FTF: Kommuners fejlafgørelser svækker udsatte borgeres retssikkerhed

Når kommuner beslutter at foretage fradrag i borgeres kontanthjælp eller på anden måde sanktionere borgere, overholder kommunerne i halvdelen af tilfældene ikke retsgrundlaget. Det viser en ny praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen.

Kommunerne har pligt til at vejlede borgere om de økonomiske konsekvenser af at udeblive fra tilbud eller samtaler i kommunen. Hvis fx en kontanthjælpsmodtager udebliver fra et møde, kan kommunen sanktionere borgeren ved at trække vedkommende i kontanthjælp. Ankestyrelsen har undersøgt 99 sager om sanktion af borgere i 10 kommuner, og undersøgelsen viser, at der i halvdelen af tilfældene har været fejl i det grundlag, beslutningen er taget på.
 
 
Det er en alt for stor fejlprocent, mener formand for FTF, Bente Sorgenfrey.
 
”Vi skal huske, at sanktionerne rammer de udsatte borgeres forsørgelsesgrundlag, der i forvejen er lavt, når man er på kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Samtidig rammer sanktionerne også de borgere, der har en række andre problemer end ledighed. Det kan være psykiske problemer eller andre helbredsproblemer. Undersøgelsen viser en alt for svag retssikkerhed for vores mest udsatte borgere, der sjældent selv har ressourcer til at klage over kommunernes afgørelser. Og det kan vi ikke være bekendt”, siger hun.
 
Fejlene i kommunernes afgørelser handler om sager, hvor der ikke har været tilstrækkelig dokumentation for, at borgeren er vejledt korrekt, hvor partshøringen har været utilstrækkelig, eller der har manglet dokumentation for udeblivelse fra tilbudsstedets side.
 
Undersøgelsen omfatter et mindre antal sager fra de deltagende kommuner og kan derfor kun betragtes som en stikprøve. Men den giver en indikator på, at kommunernes afgørelser om sanktioner ikke er godt nok dokumenteret og underbygget, så de sikrer en rimelig retssikkerhed for borgere, der ellers mister en del af deres forsørgelsesgrundlag.
 
 
På det grundlag opfordrer Bente Sorgenfrey beskæftigelsesministeren til at få gennemført en undersøgelse af, hvorfor der er så stor fejlprocent i kommunernes afgørelser om sanktioner over for borgerne. Er det et alt for stort sagspres i kommunerne, mangler der opkvalificering af sagsbehandlere, eller er regelgrundlaget for afgivelse af sanktioner ikke klart nok præciseret i loven?
 
”Det er vigtigt at finde ud af, hvorfor der sker så mange fejl. Først når vi ved det, kan der skrues på de nødvendige håndtag, der reducerer fejlafgørelser i kommunerne”, siger Bente Sorgenfrey.
 
Emneord: Ankestyrelsen, Bente Sorgenfrey, FTF, Økonomiske sanktioner, Kontanthjælp
FTF på DenOffentlige.dk FTF er 450.000 danskere...
Aktivitet: Artikler: 86 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 02.09.15 Peter Hansen
  Sludder

  Ref http://www.k10.dk/showpost.php?p=330652&postcount=103

  Kommunerne har truffet den rigtige afgørelse i cirka halvdelen af sagerne om sanktioner over for uddannelses- eller kontanthjælpsmodtagere, der ikke møder op til et tilbud fra kommunen. Det viser Ankestyrelsens praksisundersøgelse af 99 sager.

  PH.: Bemærk her som sædvanlig Ankestyrelsens måde på en ekstrem positiv måde at beskrive ulovligheder på:

  "Kommunerne har truffet den rigtige afgørelse i cirka halvdelen af sagerne om sanktioner"

  Sludder Ankestyrelse...

  Det hedder:

  "Kommunerne har desværre i halvdelen, 50%, af afgørelserne brudt lovgivningen, som vi mener er uacceptable og er kommet med nogle anbefalinger"

  Det er hvad sagen drejer sig om og ikke dette sædvanlige pynteri med ord.

  Tiden må være inde til at der skal være en konsekvens for ulovlighederne i det offentlige, nøjagtig, som vi andre i samfundet bliver udsat for

  MVH Peter Hansen

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også