-retten
  05.12.14 Politik

  Det forskudte danske ferieår kan være i strid med EU-ret, ifølge EU-Kommissionen. Det afviser udenrigsministeren, men en lignende belgisk sag bakker Kommissionen op. Det er på tide med et eftersyn af ferieloven, mener FTF.

 • Offentligt ansatte vil inddrages på jobbet
  03.12.14 Velfærd

  Hele 99 procent af de offentligt ansatte ønsker at blive inddraget i udviklingen af deres arbejdsplads. Det viser ny stor medlemsundersøgelse blandt offentligt ansatte. Resultaterne viser også, at der er plads til mere indflydelse og bedre dialog.

 • Lavt privat forbrug svækker EU-vækstpakke
  26.11.14 Velfærd

  Højst usikkert, om EU’s store investeringsplan vil lokke private investorer til i det forventede omfang. Derudover betyder arbejdsløshed og krise, at virksomheder reelt mangler et marked. EU-landene har brug for offentlige investeringer, men har også brug for at borgerne har tillid til økonomien gennem ordentlige lønninger og sikre job, mener FTF.

 • Socialrådgivere og forskere vil styrke indsatsen for udsatte unge
  25.11.14 Politik

  I tre kommuner samarbejder socialrådgivere og forskere om at evaluere, undersøge og udvikle nye metoder og redskaber, der kan styrke indsatsen for udsatte børn og unge. Det er den slags praksisrettet forskning, som både samfund, ansatte og borgere kan få glæde af, og som vi skal have mere af, mener FTF og Dansk Socialrådgiverforening.

 • Mange offentligt ansatte bliver iværksættere
  18.11.14 Velfærd

  Lærere, socialrådgivere, ergoterapeuter og andre med en professionsuddannelse primært rettet mod den offentlige sektor starter langt oftere egen virksomhed end andre beskæftigede i den private sektor. Det viser ny undersøgelse fra FTF. Regeringen bør få øjnene op for, at de professionsuddannede med viden og erfaring fra den offentlige sektor har gode muligheder for at skabe nye job i den private sektor.

 • FTF: Brug hver en krone på at skabe job
  13.11.14 Velfærd

  Arbejdsløse har først og fremmest brug for et job. Derfor må regeringen sikre, at hele det offentlige budget bliver brugt, mener FTF. Alene i 2013 kostede underbruget i det offentlige mere end 15.000 job. FTF roser, at finansloven sikrer midlertidig hjælp til arbejdsløse og styrker den danske aftalemodel.

 • Henrik Dam: Lad os sammen skabe et bedre arbejdsmiljø
  12.11.14 Ledelse

  Arbejdsmiljø og forebyggelse af vold mod offentligt ansatte bliver et centralt fokuspunkt for regeringen i 2015, siger beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen. Jeg vil sammen med FTF kæmpe for et bedre arbejdsmiljø, siger ministeren til FTF’ere ved konference tirsdag.

 • Flere skal ha’ job i socialøkonomiske virksomheder
  11.11.14 Politik

  Det bør både være lettere at etablere socialøkonomiske virksomheder og at ansætte medarbejdere med nedsat arbejdsevne i virksomhederne. Det mener LO og FTF, der har en række konkrete forslag på området, bl.a. bedre muligheder for socialøkonomiske virksomheder til at låne penge til opstart.

 • Kameraer på offentligt ansatte er udtryk for mistillid
  29.10.14 Politik

  Kameraer på politifolk og andre offentligt ansatte er udtryk for mistillid, mener FTF, der advarer mod forslag om at sætte overvågningskameraer på politifolk, så mødet med borgerne optages.

 • Dimensionering – nu med forbedringer
  24.10.14 Velfærd

  Uddannelsesministeren justerer nu den kritiserede dimensioneringsplan for de videregående uddannelser med bl.a. en længere indfasning. Det glæder FTF, at der nu bliver bedre tid til at tilpasse optaget og til at udvikle større udbud af kandidatuddannelser, der rammer behovene på arbejdsmarkedet.

 • FTF: Kommuner bør byde på egne opgaver
  23.10.14 Velfærd

  Hver anden opgave i udbud kan kommuner selv løse bedst og billigst. Derfor bør kommuner og offentlige myndigheder oftere byde selv, når de sender opgaver i udbud, mener FTF. Trods gode erfaringer, er det kun få kommuner, der giver et såkaldt kontrolbud, viser en ny analyse.

 • Ytringsfrihed vigtig for tillidsreform
  15.10.14 Ledelse

  Hvis vi for alvor skal høste gevinster af tillidsreformen i den offentlige sektor, skal offentligt ansatte kunne tale åbent om de vilkår, der skaber mistillid. Det mener Rasmus Willig, mangeårig forsker i ansattes ytringsfrihed. Vi har stillet ham fem spørgsmål om tillidsreform og ytringsfrihed.

 • Nyt kandidatloft risikerer at udelukke professionsbachelorer fra universiteterne
  14.10.14 Politik

  Regeringens plan om at skære tusindvis af kandidatpladser risikerer at holde professionsbachelorer ude fra universiteterne. Universiteternes egne bachelorer har nemlig et retskrav på at komme ind på kandidatdelen. Helt afgørende at universiteterne fremover afsætter pladser til andre end deres egne, mener FTF.

 • Boom i vold og trusler mod offentligt ansatte
  07.10.14 Velfærd

  I årets første seks måneder var der mere end 1.500 sager om vold og trusler mod offentligt ansatte, viser nye tal. Det er uacceptabelt, at vold og trusler mod offentligt ansatte er eksploderet, mener FTF, der vil styrke forebyggelsen af vold på jobbet.

 • 19 nye forslag: Gør gode uddannelser bedre
  23.09.14 Velfærd

  Danske Professionshøjskoler, FTF, LO, Danske Regioner og KL lancerer 19 forslag, der vil styrke professionsbacheloruddannelserne til fx lærer, pædagog, sygeplejerske, ergo- og fysioterapeut. Forslagene er sendt til regeringens Kvalitetsudvalg for videregående uddannelser.

 • Dansk barometer for offentlig innovation bliver verdens første
  15.09.14 Velfærd

  Måling af innovation er nu også på vej til den offentlige sektor – ligesom det længe har været kendt for den private sektor. Som en del af tillidsreformen er Center for Offentlig Innovation gået i gang med at udvikle et helt nyt landsdækkende innovationsbarometer, som ventes klar inden sommeren 2015.

 • Nyt stort forskningsprojekt skal lære ledere at motivere
  21.08.14 Ledelse

  Et forskerhold fra KORA og fem af landets universiteter skal via et storstilet videnskabeligt eksperiment måle effekterne af tre af de mest anerkendte ledelsesstrategier. 700 ledere fra grundskoler, banker, dagsinstitutioner, gymnasier og SKAT deltager i eksperimentet, der for alvor begynder på mandag.

 • Nye tal: Flere nyuddannede ender som arbejdsløse
  21.11.13 Velfærd

  Nye tal viser, at et stigende antal nyuddannede FTF’ere ikke kan få job. Hver tredje ledig FTF’er er i dag nyuddannet. Alligevel vil regeringen beskære jobrotation med cirka 280 mio. kr. på næste års finanslov. Helt uforståeligt, mener FTF.

 • Viden skal sikre anerkendelse af psykiske arbejdsskader
  16.10.13 Ledelse

  Mens flere anmelder fx stress, mobning og chikane som arbejdsskader, er det kun fem procent, som anerkendes som psykiske arbejdsskader. Forskning og viden skal bane vejen for, at psykiske arbejdsskader bliver anerkendt, mener FTF.

 • Overdreven kontrol koster milliarder
  09.09.13 Velfærd

  Den er stadig gal: Offentligt ansatte FTF’ere bruger til sammen ca. 60 mio. timer om året på at dokumentere deres arbejde, viser ny undersøgelse. Den offentlige sektor kan blive langt mere produktiv, hvis man skifter papirbøvl og kontrol ud med samarbejde og tillid til de ansatte, mener FTF.

 • Danmark mangler strategi for gode ideer
  24.04.13 Politik

  Forsker peger i nyt notat på, at Danmark kan sakke bagud i kampen om at få gode ideer. LO, OAO og FTF efterlyser klar politisk strategi.

 • FTF: Ledige skal have hurtig hjælp
  23.04.13 Velfærd

  Folk uden arbejde skal hjælpes meget hurtigere, end de bliver i dag. Det er opfordringen fra FTF til regeringen på et møde om nytænkning af det danske beskæftigelsessystem. Ledige skal fremover så hurtigt som muligt have en klar plan for vejen til et job. Sådan lyder opfordringen fra FTF til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S).

 • Arbejdsgiverne må bære ansvaret for den manglende undervisning
  03.04.13 Velfærd

  Igen og igen har Danmarks Lærerforening og LC forsøgt at imødekomme arbejdsgivernes krav, men viljen til en reel forhandling er der ikke.

 • Fyringsbølge har kostet på kvaliteten og arbejdsmiljøet
  25.02.13 Ledelse

  Fyringerne i den offentlige sektor har øget arbejdspresset og sænket kvaliteten, viser undersøgelse fra FTF. De omkostninger vil blive videreført, hvis den offentlige sektor skal skære så erhvervslivet kan få skattelettelser, advarer FTF’s formand. Holdt. Stop. Man kan ikke bare smertefrit flytte milliarder af kroner fra den offentlige sektor over til erhvervslivet. Det har sin pris at fortsætte sparekursen - både for borgerne og for de ca. 800.000 ansatte.

 • Offentligt ansatte kan sagtens ende i konflikt
  31.01.13 Ledelse

  På 40 år har der været otte konflikter ved forhandlingerne om nye overenskomster for offentligt ansatte. Regeringen har stoppet konflikterne fire gange og gør det sikkert igen, hvis der bliver konflikt i år, vurderer forsker.

 • Medarbejdere oplever mindst tillid fra politikere
  24.01.13 Politik

  Medarbejderne oplever stor tillid fra deres nærmeste ledere på arbejdspladsen. Men oplevelsen af tillid daler, jo længere ledelsesniveauet er fra hverdagen. Kontrol, silotænkning og mange regler er nogle af de største barrier for tillid mellem medarbejdere, ledere og politikere, lyder det fra tillidsrepræsentanterne i en ny undersøgelse.

 • God ledelse giver lavere sygefravær
  09.01.13 Ledelse

  Det er følelsesmæssigt hårdt at arbejde med mennesker. God ledelse kan gøre afgørende forskel på, om det ender med en sygemelding, viser ny rapport. FTF vil have ledere på tre dages kursus i arbejdsmiljø. Det kan være en hård omgang for det psykiske arbejdsmiljø at arbejde med mennesker.

 • Smal økonomisk ramme for overenskomstforhandlingerne
  12.12.12 Ledelse

  Der er forventninger om en smal økonomisk ramme ved OK13. Men helt indholdsløs bliver forhandlinger nu næppe. KL’s politiske forhandlingschef Michael Ziegler har i en pressemeddelelse udsendt forud for det første møde bl.a. udtalt: ”Lønudviklingen på det private arbejdsmarked er meget afdæmpet, og derfor vil den samlede økonomiske ramme for de offentlige forhandlinger være ganske smal.

 • Kommunale topfolk: Ringere service på vej
  11.12.12 Velfærd

  Den enorme fyringsbølge, hvor kommunerne på bare tre år har nedlagt over 30.000 stillinger, har ifølge KL ført til bedre kvalitet. Men kommunale topfolk har svært ved at få øje på det: Borgmestre og kommunaldirektører har de seneste fire år forudset serviceforringelser, viser tal fra FTF. I løbet af de seneste tre år er det lykkedes kommunernes forholdsvist diskret at nedlægge ikke mindre end 30.000 fuldtidsstillinger og dermed spare hele 11,5 milliarder kr.

 • Ny kommission skal tænke medarbejderne med
  21.03.12 Velfærd

  Regeringen har nedsat en Produktivitetskommission, der skal kulegrave den lave danske vækst i produktiviteten. Kommissionen bliver nødt til at tænke i helt nye baner og inddrage bredt, mener FTF.

 • FTF og LO ønsker ny undersøgelse af ledige i virksomhedsrettede tilbud
  20.02.12 Velfærd

  Arbejdsmarkedsstyrelsen har netop offentliggjort en undersøgelse af den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats. Rapporten tegner ikke et billede af virkeligheden ude på arbejdspladserne, fordi man hverken har spurgt de ledige eller medarbejderne, mener FTF og LO.

 • Sæt innovationen i system med nyt videncenter
  26.01.12 Politik

  Nye ideer, nye måder at gøre tingene på, nye partnerskaber, nye velfærdsløsninger. Hvis nogen skulle være i tvivl, så sker der lige nu masser af nytænkning i de offentlige institutioner. Det blev Velfærdens Innovationsdag 2012, som FTF var medarrangør af i sidste uge, et stærkt og levende bevis på.

Pressemeddelelser

 • FTF: Om ti år vil den offentlige sektor mangle 59.000 par hænder
  19.12.16 Politik

  Der bliver brug for ekstra 59.000 flere offentligt ansatte, hvis velfærden skal følge med befolkningstilvæksten og holde trit med samfundsudviklingen. Det viser en ny beregning fra FTF.

 • Center for Offentlig Innovation fortsætter
  22.06.16 Politik

  Regeringen og KL har aftalt at forlænge centeret for en ny periode i forbindelse med aftalen om den kommunale økonomi for 2017. FTF glæder sig over, at centeret kan fortsætte sit vigtige arbejde.

 • FTF: Finanslov skader både erhvervsliv og velfærd
  19.11.15 Velfærd

  Finanslovsaftalen skærer hårdt i uddannelse, forskning og arbejdsmiljø, og det skader både den offentlige og private sektor. Omprioriteringsbidrag i den offentlige sektor og nyt udgiftsloft i kommunerne frem til 2019 vil betyde mindre velfærd og færre velfærdsmedarbejdere, selvom en del af pengene tilbageføres til udvalgte områder i det offentlige. Der er råd til mere velfærd og offentligt forbrug, fastslår

 • FTF: Rigtig dagpengemodel med forkerte betalere
  22.10.15 Velfærd

  Aftalen om en ny dagpengemodel giver os et meget bedre system med op til tre års dagpenge og fleksibel genoptjening, men det er urimeligt, at de nyuddannede skal betale så stor del af prisen. Politikerne har ikke taget ansvar nok for de skader, de selv havde skabt i det gamle system, mener FTF’s formand.

 • Fælles a-kasse-indsats forenkler jobreformen
  29.06.15 Ledelse

  De fire a-kasser på FTF-området har slået sig sammen om at organisere de mange nye samtaler, som landets ca. mere end 100.000 forsikrede arbejdsløse skal have med både jobcentre og a-kasser som følge af beskæftigelsesreformen. Samarbejdet begrænser det logistikkaos og ressourcespild, som mange har frygtet.

 • FTF: Vi er klar til trepartsdrøftelser, men ærgerligt med smalhals til velfærd
  28.06.15 Velfærd

  Selvom det ny regeringsgrundlag hedder "Sammen for fremtiden", er der i realiteten tale om en nedprioritering af fællesskabet, når man lægger op til samlet smalhals i den offentlige sektor for at få råd til skattelettelser, mener LO og FTF

 • Dårligt arbejdsmiljø koster samfundet over 60 mia. om året
  04.06.15 Politik

  60-80 mia. kr. – eller mindst halvanden Storebæltsbro i nutidskroner. Hvert år. Så meget koster dårligt arbejdsmiljø samfundet. Det anslår FTF og LO på baggrund af tal fra EU-kommissionen. Politikerne må forholde sig til det store beløb i valgkampen, mener de to hovedorganisationer.

 • FTF og LO: Styrk offentlig-privat samarbejde med viden og rådgivning
  27.04.15

  Danmark kan udvikle den offentlige sektor og skabe flere private job ved at oprette en national enhed med viden og rådgivning om offentlig-privat samarbejde, som FTF og LO nu foreslår. Der er bred opbakning til forslaget fra bl.a Dansk Erhverv, OECD og private investorer.

 • Her er LO og FTF’s 22 forslag til politikerne
  27.04.15 Politik

  LO og FTF offentligør for første gang samtlige 22 forslag, som ligger til grund for den fælles kampagne ’Sammen skaber vi værdi’.

