Ny national strategi skal gøre Danmark førende inden for kunstig intelligens

Infrastruktur

23/10/2018 11:42

Nick Allentoft

Ny national strategi skal gå på tværs af den offentlige og private sektor og sætte en fælles retning for igangværende og fremtidige initiativer inden for kunstig intelligens.
Hurtigere identifikation af borgere med hjertestop via avanceret stemmegenkendelse på telefonopkald til akuttelefonen 112. En mere fokuseret og risikobaseret kontrol for snyd med selskabsskat. Og bedre diagnosticering og behandling af patienter med fx kræft.

Det er eksempler på nogle af de forsøgsprojekter i den offentlige sektor, hvor man i dag afprøver kunstig intelligens. Og står det til regeringen, er det kun begyndelsen.

Som led i en reformsporet ’Digital service i verdensklasse’ – det tredje af Sammenhængsreformens i alt seks reformspor – vil regeringen udarbejde en national strategi for kunstig intelligens. Strategien skal være med til at gøre Danmark til et af de førende lande inden 2025, når det gælder brugen af teknologien.

  "Kunstig intelligens rummer store muligheder, og overalt i verden er man i disse år for alvor i gang med at tage teknologien til sig. Vi skal også herhjemme bruge kunstig intelligens til bl.a. at styrke vores velfærd og serviceydelser i det offentlige. Derfor går vi nu i gang med at lave Danmarks første nationale strategi for kunstig intelligens, der skal gøre os til et af de lande i verden, som er længst fremme med at bruge teknologien," siger innovationsminister Sophie Løhde.

Digitalisering - temaside

Danmark er under digitalisering. Følg med i udviklingen på vores tema-side her.

Mangler dine budskaber? Så bliv udgiver på DenOffentlige. Skriv til os.

Den nationale strategi skal gå på tværs af den offentlige og private sektor og sætte en fælles retning for igangværende og fremtidige initiativer inden for kunstig intelligens.

Strategien skal sikre, at offentlige myndigheder og danske virksomheder har de bedste rammer for at udnytte mulighederne ved kunstig intelligens. Ved at koordinere og fokusere viden og indsatser skal strategien sikre, at vi hurtigere formår at udnytte mulighederne ved kunstig intelligens.

Med afsæt i den nyeste viden på området fra danske og udenlandske forskningsmiljøer skal strategien give svar på, hvordan virksomheder og offentlige myndigheder kan blive bedre til at bruge kunstig intelligens.

Det kan fx ske ved at klargøre og give adgang til data, igangsætte forsøgsprojekter og investere i fælles infrastruktur. Strategien skal desuden bygge videre på de tiltag, regeringen allerede har igangsat for at fremme uddannelse og forskning i digitale teknologier.

"Kunstig intelligens rummer et enormt potentiale for dansk erhvervsliv. Teknologien giver virksomhederne mulighed for at optimere værdikæder og skabe nye forretningsmuligheder. Vi skal nu se, hvordan vi kan give danske virksomheder de bedste betingelser for at gribe mulighederne inden for kunstig intelligens," siger erhvervsminister Rasmus Jarlov.

Den nationale strategi vil også indeholde etiske principper for brugen af kunstig intelligens i Danmark. Principperne skal sørge for, at privatliv, sikkerhed, gennemsigtighed og retfærdighed sikres i anvendelsen.

Den 4 IR

Den 4. industrielle revolution er over os, og forandringerne vil komme hurtigere end nogensinde før. Hvad gør det ved vores samfund og hverdag, og hvilke muligheder giver det os? Følg med på vores temaside og deltag i debatten.

Indlæg kan sendes til Redaktionen

"Der er ingen tvivl om, at vi i fremtiden – både i den offentlige og private sektor – kan få kolossal gavn af kunstig intelligens, men der også er en række etiske dilemmaer forbundet med at bruge teknologien. Hvem har eksempelvis ansvaret, hvis en robot har stillet en forkert sygdomsdiagnose eller truffet en forkert afgørelse i behandlingen af en sag? Det bliver vi nødt til at forholde os til. I den nye nationale strategi vil vi derfor opstille etiske principper for brugen af kunstig intelligens, så vi kan have kontrol med, at teknologien bruges forsvarligt," siger Sophie Løhde.

Regeringen forventer at fremlægge den nationale strategi for kunstig intelligens først i det nye år. 

  Fakta: Sådan vil regeringen udbrede brugen af kunstig intelligens For at udbrede brugen af kunstig intelligens i Danmark vil regeringen igangsætte en række initiativer. Det gælder bl.a. følgende:    • National strategi for kunstig intelligens Regeringen vil udarbejde en strategi for kunstig intelligens, som går på tværs af den offentlige og private sektor. Strategien skal sikre offentlige myndigheder og danske virksomheder de bedste rammer for at udnytte muligheder ved kunstig intelligens samt opstille etiske principper for anvendelsen af kunstig intelligens.   • Dansk sprogteknologi i verdensklasse Danmark er et lille sprogområde, og derfor er det svært at få virksomheder til at udvikle løsninger med fx talegenkendelse på dansk. Derfor igangsætter regeringen nu opbygningen af en sprogressource på dansk, der sættes til fri afbenyttelse, så leverandører har en fælles sprogressource af høj kvalitet, der giver dem mulighed for at udvikle gode løsninger inden for talegenkendelse og sprogforståelse.   • Signaturprojekter skal give konkrete erfaringer For hurtigt at få konkrete og praktiske erfaringer med brug af kunstig intelligens i den offentlige sektor igangsættes en række signaturprojekter inden for områder, hvor teknologien potentielt kan øge kvalitet og produktivitet i de offentlige kerneopgaver. Det kan eksempelvis være til diagnosticering og forebyggelse af sygdomme og hurtigere, billigere og mere fleksibel mail-, chat- og telefonrådgivning til borgere.  

Mest Læste

Annonce