Kulturminister klar med reformer på 10 indsatsområder

Politik

07/03/2017 09:14

Nick Allentoft

Efter 100 dage som kulturminister fremlægger Mette Bock en række reforminitiativer, der i de kommende år skal modernisere kulturpolitikken og styrke dansk kultur. Kulturministeren udpeger 10 konkrete indsatsområder.

"Efter at have gennemgået kulturområdet, har jeg nu udpeget 10 konkrete indsatsområder, hvor der er et tydeligt behov for modernisering, nytænkning og reformer," siger kulturminister Mette Bock (LA). 

Bygningsfredningsloven fungerer ikke efter hensigten og bliver revideret allerede i løbet af 2017. Mediepolitikken og mediestøtten skal moderniseres – det arbejde skyder vi i gang inden for kort tid. I efteråret 2017 går vi i gang med at se på reformmulighederne på scenekunstområdet, og samtidig skal vi diskutere tilskudsstrukturerne for museerne, så de bliver tidssvarende. Også på idrætsområdet kommer vi til at søsætte nye initiativer, som blandt andet skal styrke den internationale antidoping-indsats og vores fælles kamp mod matchfixing. Jeg overvejer også, hvordan vi kan få styrket orkestermusikken i hele landet. 

Vi skal være modige og ambitiøse, når vi gentænker kulturpolitikken. Den skal gå på to ben: Vi skal på den ene side bevare kulturarven – og på den anden side skabe rum til at bryde nye veje. I forlængelse heraf har jeg et særligt fokus på forholdene for elite og vækstlag. Vores reformer vil få betydning for en lang række af de danske kulturinstitutioner. Det er ikke initiativer, der kan gennemføres fra dag til dag, men nu sætter vi arbejdet i gang – og jeg vil opfordre alle til at bidrage konstruktivt med gode idéer og nye tanker. Vi gør det, så danskerne også i fremtiden får et stærkt kulturudbud i hele landet."

10 politiske indsatsområder
Kulturministeren Mette Bock vil i 2017 og 2018 præsentere en række nye kulturpolitiske udspil. Reformplanen inkluderer blandt andet følgende initiativer:

• Ændring af bygningsfredningsloven (arbejdet er påbegyndt)
• Mediepolitisk aftale (arbejdet påbegyndes i foråret 2017 og afsluttes i 2018)
• Privatisering af TV2 (arbejdet er påbegyndt) 
• Modernisering af museernes tilskudssystem (arbejdet påbegyndes i marts 2017)
• Styrket international antidoping-indsats og styrket indsats mod matchfixing (igangsættes i 2017) 
• Scenekunstområdet (arbejdet påbegyndes i efteråret 2017)
• Analyse af de kunstneriske uddannelser (arbejdet er påbegyndt og afsluttes i efteråret 2017)
• Folkeuniversitet – analyse med henblik på ny struktur (igangsættes i april 2017)
• Modernisering af blankmedieordningen (igangsættes i marts 2017)
• Styrkelse af orkestermusikken i hele landet

Mest Læste

Annonce