 • Jobrettet uddannelse kan hjælpe flere i arbejde
  24.04.15 Politik

  Arbejdsløse med en kort og mellemlang videregående uddannelse har samme risiko som faglærte og ufaglærte for at blive ramt af langtidsarbejdsløshed. Derfor foreslår LO og FTF, at ordningen med jobrettet uddannelse udbredes til en større gruppe af arbejdsløse.

 • LO og FTF: Lad os udvikle den offentlige sektor i et styrket partnerskab
  23.04.15 Velfærd

  Regeringen har i dag fremlagt pejlemærker for fremtidens offentlige sektor. LO og FTF er enige i, at den offentlige sektor kan gøres bedre i et tæt partnerskab med bl.a. fagbevægelsen.

 • LO og FTF foreslår investeringer i job og vækst
  14.04.15 Politik

  LO og FTF foreslår den kommende regering at lægge ud med en jobrettet investeringsplan. Planen skal, inden for den økonomiske ramme, skabe nye job via fx renovering af bygninger og boliger, så de bliver mere energivenlige, der skal investeres i offentlig transport, og landzoneloven skal lempes, foreslår LO og FTF blandt andet.

 • LO-FTF går til valg med lønmodtagernes dagsorden
  13.04.15 Politik

  Ingen ved hvornår Statsminister Helle Thorning-Schmidt trykker på valgknappen, men to ting er sikkert: Valget nærmer sig, og LO og FTF er klar med en storstilet kampagneindsats og 22 politiske forslag til politikerne. De to hovedorganisationer har slået kræfterne sammen for at øge den politiske indflydelse til lønmodtagerne.

 • Danmark blandt de dårligste til at bryde social arv i uddannelse
  10.09.14 Velfærd

  Danmark ligger i den dårligste tredjedel af OECD-lande, når det gælder andelen af unge, der får en højere uddannelse end deres forældre. Der skal sættes ind allerede i børnehaver og folkeskoler, for dér bliver uligheden grundlagt, mener FTF’s formand.

 • FTF og LO går sammen om partipolitisk uafhængige valgkrav
  09.09.14 Politik

  Et helt nyt skridt hen imod et tættere samarbejde mellem FTF og LO er blevet aftalt her til morgen: De to organisationer har aftalt en fælles partipolitisk uafhængig kampagne op til det kommende folketingsvalg

 • Fortsat store besparelser i kommunerne
  29.10.13 Politik

  Igen udsigt til omfattende besparelser: Kommunerne sparer i gennemsnit omtrent lige så meget på næste års budgetter som i år – daginstitutioner og ældrepleje rammes hårdest. Det viser en fælles opgørelse fra FTF og OAO.

 • Medarbejdere og ledere skal lære af hinanden
  25.10.13 Ledelse

  FTF og de andre parter på det offentlige arbejdsmarked har i dag aftalt med regeringen at oprette et Center for Offentlig Innovation. Her skal medarbejdere og ledere i den offentlige sektor få nye muligheder for at lære af hinanden og udvikle nye arbejdsmetoder.

 • Ansattes ytringsfrihed skal beskyttes bedre
  25.10.13 Politik

  Regeringen nedsætter et udvalg, der skal undersøge offentligt ansattes ytringsfrihed. Rigtig godt, mener FTF, for behovet er der: 40 procent frygter ballade på jobbet, hvis de åbner munden.

 • EU vil sætte 5 sociale mål
  03.10.13 Politik

  Efter langvarigt pres fra den europæiske fagbevægelse har Kommissionen i dag lanceret sit bud på en såkaldt "social dimension" i EU. Tanken er at indføre sociale fem nye indikatorer, som skal måle de sociale problemer i de enkelte medlemslande og bruges til at forebygge sociale problemer.

 • OPP skal bruges med omtanke
  17.09.13 Politik

  Fagbevægelsen ser muligheder i OPP, men efterlyser mere solid viden - erfaringerne er få og blandede, viser ny analyse.

 • Lov om whistleblowere er en god begyndelse
  13.09.13 Ledelse

  Det er en god nyhed, at Radikale nu er klar til at beskytte whistleblowere. FTF-tal viser, at 40 pct. af offentligt ansatte er bange for at miste jobbet, hvis de åbner munden. Derfor skal de også beskyttes bedre i ansættelsen, mener FTF.

 • Mere tillid, mindre kontrol
  09.09.13 Velfærd

  FTF er meget enig, når Produktivitetskommissionen i dag anbefaler, at offentligt ansatte skal bruge mindre tid på at dokumentere arbejdsprocesser og vises mere tillid til deres faglige skøn.

 • OK13: Opbakning til lærerne
  05.03.13 Ledelse

  De øvrige faglige organisationer sender stærkt signal om opbakning til lærerne. Helt usædvanligt valgte KTO’s repræsentantskab at udskyde deres stillingtagen til KTO-forliget indtil der optages reelle forhandlinger på undervisningsområdet. Arbejdsgiverne kritiseres for ikke at have ført reelle forhandlinger.

 • Kontanthjælpsreform: Godt med uddannelse
  25.02.13 Velfærd

  Regeringen vil flytte alle uddannelsesparate ledige under 30 år ud af kontanthjælpssystemet og pålægge dem at tage en uddannelse. Det er en god idé, mener FTF.

 • FTF: Stadig brug for nye dagpengeregler
  30.12.12 Politik

  Om få dage mister tusinder af ledige retten til dagpenge. En ny uddannelsesordning giver dem rent økonomisk en stakket frist frem til sommer, men lappeløsninger er ikke nok. Der er stadig brug for at ændre på dagpengereglerne, mener hovedorganisationen FTF.

 • Ny finanslovsaftale mod social dumping rammer plet
  08.11.12 Velfærd

  Regeringens finanslovsaftale om initiativer mod social dumping skærper kædeansvaret. Nu skal virksomheder selv fx sikre, at udenlandske rengøringsvirksomheder er tilmeldt Registret for Udenlandske Tjenesteydelser. Aftalen indebærer også øget skattekontrol og samarbejde på europæisk plan.

 • Frivillige har også behov for ledelse
  12.09.12 Infrastruktur

  Det er en myte, at frivillig arbejdskraft er frie fugle, som styrer sig selv. Frivillige har også behov for ledelse, fastslår en ny rapport. Og lederne har behov for retningslinjer for samarbejdet, mener FTF.

 • FTF: Rigtigt at satse stort på uddannelse i 2020-plan
  08.05.12 Velfærd

  Regeringen afsætter to mia. kr. til videregående uddannelser. Det er helt nødvendigt for at sikre Danmarks langsigtede vækst, mener FTF. Men der må indbygges plads i planen til senere at lempe på den kartoffelkur for det offentlige, som skal skaffe penge her og nu, siger FTF’s formand.

 • Det betyder en fleksjobreform for FTF’erne
  02.03.12 Velfærd

  Regeringen har lagt op til en reform af fleksjobordningen. Det vil også få betydning for en lang række FTF’ere. Et nyt notat viser, hvad en reform vil betyde for den enkelte. Om kort tid vil der efter alt at dømme være nye regler for fleksjob og løntilskud. De nye regler vil også betyde noget for de 450.000 privat og offentligt ansatte, som FTF repræsenterer.

 • Tre nattevagter i træk er for farligt
  22.02.12 Velfærd

  Arbejdstilsynet bør stramme op på sine anbefalinger: Ansatte bør højst have to nattevagter i træk. Det mener FTF på baggrund af nye anbefalinger fra et hold eksperter. I dag anbefaler Arbejdstilsynet højst tre natskift i træk for medarbejdere med skifteholdsarbejde, fordi natarbejde er meget belastende for kroppen, bl.a. øger det risikoen for brystkræft.

 • Minister dropper forringelse af lediges uddannelse
  08.02.12 Velfærd

  De tre hovedorganisationer AC, FTF og LO glæder sig over, at ledige stadig kan komme på fagspecifikke kurser. Regeringen ville ellers - i lighed med den forrige regering - afskaffe muligheden, men har endelig ombestemt sig. Det er godt nyt for ledige med en videregående uddannelse, der derfor stadig har ret til at anvende fagspecifikke kurser som led i selvvalgt uddannelse.

 • Flere og flere syge mister sygedagpenge
  04.10.11 Velfærd

  9.000 personer mistede dagpenge sidste år pga. langtidssygefravær - en stigning på næsten 35 procent på fem år. En del af dem ryger helt ud af offentlig forsørgelse. Positivt at regeringen nu fjerner varighedsbegrænsningen, mener FTF.  

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner