Større åbenhed i Halsnæs Kommune

Velfærd

19/02/2014 10:00

Freja Eriksen

Lyttemøder mellem borger og borgmester eller udvalgsformænd skal skabe større åbenhed i Halsnæs Kommune.

Byrådet ønsker større åbenhed og giver nu borgerne mulighed at komme til at tale direkte med borgmesteren eller en udvalgsformand – populært sagt får borgmester og de fem udvalgsformænd månedlige ”lyttemøder”.

Her vil kommunens borgere kunne komme og fortælle om deres ideer, udfordringer eller problemer og drøfte disse med enten borgmesteren eller en relevant udvalgsformand. Konkret vil borgerne kunne komme til at møde og tale med:

  • Borgmester og formand for Økonomiudvalget – Steen Hasselriis
  • Formand for Udvalget for Miljø og Teknik – Walther G. Christophersen
  • Formand for Udvalget for Skole, Familie og Børn – Hanne Kjær Knudsen
  • Formand for Udvalget for Sundhed og Kultur – Annette Westh
  • Formand for Udvalget for Vækst og Erhverv – Helge Friis
  • Formand for Udvalget for Ældre og Handicappede – Ole S. Nielsen

”Jeg er glad for at have fået byrådets opbakning til at prøve min ide med lyttermøder af. Min ambition er, at borgerne skal kunne komme i dialog med os politikere på en nem måde. Det handler om større åbenhed til gavn for borgerne”, siger borgmester Steen Hasselriis.

I praksis skal borgeren blot møde op på rådhuset i Frederiksværk – uden at aftale en tid først. Borgeren henvender sig i Borgerservice i Informationen og fortæller, hvilken udvalgsformand borgeren ønsker at tale med. Borgerne vil komme til efter princippet – først til mølle. Der vil derfor kunne være ventetid. Borgerne vil kunne forvente, at deres møde vil vare 10 minutter, højst 15 minutter.

Tanken er, at borgeren fremlægger sin sag over for den relevante udvalgsformand eller borgmesteren, hvis primære rolle er at lytte til borgeren. Der vil ikke kunne ske sagsbehandling på mødet, og svar på borgerens spørgsmål, ideer eller synspunkter kan borgeren først forvente at få efter lyttemødet.

Steen Hasselriis siger: ”Borgerne må ikke forvente at få konkrete svar på sager på mødet. Pointen er, at vi lytter til borgeren og efterfølgende ser, om og i givet fald hvad kommunen kan gøre.”

I forbindelse med møderne vil enten en af kommunens områdechefer eller direktører være til stede sammen med udvalgsformanden eller borgmesteren.

Foreløbig er der planlagt lyttemøder en gang om måneden i et halvt år, hvorefter ordningen evalueres.

Datoerne vil være at finde på kommunens hjemmeside halsnaes.dk – under Indflydelse og Politik – Byråd og udvalg – mødekalender.

Mest Læste

Annonce