Sådan skal ældremilliarden blive til 14,6 mio. kr. i Roskilde: Værdighedspolitik på vej

Velfærd

19/01/2016 16:01

Nick Allentoft

Roskilde Kommune skal have vedtaget og offentliggjort en værdighedspolitik på ældreområdet i løbet af første halvår 2016 for at få del i Folketingets ældremilliard

Livskvalitet, selvbestemmelse og en værdig død er tre af de elementer, som skal indgå i den værdighedspolitik, alle kommuner skal formulere og vedtage i løbet af det første halve år af 2016. Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde skrev kort før jul til kommunerne for at orientere dem om, at der nu er fremsat et lovforslag. Og det fremgår, at politikken og en plan for dens gennemførelse er en forudsætning for at få del i den ekstra milliard, der er afsat til ældreområdet i finansloven.

For Roskilde Kommune vil det betyde 14,6 mio. kr.  Det er penge, som skal lægges oven i det vedtagne budget for ældreområdet i 2016.

-  Det er vores politiske mål, at borgerne oplever kontinuitet, værdighed og respekt, når de modtager hjælp fra hjemmeplejen. Det er i det lys, jeg ser arbejdet med værdighedspolitikken. Og vi vil nu invitere Ældrerådet til en dialog om, hvad det er den skal indeholde, siger Morten Gjerskov, der er formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Da værdighedspolitikken skal være vedtaget inden sommerferien, opereres der med en tidsplan, hvor et udkast kan sendes i høring, så det kan nå at blive behandlet på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde i marts. Herfra skal det sendes videre til behandling i byrådet.

Flere friske ældre udsætter forebyggende hjemmebesøg

De forebyggende hjemmebesøg, som kommunerne ifølge loven skal tilbyde årligt til alle borgere, der er fyldt 75 år, udskydes nu til 80 års alderen. Det skyldes, at mange ældre er så friske, når de fylder 75 år, at der ikke er behov for møderne.

Til gengæld er der yngre, udsatte ældre i særlige risikogrupper, som kan have gavn af tilbuddet.

Folketinget har derfor fra 1. januar ændret lov om social service, så aldersgrænsen for de årlige forebyggende hjemmebesøg forhøjes fra 75 år til 80 år. Borgere på 75 år vil fortsat blive tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, hvor det afklares, om de har behov for yderligere besøg, inden de fylder 80 år.

Herudover får borgere i alderen fra 65 til 79 år, som er i en vanskelig livssituation, og som er i særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer, tilbud om målrettede forebyggende hjemmebesøg.

De forebyggende hjemmebesøg tilbyder råd og vejledning om sundhed og forebyggelse samt informerer om aktiviteter og muligheder i lokalområdet.

- Jeg synes det er den rigtige vej, at vi målretter tilbuddene til dem, der har mest brug for dem. Det gør vi nu med de forebyggende hjemmebesøg. Vi har gode erfaringer med at bruge besøgene til at forebygge ensomhed blandt ældre borgere, og nu udvider vi dem til flere målgrupper, fx borgere, der for nylig har mistet deres ægtefælle, siger Morten Gjerskov, der er formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.   

Andre i alderen 65-79 år, der vil få tilbudt forebyggende hjemmebesøg, er ægtefæller/partnere til alvorligt syge og til nyindflyttede på plejecentre, borgere, der kommer fra sygehus til genoptræning eller kommer hjem efter de har været i kommunal døgnrehabilitering.

 

Hjemmelavet mad på Sct. Jørgensbjerg Plejecenter

Sct. Jørgensbjerg bliver det næste plejecenter, hvor duften af hjemmelavet mad snart vil brede sig. Sundheds- og Omsorgsudvalget har netop afsat 600.000 kr. fra Udviklingspuljen til at klargøre køkkenet.

Flere undersøgelser viser, at måltiderne har betydning for beboernes livskvalitet på plejecentre. Mange beboere på plejecentre oplever, at de mister appetitten. Det kan fx skyldes følgerne af et sygdomsforløb, bivirkninger ved medicin, at man bevæger sig mindre, ensomhed eller tandproblemer.

- Mange ældre borgere spiser for lidt. Vi skal have dem til at spise noget mere, så de får mere energi, og det kan vi hjælpe med til, hvis der dufter af mad før man skal spise. Derfor sætter vi nu penge af til, at maden kan laves lokalt på endnu et plejecenter, siger Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget. 

 

Mest Læste

Annonce