Danmarks første PhD om tillid og kontrol: Topstyring er ødelæggende

Ledelse

21/11/2016 17:55

Henrik Hjortdal

Den første danske PhD om tillidsbaseret styring og ledelse sender en kanonkugle direkte ind på lukkede ledelsesgange, der spyer styrings- og kontrol-redskaber ud over offentligt ansatte. Tina Øllgaard Bentzen har studeret hvordan Københavns kommunes tillidsreform fra 2012 er gennemført.

"Vi skal tænke langt mere i tidlig inddragelse og samskabelse af kontrolsystemer i den offentlige sektor. Nok er der mange steder en udmærket høringskultur, hvor medarbejderne får mulighed for at ytre sig, når et færdigt kontrolssystem præsenteres.  Men  der er brug for inddragelse langt tidligere. Der er brug for et mere seriøst fokus på hvilken virkelighed og udfordringer kontrolsystemet skal understøtte. Vi skal flytte fokus fra hvordan medarbejderen understøtter kontrolsystemerne, til hvordan kontrolsystemerne kan understøtte medarbejderens møde med borgeren."

FØLG UDVIKLINGEN - FÅ vores gratis nyhedsbrev

Det mener PhD Tina Øllgaard Bentzen, der netop har forsvaret sin afhandling på Roskilde Universitet. De sidste år har hun med afsæt i Københavns Kommune forsket i tillidsbaseret styring i offentlige organisationer.   Tilliden til ledelsen eller henvisning til at tjeklisten er fulgt skaber vished om opbakning hvis der sker fejl. Det  er et spørgsmål om at bruge de to redskaber parallelt og således dosere kontrol og hierarki til de situationer, hvor det er nødvendigt og ikke anvende det hele vejen rundt, mener Tina Øllgaard Bentzen. 

Læs mere med Tina Øllgaard Bentzen

"I København har denne indsigt ført til, at man fortsat har kontrol, men at den skabes på en helt anden måde. I stedet for at forvaltningens specialister på egen hånd laver ny styring ud fra politisk-administrative  hensyn inddrages institutionerne. Alternativer undersøges og der eksperimenteres inden det rulles ud over det hele: Forvaltningsmedarbejdere  går ud på institutionerne og laver små pilotforsøg. På den måde kommer der involvering og ejerskab i styringen og tillid mellem niveauerne opstår."

Hun ser nogle store og nu og da svære forandringer i nøgleaktørernes forskellige roller i det offentlige når den tillidsbaserede tilgang indføres. 

FØLG UDVIKLINGEN - FÅ vores gratis nyhedsbrev

"Samarbejdsudvalg og tillidsfolk skal lære at tage ansvar for mindre behagelige beslutninger. Forvaltningen og lederne skal vænne sig til mere at være facilitatorer end dirigenter og kontrollanter. Den engagerede fagprofessionelle skal se sig som en del af noget større, hvor andre faggrupper spiller med," påpeger hun.

Tina Bentzen blev ved forsvaret spurgt om man kan overføre tillidsrelationen mellem forvaltning og institution til at blive brugt også mellem medarbejder og  borger.

"Undervejs i forskningsprojektet har jeg flere gange tænkt tanken og set tegn på at forvaltningens tillid til institutionen og lederens til medarbejderen kan brede sig borgeren," svarede hun.

Læs også: Kongelige

 I en artikel her på DenOffentlige har den nyudnævnte PhD delt sin forskning, og påpegede længe før Kora rapporten om resultatbaseret styring, at der er behov for et opgør med topstyrede modeller, der udvikles uden om medarbejderne.

"Det er helt centralt, at vi i designet af offentlig styring inddrager medarbejderne som en helt afgørende del af ligningen. Vi kan få nok så fine systemer og modeller udviklet af konsulentfirmaer og eksperter, men hvis ikke systemerne giver mening hos den ansatte – ja, så daler motivationen, tilliden undergraves og i værste fald opstår modstand og træghed i implementeringen," skrev hun i artiklen "Der er brug for parterapi mellem tillid og kontrol".
 

FØLG UDVIKLINGEN - FÅ vores gratis nyhedsbrev (Artiklen er udgivet første gang 8. juni 2016)  

Mest Læste

Annonce