Nu går 100 procent energilandsby i gang

Bæredygtighed

03/09/2013 13:59

Freja Eriksen

Den Lokale Aktionsgruppe, LAG Ringkøbing-Skjern og Scanenergi Elsalg har mandag 2. september indgået en samarbejdsaftale om projektet 100 procent energilandsby.

- Et af målene med 100 procent energilandsby er, som navnet antyder, at landsbyerne ved udgangen af 2016 er 100 procent selvforsynende med vedvarende energi, fortæller projektleder, Henrik Hauge.

Det skal ske ved på den ene side at reducere landsbyens samlede energiforbrug med 30-50 procent inden udgangen af 2014. På den anden side at igangsætte produktion af vedvarende energi, der samlet svarer til det resterende energiforbrug. Den vedvarende energi kan produceres på enten individuelle anlæg eller på fællesanlæg.

Projektet stiller gratis en såkaldt energiberegner og konsulenthjælp til rådighed. 80 procent af enfamiliehusene i de to landsbyer får besøg af konsulenter, der viser husejerne, hvordan de med energiberegneren udregner deres aktuelle energiforbrug og mulige besparelse ved en energirenovering.

Konsulenterne vil rådgive om, hvorvidt det kan betale sig at energirenovere sit hus og i hvilket omfang. 155 boligejere i energilandsbyerne skal ifølge samarbejdsaftalen gennemføre energirenovering inden 31. marts 2015.

Ifølge samarbejdsaftalen skal Scanenergi Elsalg projektere mindst to mikroanlæg til kollektiv forsyning i hver af de to landsbyer. Ved mikroanlæg forstås et anlæg, hvor flere energiforbrugere går sammen om ét produktionsanlæg til vedvarende energi. Det kan være alt fra blot to husejere, der går sammen om en varmepumpe, til måske 100 husejere der i fællesskab opretter et solvarmeanlæg.

- Vi håber, at det bliver så god en forretning, at energirenoveringen og oprettelsen af mikroanlæg vil sprede sig til andre landsbyer, siger Henrik Hauge.

Projektet ejes af LAG Ringkøbing-Skjern og støttes af Ringkøbing-Skjern Kommune, idet projektet ligger i tråd med kommunens energistrategi, Energi2020 og kommunens projekt om at energirenovere 1000 enfamiliehuse i 2014.

Mest Læste

Annonce