Manu Sareen afskaffer lukkede puljer

Ledelse

18/06/2014 10:00

Freja Eriksen

Socialminister Manu Sareen varsler markante ændringer i Socialministeriet på baggrund af en omfattende puljeanalyse. Ministeren afskaffer lukkede puljer, sikrer vandtætte skotter mellem forvaltning og politikere og strammer op på retningslinjerne for sagsbehandling.

Det skal være krystalklart, hvordan alle Socialministeriets puljemidler bliver brugt. Derfor afskaffer socialminister Manu Sareen nu de såkaldt lukkede puljer, hvor kun håndplukkede organisationer får lov at søge. Sidste år udgjorde de lukkede puljer 7 procent af ministeriets samlede tildelinger.

"Jeg ønsker fuld gennemsigtighed i Socialministeriets fordeling af støttekroner, og derfor afskaffer jeg nu de lukkede puljer. Alle skal have lige og fair adgang til at søge, så den nystartede ngo, der ikke nødvendigvis har en offentlig profil, også kan melde sig på banen. Åbenhed er afgørende for, at man kan have tillid til, at støtten bliver uddelt rigtigt," siger socialminister Manu Sareen.

Afskaffelsen af de lukkede puljer er blot én af flere større ændringer, som socialministeren vil gennemføre på baggrund af puljeanalysen. Analysen bestilte Manu Sareen 18 dage efter sin tiltræden som socialminister, efter at der i forskellige sammenhænge var blevet sat spørgsmålstegn ved den måde, som ministeriet administrerer puljerne og organiserer arbejdet på.

Manu Sareen vil også ændre ministeriets håndtering af puljer, hvor satspuljeordførerne hidtil har været involveret i godkendelsen af, hvem der skal have støtte. Inddragelsen af ordførerne giver således Kammeradvokaten "meget alvorlige betænkeligheder", som der står i hans bidrag til den samlede puljeanalyse. 

"Der skal ikke herske tvivl om, hvem der træffer beslutning om tildeling. Derfor indfører jeg nu helt klare retningslinjer for, hvornår der er tale om en administrativ beslutning i ministeriet, og hvornår vi træffer politiske beslutninger i kredsen af partier bag satspuljen," siger socialminister Manu Sareen.

Samtidig strammer Manu Sareen op på de interne retningslinjer i forbindelse med sagsbehandlingen. Det skal sikre, at embedsværket ved, hvordan de skal håndtere spørgsmål om inhabilitet, og at alle ansøgere får den samme vejledning i ansøgningsprocessen.

"Jeg vil sikre størst mulig åbenhed i udmøntningen af puljemidlerne ved for eksempel at lægge materiale åbent frem på ministeriets puljeportal. Puljerne er med til at udvikle socialpolitikken i Danmark, og derfor skal alle kunne se og forstå, hvordan puljerne fordeles," siger socialminister Manu Sareen.  

Når puljeanalysen er færdigbehandlet i regeringen efter sommerferien, offentliggøres den samlede puljeanalyse.

Kammeradvokatens bidrag til puljeanalysen

Faktaark om socialministerens tiltag

Baggrund:

Kammeradvokatens bidrag til puljeanalysen offentliggøres i dag, og når regeringen har færdigbehandlet puljeanalysen efter sommerferien offentliggøres den samlede puljeanalyse.

Lukkede puljer udmeldes til en afgrænset og på forhånd fast defineret gruppe af potentielle ansøgere, som ministeriet eller aftaleparter har fundet relevante. Det betyder med andre ord, at kun de udvalgte ansøgere inviteres til at søge midler fra puljen.

Mest Læste

Annonce