11 hovedstadskommuner: Sådan bliver vi mere attraktive sammen med København

Infrastruktur

03/12/18 4:07

Nick Allentoft

Borgmestrene fra 11 kommuner omkring København har lanceret et fælles udspil for, hvordan det kan blive mere attraktivt at investere, arbejde og bo i Danmarks hovedstad i fremtiden.

Kommunerne i omegnen af København er nøglen til at løse de kommende års udfordringer i hovedstadsområdet. Det er hovedbudskabet fra de 11 borgmestre, der er gået sammen på tværs af politiske skel, for at lave et fælles indspark til regeringens kommende strategi for hovedstadsområdet.

”Der har hidtil været en meget unuanceret debat om, hvorvidt det er København eller provinsen, der skal prioriteres med investeringer og arbejdspladser. Regeringens strategi for hovedstaden er en kærkommen lejlighed til at gøre op med det. Hvis vi skal have en stærk og velfungerende hovedstad i fremtiden, må den tænkes større end kun Københavns Kommune”, siger Steen Christiansen (A), der er borgmester i Albertslund Kommune.

Regionerne har deres egen sektion

Regionerne spiller en central rolle for hele sundhedsområdet. Derfor samler vi alle historier om og fra regionerne og sundhedsområdet på en selvstændig sektion lige her.

Der er for de kommende 15 år planlagt byudvikling i omegnskommunerne, der giver plads til ca. 70.000 flere indbyggere. Til sammenligning får Lynetteholmen, der er planlagt til at stå færdig om mere end 50 år, ca. 35.000 indbyggere – altså det halve.

”Hovedstadens udfordringer med at skaffe nye boliger kan ikke løses alene inde i København. Det store potentiale i de kommende år er i omegnskommunerne. Når det kommer til arbejdspladser og flere boliger, bliver det nødt til at være mere konkret end en ø, der ligger mere end 50 år ude i fremtiden”, siger Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler (C).

Hovedstadsområdet er ét sammenhængende marked for bolig og beskæftigelse. 3 ud af 4 trafikanter i omegnen pendler dagligt ind og ud af kommunerne. Der er udsigt til, at den trafik sander fuldstændig til i de kommende år.

”Det er altafgørende, at der kommer mere sammenhængende trafikløsninger, og at der bliver investeret i udbygning af infrastrukturen – det gælder ikke mindst den offentlige transport i omegnen af København. Der er et stort potentiale for at styrke udviklingen og værdien af væksten for hovedstadsområdet, hvis regeringen satser på de rette strategiske initiativer og investeringer”, siger John Engelhardt, der er borgmester i Glostrup Kommune.

Fakta om udspillet

  • Udspillet er et resultat af et tværpolitisk samarbejde mellem 11 kommuner i omegnen af København.
  • De 11 borgmestre bag udspillet er: Steen Christiansen (A) fra Albertslund, Jesper Würtzen (A) fra Ballerup, Kent Max Magelund fra Brøndby (A), Trine Græse (A) fra Gladsaxe, John Engelhardt (V) fra Glostrup, Thomas Gyldal Petersen (A) fra Herlev, Helle Adelborg (A) fra Hvidovre, Michael Ziegler (C) fra Høje-Taastrup, Ole Bjørstorp (A) fra Ishøj, Erik Nielsen (A) fra Rødovre og Henrik Rasmussen (C) fra Vallensbæk.
  • Udspillet er sendt til erhvervs- og vækstministeren som indspark til regeringens kommende udspil om hovedstaden i år 2030 (https://www.regeringen.dk/publikationer-og-aftaletekster/kommissorium-for-udspil-om-hovedstaden-2030/).

 

Fakta om omegnskommunerne

  • Der bor i dag 420.000 borgere i de 11 omegnskommuner, og der er 270.000 arbejdspladser.
  • For de kommende 15 år er der planlagt byudvikling i omegnskommunerne, der giver plads til ca. 70.000 flere indbyggere.
  • Der er plads til at udvikle nye erhvervsområder, som kan skabe titusindvis af arbejdspladser. Alene langs den kommende letbane i Ring 3, ved Kildedal Station og Avedøre Holme II planlægges der for etablering af 52.000 nye arbejdspladser.