Hensigtsmæssig budgettildeling til skolerne?

Ledelse

14/03/2013 12:40

BDO Kommunernes Revision

Mange kommuner er udfordret af, at der anvendes budgetmodeller på skoleområdet præget af mange års ad-hoc-tilpasninger med deraf følgende kompleksitet og manglende gennemskuelighed. Mange budgetmodeller har indlejret uhensigtsmæssige incitamenter og/eller fordelingsmekanismer, der skaber udfordringer for skoleledelsernes muligheder for langsigtet økonomisk planlægning. BDO anbefaler derfor, at man i kommunerne arbejder med tildelingsmodeller præget af:

Gennemskuelighed
Den decentralt forankrede skoleledelse opnår større ejerskab i forhold til skolens økonomi, når forståelsen af budgettets sammensætning er lettilgængelig og nem at kommunikere videre til eksempelvis lærere og skolebestyrelse.

Sunde incitamenter
Det er af afgørende betydning, at incitamenter i nuværende og eventuelt nye tildelingsmodeller drøftes åbent, og at kommunernes tildelingsmodeller er præget af sunde incitamenter, hvor kassetænkning eller manglende optimering af eksempelvis klasseantal ikke ’belønnes’.

Forbedrede muligheder for langsigtet økonomisk planlægning
Langsigtet økonomisk planlægning på skoleniveau hjælpes på vej af gennemskuelige og simple tildelingsmodeller. Når fordelingsmekanismerne i en tildelingsmodel er få, enkle og opleves som retfærdige, har skoleledelserne forudsætningerne for at planlægge i en flerårig tidshorisont.

Understøttelse af inklusion
En tildelingsmodel kan, hvis den er hensigtsmæssigt opbygget, være en understøttende faktor for det lokale arbejde med inklusion i folkeskolen.

Temadag om optimering af budgettildeling på skoleområdet

BDO udbyder i maj måned en temadag med fokus på at sikre en hensigtsmæssig budgettildeling på skoleområdet.
På temadagen ser vi blandt andet på følgende emner:

  • De nyeste tendenser inden for budgettildeling og hvorfor det er vigtigt at have styr på budgettildelingen
  • Fordele og ulemper ved forskellige budgetrelaterede fordelingsmekanismer
  • Håndtering af konkrete problemstillinger – eksempelvis inklusion og/eller faldende elevtal – i budgettildelingen
  • Tildelingsmodeller med fokus på gennemskuelighed, sunde incitamenter og muligheder for langsigtet økonomisk planlægning. Hvad ser BDO, der virker?

Læs mere om temadagen her, hvor du også har mulighed for at tilmelde dig.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte:
Manager, Rasmus Duus
Telefon 2429 5016
Mail: [email protected]

 

Mest Læste

Annonce