KVUC

KVUC

Vognmagergade 8, 1120 København K

Telefon: 82326600 Website: www.kvuc.dk E-mail:

KVUC er Københavns Voksenuddannelsescenter, som er en selvejende institution under staten.

KVUC tilbyder undervisning inden for følgende uddannelsesområder:
 • Almen Voksenuddannelse – avu
 • Højere Forberedelseseksamen – hf
 • Gymnasial Supplering - gs
 • Forberedende Voksenuddannelse - fvu
KVUC tilbyder også ordblindeundervisning – obu.
 
 

Blogs

Artikler

 • Ordblinde på videregående uddannelser får støtte
  27.06.19 Uddannelse

  Undersøgelser viser, at ordblinde unge oplever succes, hvis de får den rette støtte. Fra august 2019 kan KVUC tilbyde ordblinde på de videregående uddannelser i hovedstaden individuelle pakker med tests, udredning, støttetimer og IT-hjælpemidler.

 • Tre gode råd til ny FGU i København
  09.05.19 Uddannelse

  Insister på at udvikle en ny fælles kultur. Et nyt tredje, hvor I tager det bedste fra de miljøer, som bliver samlet i de nye FGU'er. Sådan lød et af KVUC’s rektors tre gode råd til den nye FGU-institution i København ved en konference den 8. maj.

 • #brydtabuet: Vi skal da hjælpe vores sårbare unge – skal vi ikke?
  03.05.19 Velfærd

  På KVUC arbejder vi målrettet med at uddanne sårbare unge. Fx viser undersøgelser, at over 60% af unge med autisme aldrig får en uddannelse. På HF Inklusion har vi gode resultater med målgruppen, og vi får hvert år flere ansøgere, end vi kan optage.

 • Fravær og mennesker er ikke matematiske formler
  24.03.19 Uddannelse

  Undervisningsministeriet har offentliggjort fraværstal for gymnasier og VUC. Fraværet skal ned, og VUC tager initiativer. Der er flere årsager til fravær, og forskellige aktører skal samles, hvis fraværet skal ned, skriver syv rektorer i debatindlæg.

 • Hvem er kursisterne på VUC egentlig?
  18.03.19 Uddannelse

  Forbavsende få er klar over, hvem der får deres grundskole og HF i en voksen alder på landets VUC'er. Fakta er bl.a., at halvdelen har børn. Det viser nye tal rundsendt i forbindelse med høringen om VUC på Christiansborg den 13. marts.

 • Elevformand til ny VUC-rektor: Husk os - her bliver vi mødt med respekt
  20.10.18 Uddannelse

  Da Anita Lindquist Henriksen tiltrådte som ny rektor på KVUC opfordrede formanden for kursistrådet hende til altid at huske kursisterne. Rektor pointerede, at "vi skal være bedre til at synliggøre den værdi vi tilfører borgere og samfund".

 • Fem gode råd fra lærere til nye Forberedende Grunduddannelser (FGU)
  31.08.18 Uddannelse

  Rundt om bordet. Lærere fra produktionsskole, ungdomsskole og VUC samt leder af den Kombinerede Ungdomsuddannelse giver gode råd til de FGU-skoler, som skal åbne overalt i Danmark i sommeren 2019.

 • En personlig sejr
  27.06.18 Uddannelse

  #storyofkvuc: ”Jeg havde aldrig drømt om, at jeg kunne finde en uddannelse med plads til at gå i skole i mit tempo og på en måde, der passer til mig”. Efter et afbrudt gymnasieforløb vil Frida som ny HF’er nu læse til sygeplejerske i Grønland.

 • Ti skarpe råd fra de unge til ny FGU i Danmark i 2019
  31.05.18 Uddannelse

  - Lærerne brænder virkelig for det. Det har vi ikke prøvet før. Sådan lød det fra seks elever på Den Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU) ved konferencen ”Fra KUU til FGU” den 16. maj på KVUC. Konferencen skulle sikre, at vigtige erfaringer bliver bragt videre til de nye FGU-institutioner.

 • Ny chance til skoletrætte unge
  07.08.15 Velfærd

  Nu starter de første elever på den nye ”Kombineret Ungdomsuddannelse”, der skal give skoletrætte unge en ny chance. "Det er interessant, at de unges vejledere optræder som en gennemgående figur, også i vores virksomhed", fortæller en virksomhedsejer.

 • Større fokus på karakterer øger eksamensangst
  08.05.15 Velfærd

  To grupper af kursister lider særligt af eksamensangst: Dem med vanskeligheder og lavt selvværd og de ambitiøse 12-tals piger. KVUC’s psykologiske rådgiver oplever, at eksamensangst fylder mere i takt med det store fokus på karakterer og adgangskrav.

Cases

Pressemeddelelser

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner