Efter ISS opsagde kontrakt: Aftale på plads om rengøringen

Ledelse

07/7/16 5:58

Nick Allentoft

ISS og Halsnæs Kommune er blevet enige om en aftale, som indebærer, at Halsnæs Kommune hjemtager rengøringen fra 1. september 2016.

Aftalen er indgået som følge af, at ISS ved udgangen af maj måned opsagde rengøringskontrakten med Halsnæs Kommune.

Kontrakten har et opsigelsesvarsel på 10 måneder, men med denne aftale sker overdragelsen nu på et tidligere tidspunkt.Det sker ikke mindst for at sikre en hurtig afklaring af fremtiden for medarbejderne, der skal tilbage til at være ansat i Halsnæs Kommune.

LÆS OGSÅ: ISS opsiger aftale om rengøring

Af denne grund er begge parter i forbindelse med opsigelsen enige om, at afviklingen af samarbejdet skal forløbe så smidigt som muligt.

Med aftalen kompenserer ISS Halsnæs Kommune for at overtage rengøringen, før opsigelsesvarslet er udløbet. Kompensationen består i, at kommunen overtager redskaber og udstyr, som ISS har indkøbt til opgaven, sådan at medarbejderne kan blive ved med at anvende de samme redskaber. Derudover modtager kommunen et kontantbeløb. Den samlede værdi af aftalen er godt 2 mio. kr.

Borgmester Steen Hasselriis er tilfreds med aftalen:”Med aftalen kan vi nu se fremad og planlægge en så god hjemtagelse af rengøringen, som det overhovedet er muligt. Jeg er tilfreds med den aftale, vi er blevet enige om, selvom jeg helst havde været hele sagen foruden. Samtidig vil jeg gerne benytte lejligheden til at byde velkommen til de medarbejdere, vi skal have tilbage. Vi ser meget frem til samarbejdet.”

Divisionsdirektør i ISS Henrik Bjerke siger: ”Vi har indgået aftalen, fordi det skaber en mere tryg situation for medarbejderne. Nu skal vi så sikre, at selve overleveringen bliver så smidig som mulig for dem – det gør vi blandt andet ved, at de med aftalen kan blive ved med at bruge de samme arbejdsredskaber, som de er uddannet og trænet i at anvende. Det ligger mig desuden meget på sinde at sige tak til de dygtige kolleger, som har ydet en stor indsats i den tid, de har været ansat i ISS.”

Med aftalen er parterne også enige om, at alle mellemværender mellem dem er afsluttet.

 

FAKTA: Her er aftalen

Aftale om ophør af levering af rengøringsservice Halsnæs Kommune og ISS Facility Service A/S (ISS) indgik pr. 1. august 2015 en aftale om levering af rengøringsservice (herefter Aftalen), som ISS har opsagt til ophør den 31. marts 2017.   Halsnæs Kommune og ISS er med nærværende aftale enige om, at Aftalen og dermed ISS’ leverance ophører allerede pr. 31. august 2016 på følgende betingelser:   * Den hidtidige leverance under aftalen vil efter den 31. august 2016 blive varetaget af Halsnæs Kommune. Halsnæs Kommune overtager dermed de medarbejdere, der er beskæftiget med levering under Aftalen, og som har krav på virksomhedsoverdragelse jf. virksomhedsoverdragelsesloven.   * Som kompensation for det tidligere ophør betaler ISS DKK 2.050.000 til Halsnæs Kommune. Dette beløb betales dels ved: o At kommunen overtager alt udstyr fra ISS, som er blevet brugt til at løse rengøringsopgaven i Halsnæs Kommune, dvs. alt udstyr såsom maskiner, vogne, mopper, klude mm. Dette overtages til bogført værdi på DKK 1.750.000, hvor indkøbsværdien af udstyret udgør DKK 2.900.000. (2015 priser). o Og dels ved en kontant betaling på DKK 300.000.   * Tiltrædelse af nærværende skrivelse er til fuld og endelig afgørelse for samtlige krav Halsnæs Kommune måtte have og måtte få mod ISS under Aftalen herunder enhver form for bod og bøder.   Det bemærkes for god ordens skyld, at ISS, i overensstemmelse med Aftalen, fortsat er forpligtet til at holde alle omkostninger i forhold til almindeligt arbejdsgiveransvar i perioden frem til 1. september 2016, herunder ferieforpligtelser og øvrige arbejdsgiverforpligtelser der vedrører arbejde udført frem til dette tidspunkt, og er i øvrigt forpligtet til at opfylde §44 i Aftalen.  

Annonce